Yeni teşhis edilen T hücreli akut lenfoblastik lösemili (T-ALL) çocuklarda ve genç erişkinlerde bugüne kadar yapılmış en büyük araştırma sonuçları, bu hasta grubu için, bugüne kadarki en iyi sağkalım verilerini ortaya koydu.

Çocuk Onkoloji Grubu AALL0434 çalışmasının sonuçları önümüzdeki ASCO 2018 Kongresi'nde 10500 nolu bildiri olarak sunulacaktır. Dikkat çeken bu çalışma, kongre öncesi basın toplantısı ile duyuruldu.

Bu çalışmaya başlamadan önce, hastaların 5 yıllık sağkalım oranı %80 iken, bu çalışmayla %90'ı geçmiştir.

Çalışmada, standart kemoterapiye nelarabine (piyasa adı Arranon) eklenmiştir. Nelarabin, nükseden veya tekrarlayan akut lenfoblastik lösemi ve lenfoblastik lenfoma için 2005'te FDA onay almıştı. Ülkemizde ise yurtdışı teminli ilaç kapsamındadır. Bu çalışmada ise nelarabine, hastalık tekrarından sonra değil, başlangıç ​​tedavisine daha yakın kullanıldı; bu da bu hastalar için sonuçları iyileştirmiş gözükmekte.

Tarihin en büyük klinik çalışması

Bu araştırma T-ALL ve T-hücreli lenfoblastik lenfomalı (T-LL) çocuklar ve genç yetişkinler için şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük klinik çalışmadır. Çalışmaya, yaşları 1 ila 30 arasında, T-ALL (% 94) veya T-LL (% 6) olan 1895 hasta alındı. Hastalara rastgele olarak dört tedavi rejiminden birine verildi:

- tek başına metotreksatın artan dozları,

- artan dozda metotreksat ile birlikte 6 kür nelarabine (5 günlük tedai, günde 650 mg/m2),

- yüksek doz metotreksat tek başına,

- yüksek doz metotreksat ile birlikte 6 kür nelarabine.

Çalışmanın sonuçları

• Tüm gruplarda 4 yıllık genel sağkalım oranı %90.2, hastalıksız sağkalım oranı %84.3 idi.

• İndüksiyon (başlangıç) tedavisi ile remisyona (tüm hastalık bulgularının yok olması) girmeyen hastaların 4 yıllık sağkalım oranları %54 idi - ki bu geçmişteki sağkalım oranlarının iki katıdır. T-LL hastaları nelarabineden fayda görmeseler bile, hala 4 yıllık sağkalım oranları %85 gibi oldukça iyi denilebilecek bir değerde bulundu.

• Nelarabine verilen T-ALL hastaları için 4 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %88.9; nelarabine almayan hastalar için ise %83.3 idi ve bu fark istatistiki olarak da anlamlı bulundu.

• Artan dozda metotreksat alan hastalar için 4 yıllık hastalıksız sağkalım oranı, nelarabine eklenen grupta daha iyi idi (%92.2'ye karşılık %89.8).

• Yüksek doz metotreksat gruplarında 4 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %86.2'ye karşı %78 olarak yine nelarabine lehine idi.

• İndüksiyon tedavisi başarısız olan ve yüksek doz metotreksat artı nelabarine almış olan T-ALL'li hastalar için 4 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %54.8 idi. Yüksek riskli T-LL'li hastaların tedavisine nelarabine eklemek bir sağkalım avantajı gösteremedi.

Sonuç olarak, klinik pratiği değiştirebilecek güçteki bu kapsamlı çalışma sonuçları, kanser tıbbının geldiği noktayı göstermesi açısından da oldukça umut vericidir. Çalışmanın ana yazarı Dr. Kimberly Dunsmore, sonraki adımlarının, uzun süreli nörolojik yan etkileri azaltılmaya yönelik olarak, kranial (beyin) ışınlamayı içermeyen bir tedavi planı ile nelarabine kullanımını incelemek olacağını belirtti.

*

İLERİ OKUMA: Nelarabine nasıl etki eder?

Nelarabine bir kemoterapi ilacıdır. DNA sentezinde (üretim) kullanılan pürin nükleozidlerini taklit eder ve DNA üretimini engelleyerek hücre ölümüne neden olur. Nelarabin vücuda verildikten sonra arabinosilguanin nükleotid trifosfat (ara-GTP) adı verilen bir moleküle dönüşür. Bu molekül lösemi hücrelerinde birikir ve mitozun S fazına özgü sitotoksik (hücre öldürücü) ve apopitotik etkiye neden olur.

*

- Lösemi ve lenfoma arasındaki fark nedir?

- Lenfoma, Lenf Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi nasıldır?