Erken evre akciğer kanserinde tedavi seçeneklerinden hangisinin yaşam süresine ve hastalık sonuçlarına en iyi katkıyı sağladığı uzun zamandır kanser tıbbında tartışılan bir konudur. Bu amaçla yapılan ve sonuçları merakla beklenen çalışma Ocak 2018’de Journal of Clinical Oncology’de yayımlandı.

Erken evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin standart tedavisi ameliyattır. Fakat son yıllarda radyoterapi ve girişimsel radyoloji teknolojilerindeki gelişmeler ile ameliyat dışı tedavi seçenekleri gündeme gelmiştir. Radyasyon tedavisi alanındaki teknolojik yeniliklerden biri sterotaktik vücut radyoterapisidir (stereotactic body radiation therapy = SBRT). Bu yöntemle toplam hesaplanan radyasyon dozu tek veya birkaç seferde uygulanır ve birçok noktadan tümöre odaklanan ışınlar ile tümörü tamamen tahrip etmek amaçlanır.

Çalışma kapsamında ABD Ulusal Kanser Veritabanı’nda kayıtlı erken evre akciğer kanserli 84.839 hasta değerlendirildi. Hastalar, uzak organ metastazı olmayan ve tümör boyutu 4 cm’den az, küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalardı. Hastaların 76.623’üne ameliyat, 8.216’sına SBRT uygulandı.

Çalışmanın Sonuçlarına Göre;

  • 30 günlük yaşam kaybı oranları cerrahi uygulananlarda % 2.4 iken SBRT uygulananlarda % 0.79 ve
  • 90 günlük yaşam kaybı oranları cerrahi kolunda % 4.2 iken, SBRT uygulananlarda % 2.8 idi (bu farklar istatistiki olarak anlamlı bulundu).
  • Ayrıca cerrahi ile erken dönemde (30 – 90 günlük) yaşam kaybı oranları, yaş ve ameliyatla ile çıkarılan doku miktarı arttıkça artıyordu.

Akciğer kanseri tedavi rehberlerinde erken evre akciğer kanserinde ilk seçenek olarak ameliyat önerilmektedir. Bu çalışmada ise ameliyatsız, tümörleri hedefleyen yoğunlaştırılmış radyasyon tedavisinin erken dönem sonuçlarının daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır.

Halen devam etmekte olan çalışmalar, bu iki tedavinin uzun vadeli etkisini değerlendirmeyi umuyor. Çünkü uzun vadeli sonuçlar – örneğin 3 veya 5 yıllık sağkalım oranları – görülmeden, erken evre akciğer kanseri tedavisinde yeni standardın radyoterapi haline geldiğini söylemek mümkün değildir. Kısa vadeli risk oranları daha yüksek olmasına rağmen ameliyatla tedavi, daha etkili uzun vadeli seçenek olarak kalabilir. Fakat bu araştırma verilerinin sonucunda radyoterapi ile ortaya çıkan yaşam kaybı oranlarının düşük olması, bu tedavinin seçilmesi ve daha iyi araştırılması açısından teşvik edici olmuştur.