4 Mayıs 2018'de, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA, BRAF V600E mutasyonu pozitif olan ve lokal/bölgesel tedavi seçenekleri olmayan, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik anaplastik tiroid kanserli hastaların tedavisi için dabrafenib (piyasa adı Tafinlar) ve trametinib (Mekinist) adlı ilaçların birlikte kullanımına onay verdi.

Onay, lokal olarak ilerlemiş, ameliyat edilemeyen veya metastatik lokal/bölgesel tedavi seçeneği olmayan, BRAF V600E mutasyonu olan anaplastik tiroid kanserli hastaları içeren BRF117019 adlı dokuz kohortlu, randomize olmayan klinik çalışmaya dayanmaktadır.

Yanıt için değerlendirilebilen anaplastik tiroid kanserli 23 hastada genel yanıt oranı %61 olarak bulunmuştur. Tam ve kısmi yanıt oranları sırasıyla %4 ve %57, yanıt süresi ise yanıt veren hastaların %64'ünde en az 6 ay olarak raporlanmıştır.

Bu tedavi kombinasyonu alan hastaların en az % 20'sinde görülen yan etkiler; ateş, uyuşukluk, mide bulantısı, baş ağrısı, döküntü, titreme, ishal, kusma, artralji ve miyalji idi.

Anaplastik tiroid kanseri hastalar için önerilen dozlar günde iki kez oral olarak (ağızdan) günde 150 mg dabrafenib ve günde bir kez 2 mg trametinibdir.