Journal of the National Cancer Institute (Ulusal Kanser Enstitüsü) adlı dergide 30 Mayıs 2019'da yayımlanan en son yıllık rapora göre, kansere bağlı mortalite (ölüm oranları) düşmeye devam ediyor.

Rapora göre, ABD'de 1999-2016 döneminde erkekler, kadınlar ve çocuklar için kanser ölüm oranları düşmeye devam etti.

Araştırmacılar 2011-2015 yılları arasında gelen bilgilere baktıklarında, tüm kanser türlerini göz önünde bulundurup tüm yaş grubu verilerini incelediklerinde, erkeklerde kanser görülme oranının kadınlardan 1.2 kat daha yüksek olduğu bulundu.

Ayrıca, 2012-2016'da erkeklerde toplam ölüm oranı kadınlardan 1.4 kat daha yüksekti.

Farklı Yaş Grupları İçin Farklı Oranlar

Bununla birlikte, 20-49 yaş grubuna bakıldığında, kadınlarda kanser sıklığı daha yüksek bulundu (erkekler için her 100.000 kişi başına yıllık 115 ve kadınlar için 100.000 kişi başına 203 kanser vakası). Ayrıca 2012-2016 döneminde bu yaş grubu için kadınlarda yaşam kaybı oranları, erkeklerden daha yüksekti (kadınlar için 100.000 kişi başına 27.1 ve erkekler için 100.000 kişi başına 22.8).

Bu yaş grubu için kadınlarda kanser oranlarının daha yüksek olması, genç kadınlarda meme kanserinin önlenmesi, erken teşhisi ve tedavisi ile ilgili araştırmaların önemini güçlendirmektedir. Ayrıca kadınlarda sigara bırakma ve obezite ile mücadelede zayıf kaldığımızın da göstergelerinden biridir.

20-49 Yaş grubunda kadınlarda en sık görülen meme kanseriydi, bunu tiroid kanseri ve melanom izliyordu. Bu yaş grubunda erkekler için kolorektal kanser en yaygın olanıydı, bunu testis kanseri ve melanom takip etti.

Kanser İstatistikleri

ABD'deki kadın ve erkeklerin yaşamları boyunca kanser geliştirme şansı 3'te 1'dir.

Prostat kanseri erkekler için en yaygın olanıdır (her 9 erkekten birini etkiler), meme kanseri kadınlar için en sık görülenidir (her 8 kadından 1'i).

Ayrıca, kanser geliştirme riski yaşla birlikte belirgin bir şekilde artmaktadır; başka bir ifade ile, kanserler için en önemli risk faktörü yaştır. 50 yaş ve üzerinde ortaya çıkan her 10 kanserden 9'u yaşamaya bağlıdır. Çoğu kanser vakasının kolayca tespit edilebilir bir nedeni olmamakla birlikte, ortaya çıkma şansını artırabilecek risk faktörleri vardır.

Tüm kanserlerin % 5 - 10'u bazı genetik mutasyonların kalıtsal aktarımına bağlıdır. Radon gazına veya bazı kimyasal karsinojenlere maruz kalmak da kanser riskini artırabilir. Ayrıca tütün kullanımı ve ultraviyole ışığına aşırı maruz kalma gibi kanser riskini artırabilen yaşam tarzı alışkanlıkları da vardır.

Kansere Bağlı Ölüm Oranları Düşmeye Devam Ediyor

Bu istatistiklere rağmen, rapor, 2012-2016 döneminde toplam ölüm oranlarının erkeklerde yıllık % 1.8 ve kadınlarda yıllık % 1.4 oranında azaldığını buldu.

Tedavilerdeki gelişmeler başta olmak üzere, kanserden korunma ve erken tanı için bilinçlenmenin artması da, bu ılımlı fakat anlamlı düşüşte önemli yere sahiptir.