1907 yılında, Amerikalı doktor Franklin C. Clark’a göre "Tıp tarihini karakterize eden üç dikkate değer olay vardır, her biri sırayla cerrahi uygulamada devrim yapmıştır”;

  1. İlk olay, Fransız Cerrah Ambroise Paré tarafından gerçekleştirildiği gibi, cerrahi operasyonlar sırasında kan akışını durdurmak için ligatür kullanılması ile ilgiliydi. 
  2. İkincisi, Amerikalılara atfedilen etilen gibi genel anesteziklerle ağrıyı azaltma yöntemlerini içeriyordu.
  3. Üçüncüsü ise İngiliz Cerrah Joseph Lister tarafından teşvik edilen cerrahi antiseptikti. Lister'ın yaraları ve cerrahi aletleri sterilize etmek için karbolik asit (şimdi fenol olarak adlandırılır) kullanımı, ameliyat sonrası enfeksiyonları dramatik bir şekilde azalttı.

Louis Pasteur'ün hastalık mikrobiyolojisi üzerine yaptığı çalışmalar, Lister'ın mikroorganizmaları yok etmek için karbolik asit kullanmaya teşvik etti. 

1865 yılında, kemiğin kırılarak ciltten çıktığı bir bacağı karbolik asit çözeltisi ile batırılmış bezlerle saran Lister, hastayı başarılı bir şekilde tedavi etti. Lister, 1867'de "Antiseptic Principle of the Practice of Surgery" makalesinde bulgularını yayınladı.

Lister, çeşitli sterilizasyon yöntemlerini öneren ilk kişi değildi. Örneğin, İngiliz Kimyager William Henry, giysilerin ısıl işlemle sterilizasyonunu önerirken Macar Obstetris Ignaz Semmelweis, doktorların hastalıkların yayılmasını önlemek için ellerini yıkamaları gerektiğini savundu. Bununla birlikte, Lister'ın açık yaralara karbolik asit dökmesi, zamanındaki hastanelerde sık sık görülen korkunç enfeksiyonların artmasını geniş çapta önledi. Yazıları ve konuşmaları, tıbbi profesyonellerin antiseptik kullanması gerektiği konusunda ikna ediciydi.

Antiseptikler genellikle doğrudan vücut yüzeyine uygulanır. Modern enfeksiyon önleme yöntemleri daha çok sterilizasyonu içeren aseptik yöntemlere odaklanır; bakterilerin hastaya yaklaşmadan önce sterilizasyon ile çıkarılması (örneğin, ekipmanın dezenfeksiyonu ve cerrahların maskeleri kullanılması). Antibiyotik ilaçlarsa iç enfeksiyonlarla savaşmak için kullanılır. 1891 yılında, William Halsted cerrahide kauçuk eldiven kullanımına öncülük etti.

Yazı Görselinin Açıklaması: Manuka balının yara iyileştirmeye yardımcı antibakteriyel özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Yeni Zelanda'da yetişen Leptospermum scoparium üzerinde beslenen arılar tarafından üretilir.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler:William Henry (1775–1836), Ignaz Philipp Semmelweis (1818– 1865), Louis Pasteur (1822-1895), Joseph Lister (1827–1912), William Stewart Halsted (1852–1922)