Kanser tedavilerinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri de kemoterapi ilaçlarına karşı gelişen dirençtir. Son yıllarda kanserde ilaç dirençliliğine neden olan çeşitli faktörler araştırılmaktaydı. Eylül 2017 ‘de Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, pankreas kanseri hücrelerinin içindeki bakteriler, bu kanserde işe yaradığı gösterilmiş az sayıdaki kemoterapi ilacından biri olan gemsitabini parçalayarak etkisizleştiriyor.

Araştırmada, M. hyorhinis adlı bakterinin kanser hücrelerinin içinde bulunduğu ve gemsitabin (gemcitabine) adlı ilacı parçaladığı keşfedilmiştir. Bakterinin bu durumu gerçekleştirirken sitidin deaminas (cytidine deaminase) adlı bir enzim kullanmaktadır.

  • Daha sonra bu enzimin diğer bakteri türlerinde de var olup olmadığına bakılmıştır. İnsanda yaşayabilen 2674 bakterinin yüzde 11’inde bu enzim tespit edilmştir.
  • 113 pankreas kanseri hastasından alınan doku örneklerinde bu bakterilerin varlığı araştırılmıştır. 86 hastada gemsitabini parçalayan enzimi üreten bakteri tespit edilmiştir. Bu bakteri türleri genellikle E. coli ve salmonella gibi türleri içermektedir.
  • Bunun yanında, laboratuvar hayvanlarına bu tip bakteriler enjekte edilerek, bakterilerin tümörün ilaçlara gösterdiği dirençteki rolü anlaşılmaya çalışılmıştır. Gemsitabin ve antibiyotik verilen farelerde bakterilerin etkili bir şekilde yok edildiği ve tümörün küçüldüğü gözlemlenmiştir. Sadece gemsitabin verilen farelerde ise tümör hızlı bir şekilde büyümüştür.

Peki Bu Çalışma Bize Ne İfade Ediyor?

  • Önemli bir ilaç direnç mekanizması aydınlatılmış oldu. Kanserde ilaç dirençliliğine, tümör mikroçevresinin yanında kanserin iç yapısındaki bakteriler de neden olmaktadır.
  • Bu çalışma, çoğu pankreas kanserli hastada tedaviden bir müddet sonra neden gemsitabinin etkili olmadığını açıklayabilir.
  • Gelecekte hastanın taşıdığı bakteri durumuna göre kanser tedavileri planlanabilir.
  • Bu çalışma, laboratuvar ortamında hücre kültürü ve hayvan modellerinde gerçekleştirilmiştir.İnsanda yapılacak ileri çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir.
  • Bunun yanısıra standart kanser tedavilerinin yanında antibiyotik kullanımı ile ilgili ileri çalışmalar yapılabilir. Ancak önemle vurgulamak gerekir ki, uzun süreli antibiyotik kullanımı, antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına neden olabilir, aynı zamanda kanser immünoterapilerinin etkinliğini azaltmaktadır.
  • Bakterinin ilacı parçalamasını sağlayan enzimlerin aktivitesini engelleyen ilaçların geliştirilmesi daha iyi bir çözümdür. Bu durumda antibiyotik kullanımına gerek kalmayacak ve bakteri direnç geliştirmeyecektir.
  • Aynı araştırma grubu, başka bir kemoterapi ilacı oksaliplatinin bakteriler tarafından nasıl parçalandığını analiz etmektedir.

Haberin Resmi: Bakteriler (yeşil renkli), pankreas kanseri hücreleri içinde gözükmektedir.