Kanser tedavileri hayat kurtarabilir, ancak sıklıkla bir dizi yan etkiye de neden olurlar. ABD kaynaklı güncel bir araştırma, insanların bu etkiler ve şu anda var olan bilgi boşlukları hakkında ne düşündüklerini ortaya çıkardı. Amerikan Kanser Derneği’ne göre ABD’deki her üç kişiden biri kanser olacak Cerrahi, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve immünoterapi dört ana tedavi şeklidir. Her bir tedavi, kişiden kişiye değişen bir dizi yan etki ile gelebilir. Bazı insanlar az ya da sadece hafif etkiler yaşayabilir, bazıları ise yaşam kalitesini ciddi bozabilir. Radyaterapi ve kemoterapinin genel olarak daha fazla yan etkisi görülür, çünkü bu tedavilerin direkt sitotoksik (hücre öldürücü) etkisi vardır ve kanserli hücreleri çoğunlukla etkilemekle birlikte az da olsa sağlıklı hücreleri de etkiler. Bu tedavilere tabi olan kişiler saç dökülmesi ile birlikte genellikle yorgunluk bildirirler. Diğer olası yan etkiler bulantı, kusma, iştah ve ruh halindeki değişiklikleri ve uyku problemlerini içerir.

Hastalar Daha Fazla Bilgi Edinmek İstiyor

Journal of Oncology Practice adlı dergide çıkan yeni makaleye göre, hastaların üçte birine yakını kemoterapi, cerrahi ve radyasyon tedavisinin olası yan etkileri hakkında daha fazla bilgi gerekli olduğunu düşünüyor. Yazarlar, son 5 yıl içinde kanser tedavisi olarak radyasyon tedavisi alan 400'den fazla hastayı araştırdı. Radyasyon tedavisine ek olarak, katılımcıların % 41'i kemoterapi almış, % 52'si ameliyat geçirmiştir. Bulgular, katılımcıların çoğunun kanser tedavilerinin yan etkileri hakkında yeterince şey bilmediklerini ortaya koydu. Anketin bir parçası olarak, ekip, yan etkilerin ciddiyetini 0 ila 100 arasında derecelendirmek için katılımcılara sordu. Yanıt verenler, yan etkiler açısından en şiddetli olarak kemoterapiyi değerlendirdiler: ortalama 63'lük bir skorla. Ortalama 47'lik bir skorla ameliyat ikinci, radyasyon terapisi ise 45’lik skorla son sırada yer aldı.

Tedavi Öncesi Daha İyi Bilgilendirme

Her 5 katılımcıdan biri, tedaviye başlamadan önce daha iyi bilgilendirilmeyi istediğini belirtti. Ameliyat durumunda genellikle uyuşukluk, ağrı ve sinirlere verilen hasar hakkında daha fazla bilgi almak istediler. Kemoterapi ile yorgunluk, sinir hasarı ve gastrointestinal semptomlar (mide-bağırsak şikayetleri) hakkında daha fazla bilgi istediler. Her üç kanser tedavisi formunu da yaşayan kişilerin, yalnızca radyasyon tedavisi alanlara kıyasla ağrı, zayıflık ve halsizlik hissi daha belirgindi.

Bu Bilgilere Nereden Ulaşılabilir?

Yapılan ankette son olarak, hastaların sahip oldukları tedaviye dair bilgilerin kaynaklarını ortaya çıkardı. Ankete katılanların yarısından fazlası birinci basamak / aile hekimlerinden bilgi almışlardır. Bu kişilerin 10'undan dokuzu hekimlerinin tavsiyelerinin karar alma sürecinde çok önemli olduğunu söyledi. Aslında, hastaların yaklaşık dörtte biri öneri ve bilgi için "sadece" birinci basamak hekimlerini kullandı. Diğerleri akraba ve arkadaşlarıyla birlikte tıbbi internet sitelerinden, diğer hastalardan ve destek gruplarından rehberlik istedi. Bazı deneyimler beklendiği gibi olmasına rağmen, bu yan etkiler konusunda daha derinlemesine hasta danışmanlığı (örneğin uzmanlaşmış onkoloji hemşireliği ve kapsamlı-kaynaklı bilgi sunan web siteleri) hastalarımızı yaşam kalitelerinde değişiklikler için daha iyi hazırlamamıza yardımcı olacaktır.