Alman Doktor Rudolf Virchow, gözlemlerine ve teorilerine dayanarak, semptomlar (belirtiler) gözlemlenerek hastalıkların incelenebileceği gibi, tüm patolojinin bir hücre çalışması olduğunu düşündü. Tüm vücuda odaklanmak yerine, belirli hücrelerin veya hücre gruplarının hasta olabileceğini düşünerek hücresel patoloji alanın doğmasına öncülük etti.

1855'te, “omnis cellula e cellula” olarak bilinen meşhur bir özdeyişi ortaya attı ve bu, her hücrenin mevcut bir hücreden türediği anlamına gelmekteydi. Bu öneri, çamurdan dekompoze, organik materyallerden, sıcak sulardan hücrelerin ve organizmaların ortaya çıkabileceğini öne süren spontane oluşum teorisinin reddi idi. 

Virchow'un mikroskobik çalışmaları, hücrelerin iki eşit parçaya ayrıldığını, tüm canlıların bir veya daha fazla hücreden oluştuğunu ve hücrelerin yaşamın temel birimi olduğunu öne sürdü. Böylece hücre teorisinin temelleri atıldı. 

Hücre teorisine katkıda bulunan diğer ünlü isimler, Alman Fizyolog Theodor Schwann ve Alman Botanikçi Matthias Jakob Schleiden idi.

Hücre bölünmesini tanımlamanın yanı sıra, Virchow kan kanserinde lösemi hücrelerini doğru bir şekilde tanımlayan ilk kişi oldu. Bu başarılarına rağmen, bakterilerin hastalığa neden olabileceği ve enfeksiyonu önlemede temizliğin önemine dair fikirleri reddetti. Pasteur'un germ teorisini de reddeden Virchow hastalıklı dokuların yabancı bir mikrobun istilasından değil, hücrelerin yanlış çalışmasından kaynaklandığına inanıyordu.

Bilim yazarı John G. Simmons, "Hücresel hipotezle, Virchow biyokimya ve fizyolojinin araştırma ufuklarını genişletti ve geniş çapta biyolojiye büyük katkı sağladı. Hücre doktrininin moleküler biyolojiye katkısıyla evrim ve üremenin temel prensipleri çok daha iyi anlaşılacaktır.”

Bugün, kanserin kontrolsüz hücre bölünmelerinden kaynaklandığını ve bir yaranın iyileşmesi için yeni cilt hücrelerinin, mevcut cilt hücreleri tarafından oluşturulduğu biliyoruz.

Yazı Görselinin Açıklaması: Hücre bölünmesinin illüstrasyonu

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Matthias Jakob Schleiden (1804–1881), Theodor Schwann (1810– 1882), Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821–1902)