Bir immünoterapi ilacı olan durvalumab (piyasa adı Imfinzi), tümörü ameliyatla çıkarılamayan 3. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi eşzamanlı radyoterapiden sonra hastalığı kötüleşmeyenlerde kullanılmak üzere 16 Şubat 2018'de FDA onayı aldı.

Ameliyat edilemez 3. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisi yıllardır güçlük yaşadığımız ve yeni arayışlar içinde olduğumuz bir alandır. Bu hasta grubunda standart tedavi kemoterapi ile birlikte radyoterapidir (kemoradyoterapi). Elimizdeki en önemli iki tedavi metodunu birlikte kullanmamıza rağmen, hastaların ancak %15'i beş yıl ve daha uzun yaşar. Durvalumab, bu aşamadaki akciğer kanserinin ilerleme riskini düşürmek için onaylanan ilk tedavi oldu. Akciğer kanserinde daha önceki immünoterapi onaylarının hepsi ileri (4. evre = metastatik) hastalık için olmuştu.

Durvalumab etken maddeli İmfinzi adlı immünoterapi ilacı, savunma hücrelerimizin kansere karşı körlüğüne neden olan PDL-1 adlı proteini bloke ederek, savunma hücrelerimizin kanserli hücreyi tanımasına ve yok etmesine yardımcı olur. Durvalumab'ın daha önceki FDA onayları bölgesel ilerlemiş veya metastatik mesane kanseri olan hastalar içindi.

imfinzi durvalumab etki mekanizması kanser tedavisinde immünoterapi

PACIFIC adlı faz 3 randomize çalışma, 26 farklı ülke ve 235 kanser merkezinin katılımı ile yapıldı. Çalışmaya 713 evre 3 küçük hücreli dışı akciğer kanserli hasta 2'ye 1 oranında alındı. Hastaların tamamına kemoradyoterapi verilirken 2/3'üne kemoradyoterapi sonrası durvalumab 10 mg/kg dozunda iki haftada bir 12 ay süresince verilirken diğer grupa plasebo (aktif madde içermeyen ilaç) uygulandı.

İmmünoterapi alan hastalarda hastalıklarında ortanca ilerlemeye kadar geçen süre 16.8 ay iken sadece kemoradyoterapi alanlanrda 5.6 ay olarak bulundu.

Durvalumabın akciğer kanserinin ilerlemesini %48 oranında azalttığı saptandı. Objektif yanıt oranı durvalumab ile plasebo karşılaştırıldığında % 28'e karşı % 16 olarak, immünoterapi kolunda anlamlı derecede yüksek çıkmıştır.

Tedavi yan etkileri durvalumab uygulanan hastalarda yüksek olsa da yönetilebilir bulunmuştur.

- İlgili konu: Son yılların en popüler kanser tedavisi immünoterapilerin yan etkileri nasıl tedavi edilir?

3. evre akciğer kanserinde kemoradyoterapiden sonra hastalığın kötüleşme riskini azaltmak için denenen birçok ilaç daha önce başarısız olduğu için bu önemli bir ilerleme olarak kaydedilmiştir. Bu onay 3. evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinin tedavi stratejisini değiştirmektedir.