Kapsamlı kanser tedavisinden sonra aşırı derecede bağışıklığı baskılanan ve COVID-19'a yakalanan kişiler, belirtilerin başlangıcından sonra en az 2 ay boyunca canlı SARS-CoV-2 virüsünü saçabilir ve uzun süreli izolasyona ihtiyaç duyabilir.

Hematopoietik kök hücre nakli veya kimerik antijen reseptörü (CAR) T hücresi tedavisi uygulanan 18 hastada ve lenfomalı 2 hastada, uzamış canlı virüs yayılımı tespit edildi.

Bu çalışma 1 Aralık'ta önde gelen tıp dergisi NEJM'de bildirildi.

COVID sonrası virüs yaymaya devam edilebilir mi?

Ek hastalığı olmayan / bağışıklık sistemi baskılanmayan kişilerin COVID-19 hastalığının ilk haftasından sonra artık bulaşıcı olmadığını biliyoruz. Bununla birlikte bağışıklığı baskılanmış hastaların başkaları için ne kadar uzun süre enfeksiyon riski oluşturabileceği konusunda farkındalığa sahip olmamız gerekiyor.

Araştırmacılar, ciddi şekilde bağışıklığı zayıflamış hastaların diğer virüsleri (solunum sinsitiyal virüsü, parainfluenza ve grip gibi) sağlıklı kontrollere göre daha uzun süre yaydığını önceki deneyimleri ile gözlemlediklerini söyledi.

Araştırmacılar, en son bulgularına dayanarak, COVID-19 izolasyon önlemleri için mevcut kılavuzların, bağışıklığı baskılanmış hastalar için revize edilmesi gerekebileceğini öne sürüyorlar. COVID-19'u olan kanserli hastaların yalnızca küçük bir kısmı uzun süre bulaşıcı kalsa bile, "Bu, ele almamız gereken ek bir risk". 

Özellikle hematolojik kanserlerle ilgilenen doktorlar, nakil yapılan bir hastanın izolasyondan ne zaman serbest bırakılabileceğini belirlemek için koronavirüs testi temelli kriterleri takip etmeliler.

Canlı virüsün atılması

Bu çalışma için, araştırmacılar, COVID-19'u olan (10 Mart ve 20 Nisan arasında COVID-19 teşhisi konan) ve bağışıklık sistemi aşırı baskılanan (adeta sıfırlanmış) 20 hastadan seri olarak toplanan nazofarengeal ve balgam örneklerinde canlı virüsü tespit etmek için hücre kültürlerini kullandılar.  

Bu 20 hastadan 15'i aktif tedavi veya kemoterapi alıyordu; 11'i şiddetli COVID-19 enfeksiyonu geliştirdi. 

Toplamda 78 solunum örneği toplandı.

Sonuçlar

  • Belirtilerin başlamasından sonraki 78 güne kadar viral RNA tespit edildi ve
  • Laboratuvar testinin ilk gününden itibaren mevcut olan 14 nazofaringeal numunenin 10'unda (% 71) canlı virüs tespit edildi.
  • 5 hasta izlendi ve bu hastalardan ekip, belirti başlangıcından sonra 61 güne kadar kültürde virüs üretti. Bu 5 hastadan oluşan küçük gruptan ikisi allojenik kök hücre nakli almış ve bir hasta son 6 ay içinde CAR T-hücresi tedavisi görmüştü. İlginç bir şekilde, bu hasta koronavirüse karşı antikorlar için seronegatif kalmaya devam etti.
  • Ekip, ayrıca 11 hasta için seri numune genomları elde etti ve hastaların tekrar tekrar enfekte olmadığını, aynı virüsü taşımaya devam ettiklerini buldu. Bu bulguların kalıcı enfeksiyonla uyumlu olduğunu belirtiyorlar.

*

İLGİLİ KONULAR