Antik Latin sözü olan "Divinum est opus sedare dolorem" (Ağrıyı hafifletmek ilahi bir iştir), cerrahların ameliyat sırasında ağrıyı kontrol altına alma arayışının sembolüdür.

M.Ö. 2500'den itibaren, antik Mısırlılar bazen yaralanmaları tedavi etmek ve iltihabı azaltmak için hipotermi (düşük sıcaklık) kullanıyordu. Yunan hekimi Hipokrat (M.Ö. 460-370) , "eklemdeki şişlik, ağrı ve burkulmalar genellikle bol miktarda soğuk su infüzyonu ile iyileştirilir, çünkü orta derecede uyuşma ağrıyı azaltır" önerisinde bulunmuştur. Ünlü İslam hekimi İbni Sina (980-1037), diş ve diş etini ameliyat öncesi uyuşturmak için buzlu su kullanırdı.

Ağrı kontrolü için kar ve buzu kullanan en ünlü isimlerden biri, atlı ambulans sistemini ve yaralı askerlerin yaralarının ciddiyetine göre tedavi edildiği hasta önceliğine dair bir sistem kuran Fransız cerrah Dominique Larrey'dir (1766-1842). 1807'de Larrey, Prusya'daki Eylau Muharebesi'nde ampütasyon ağrısının uzuvlar soğutulduğunda çok azaltıldığını gözlemledi. 1812'de Rusya'ya karşı yapılan Borodino Savaşı sırasında, Larrey'nin 24 saat içinde 200 ampütasyon gerçekleştirdiği, daha sonra Berezina Savaşı'nda 300 işlem daha gerçekleştirdiği söylenir. Mümkün olduğunca, ağrıyı hafifletmek için kar ve buz kullanırdı.

Soğuk anesteziye tutkulu bir destekçi olan İngiliz cerrah James Arnott (1797-1883), modern anestezinin doğuşunu simgeleyen eter ve kloroform ile yapılan ön deneylerin bazı ölümlere neden olmasından dolayı endişeliydi. Arnott'un yaklaşımı, operasyon bölgesi etrafındaki cilde uygulanan ezilmiş buz ve tuz karışımını içeriyordu. Konuyla ilgili olarak Arnott şöyle yazmıştı: "Tüm yüzeysel operasyonlarda soğuk uygulamak, güvenlik koşulları, uygulama kolaylığı, zaman ve zahmet tasarrufu gibi faktörler göz önüne alındığında kesinlikle anestezi üretmede (ve iltihabı önlemede) kloroformdan daha iyidir." Arnott, ağrı kontrolünde soğuk uygulamanın etkisine ve özellikle güvenlik avantajlarına büyük önem veriyordu.

Yazı Görselinin Açıklaması: Antoine-Jean Gros (1771–1835) tarafından resmedilmiş Prusya'daki Eylau Muharebesi (Şubat 7–8, 1807)

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Hippocrates of Cos (460 B.C.–377 B.C.), Abu ‘Ali al-Husayn ibn ‘Abd-Allah Ibn Sina (Avicenna) (980–1037), Dominique Jean Larrey (1766–1842), James Arnott (1797–1883)