Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki (Enhertu) adlı ilaç, daha önce en az 2 basamak anti-HER2 bazlı tedavi almış, ameliyatla-çıkarılamayan veya metastatik, HER2 pozitif meme kanseri olan yetişkin hastaların tedavisi için 20 Aralık 2019'da ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) hızlandırılmış onay aldı.

Onay, güncellenmiş verileri 2019 San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu'nda sunulan faz II DESTINY-Breast01 çalışmasının bulgularına dayanmaktadır.

Trastuzumab deruxtecan, HER2 meme kanserlerinin standart tedavisine daha önce giren T-DM1’e (Kadcyla) benzeyen bir yapıya sahiptir. Kemoterapi ajanıyla HER2 reseptörüne karşı olan monoklonal antikorun bağlanmasından oluşan bir antikor-kemoterapi konjugatıdır.

Kongrede sunulan bu faz II çalışmaya daha önceden çoklu sıra tedavi almış (ortalama 6 basamak) 180 hasta alındı (hastaların %100'ü trastuzumab, %100'ü pertuzumab ve %65.8'i T-DM1 almıştı). Hastaların ortanca yaşı 56 idi (28-96 arası).

FDA Onkoloji Mükemmeliyet Merkezi direktörü ve FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'nde Onkolojik Hastalıklar Ofisi müdür yardımcısı Dr. Richard Pazdur, basın açıklamasında "Herceptin (trastuzumab) 1998'de piyasaya sürüldüğünden beri HER2-pozitif meme kanseri için ilaç geliştirilmesinde birçok gelişme olmuştur. Enhertu'nun onayı mevcut HER2'ye yönelik tedavilerde ilerleyen hastalar için en yeni tedavi seçeneğini temsil etmektedir. Hedefe yönelik tedaviler alanındaki ilaç gelişimi, sadece meme kanserinde değil, diğer birçok hastalıkta da malign hastalıkları bilimsel olarak anlamamıza dayanmaktadır." 

Çalışmanın sonuçları

  • Çalışmada, trastuzumab deruxtecan, % 60.3 objektif yanıt oranı oluşturmuştur; bunun % 4.3'ü tam yanıt ve % 56 kısmi yanıt. 67 hastada (% 36.4) stabil hastalık ve sadece 3 hastada (% 1.6) ilerleyici hastalık vardı. 2 hasta değerlendirilemedi.
  • 1 Ağustos 2019 itibariyle 79 hasta (% 42.9) halen tedavi görmektedir, 105 hasta (% 57.1) ise tedaviyi bırakmıştır (% 28.8'inde sebep hastalık ilerlemesi).
  • Progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi 16 aydı. Ortalama genel sağ kalım verisi henüz elde edilemezken 1 yıllık genel sağ kalım oranı % 86.4 gibi yüksek bir oran olduğu görüldü. 
  • Çalışmanın alt grup değerlendirimesinde beyin metastazı bulunan 24 hasta için hastalığın kötüleşmesine kadar giden süre ortanca 18 aydı.
  • Yan etkiler: Onay için FDA, DESTINY-Breast01 ve Study DS8201-A-J101 çalışmalarında 234 hastanın birleştirilmiş analizinde fam-trastuzumab deruxtecan-nxki'nin güvenliğini değerlendirdi. Özellikle DESTINY-Breast01'de, tedaviye bağlı yan etkiler hastaların % 99'unda meydana geldi: % 51'i ciddi (3. derece) yan etki idi. En yaygın herhangi bir dereceli tedavi ilişkili yan etki bulantı (% 77), alopesi/saç dökülmesi (% 48), yorgunluk (% 48), kusma (% 45), kabızlık (% 34), azalmış nötrofil sayısı (% 31), iştah azalması (% 29), ishal (% 27) ve anemi (% 26) idi. En yaygın ciddi (3. ve 4. derece) yan etki nötrofil sayısının azalması (hastaların% 31'inde), bulantı (% 7.6) ve anemi/kansızlık (% 26'da) idi. Ayrıca 3 hastada ciddi akciğer toksisitesi gözlendi. Kortizon tedavisi ile bu yan etki yönetildi.

Enhertu için doz önerisi, 5.4mg/kg olarak bildirildi. 

Aşağıda, HER2 hedefli meme kanseri tedavileri resmedilmiştir. Enhertu (trastuzumab deruxtecan), grafiğin "b" bölümünde görülebilir.