Ameliyatla çıkarılamaz hepatoselüler kanser (karaciğer kanseri) birinci basamak tedavisi için ilk kez ikili immünoterapi kombinasyonu FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı aldı.

21 Ekim 2022'de FDA, tremelimumab (Imjudo, AstraZeneca) adlı immünoterapiyi, ameliyatla çıkarılamayan karaciğer kanserli yetişkin hastalar için durvalumab (Imfinzi, AstraZeneca) ile birlikte onayladı.

Türkiye 2020 Kanser İstatistikleri'ne göre, yıllık 5649 yeni vaka ile ülkemizde en sık görülen 14. kanser ve 5461 yaşam kaybı ile en sık yaşam kaybına neden olan 7. kanserdir.

Hepatoselüler kanser (HepatoCellular Carcinoma = HCC), karaciğer kanserlerinin en sık görülen alt türüdür ve tüm karaciğer kanserlerinin %75’ini oluşturur.

Yeni kombinasyon, tek doz tremelimumab ve ardından durvalumab ile idameyi içerir. Bu tedaviye STRIDE (Single Tremelimumab Regular Interval Durvalumab= Tek Tremelimumab Düzenli Aralık Durvalumab) rejimi denmiştir.

Bu, bir CTLA-4 antikoru olan tremelumumab için dünya çapındaki ilk onayı işaret ediyor.

Kombinasyondaki diğer ilaç olan durvalumab, bir anti-PD-L1 antikorudur ve akciğer kanseri, mesane kanseri ve safra yolu kanserleri dahil olmak üzere çeşitli tümör tiplerinde kullanım için FDA tarafından halihazırda onaylıdır.

STRIDE rejimi, tek bir 300 mg tremelimumab dozundan ve ardından 4 haftada bir verilen 1500 mg durvalumabdan oluşur.

Bu rejim, Haziran 2022'de NEJM Evidence adlı dergide yayımlanan faz-3 HIMALAYA çalışmasında kullanıldı.

Bu klinik çalışmadan elde edilen sonuçlar, standart rejim sorafenib ile tedavi edilen hastaların %20'sine kıyasla, bu kombinasyonla tedavi edilen hastaların %30'unun 3 yılda hala hayatta olduğunu gösterdi.

HIMALAYA Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Etkinlik, önceden hepatoselüler kanser (karaciğer kanseri) için sistemik tedavi almamış, tümörü ameliyatla çıkarılamadığı doğrulanmış hastalarda yapılan randomize (1:1:1), açık etiketli, çok merkezli bir çalışma olan HIMALAYA'da değerlendirildi.

Hastalar üç koldan birine rastgele atandı:

  • tek seferlik intravenöz (IV, toplardamardan) infüzyon olarak 300 mg tremelimumab artı aynı gün 1500 mg IV durvalumab, ardından 4 haftada bir 1500 mg IV durvalumab;
  • tek başına 4 haftada bir 1500 mg IV durvalumab;
  • hastalık ilerlemesine veya kabul edilemez yan etkiye kadar günde iki kez 400 mg sorafenib.

Bu onay, tremelimumab artı durvalumab ya da sorafenibe gruplarına rastgele atanan 782 hastanın karşılaştırmasına dayanmaktadır.

Başlıca etkinlik sonucu, genel sağkalım idi.

  • Tremelimumab artı durvalumab, sorafenibe kıyasla genel sağkalımda hem istatistiksel hem klinik olarak anlamlı bir iyileşme gösterdi: yaşam kaybı riskini azaltma oranı %22
  • Ortanca genel sağkalım kombinasyon kolunda 16,4 ay iken sorafenib kolunda 13,8 aydı.
  • Ortanca progresyonsuz sağkalım, tremelimumab artı durvalumab için 3,8 ay iken sorafenib kolunda 4,1 aydı.
  • Genel yanıt oranı, kombinasyon kolu için %20,1 iken, sorafenib ile tedavi edilenlerde %5,1 idi.

Hastalarda meydana gelen en yaygın (≥%20) yan etkiler döküntü, ishal, yorgunluk, kaşıntı, kas-iskelet ağrısı ve karın ağrısıdır.

STRIDE rejimi, VEGF inhibitörlerini (bevacizumab gibi) içeren kombinasyonlara kıyasla daha düşük kanama riski gösterdi, ancak aynı zamanda bu klinik çalışmada yüksek kanama riski olan ana portal ve trombozu olan hastalar hariç tuttulmuştu.

Ağırlığı 30 kg veya daha fazla olan hastalar için önerilen dozlar, ilk tedavi günü tek doz halinde 300 mg tremelimumab ve aynı gün 1500 mg durvalumab ve ardından 4 haftada bir 1500 mg durvalumab şeklindedir.

*