21.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliklerle 5 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı:

 1. Opdivo: Etken madde adı nivolumab. Yeni nesil immünoterapi ilaçlarından biri olan Opdivo, renal hücreli kanser (böbrek kanseri), cilt kanseri malign melanom ve klasik Hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılmak üzere ödeme listesine alındı.
  • Malign melanom tedavisinde Opdivo: Genel performansı iyi (ECOG 0-1) olan, birinci basamak kemoterapi sonrasında kanseri progresyon (ilerleme) göstermiş, daha önce PD-1 ve PD-L1 inhibitör tedavisi almamış rezeke (ameliyat) edilemeyen lokal ileri evre veya metastatik malign melanomu olan hastaların tedavisinde progresyona kadar tek başına kullanılır. Bu durumların belirtildiği, en az bir tıbbi onkoloji uzman hekimin yer aldığı tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Tedavinin devamı için düzenlenecek sağlık kurulu raporunda hastalıkta progresyon olmadığı belirtilmelidir. İpilimumab etken maddeli immünoterapi ilacı Yervoy ile ardışık veya kombine kullanılması halinde bedeli ödenmez.
  • Klasik Hodgkin lenfoma tedavisinde Opdivo: Sağlık Bakanlığı'ndan hasta bazında alınacak endikasyon dışı onaya dayanılarak klasik Hodgkin lenfoma endikasyonunda, otolog kök hücre nakli sonrasında brentuksimab tedavisi ile progresyon gösteren veya relaps (tekrar) olan hastalarda kullanılır. Bu durumların belirtildiği, en az bir tıbbi onkolog veya hematoloji uzman hekimin yer aldığı tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
  • Böbrek kanseri tedavisinde Opdivo: Genel performansı iyi olan, daha önce en az bir basamak sitokin (interferon veya interlökin) ve sonrasında bir basamak da anti-anjiyojenik tedavi almış olmak şartı ile 3. veya 4. basamak tedavi olarak, ileri evre berrak hücreli renal kanser tedavisinde progresyona kadar kullanılır. Bu durumların belirtildiği, en az bir tıbbi onkoloji uzman hekimin yer aldığı tedavi rotokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Tedavinin devamı için düzenlenecek sağlık kurulu raporunda hastalıkta progresyon olmadığı belirtilmelidir.
 2. Altuzan: Etken madde adı bevasizumab. Daha önceden metastatik kalın bağırsak (kolorektal) kanserde kulanım onayı Altuzan adlı anti-anjiojenik ilaç, yeni olarak rahim ağzı (serviks) kanseri ve glioblastom tedavisinde onay aldı.
  • Rahim ağzı kanseri belirtileri ve tedavisi
  • Xgeva: Etken madde adı denosumab. Dev hücreli kemik tümörü ve prostat, meme, akciğer kanserlerinin kemik metastazlarının tedavisi için onay aldı.
  • Xgeva etki mekanizması, dev hücreli kemik tümöründe kullanımı ve yan etkileri (detaylı)
  • Xgeva kullanım şartları (endikasyonları): Daha önce zoledronik asit kullanmamış, kırık veya bası riski yüksek kemiklere metastaz yapmış meme kanseri, hormon tedavisine dirençli prostat kanseri veya küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında kemik metastazlarında kötüleşme (progresyon) görülene kadar. Ameliyatla çıkarılamayan (rezeke edilemeyen) veya cerrahi morbidite riski yüksek, yetişkinler ile iskeleti olgunlaşmış adölesanlarda görülen kemiğin dev hücreli tümörünün tedavisinde. En az 1 tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı 6 aylık sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli kurumca ödenir.
 3. Mozopil: Etken madde adı pleriksafor. Lösemi, Lenfoma nakil öncesi.
 4. Revlimid: Etken madde adı lenalidomid. Önceki endikasyonlarına ilave olarak Mantle hücreli lenfoma tedavisinde ödeme kapsamına alındı.