Hormon tedavisinin prostat kanserinde işe yaradığı 1940’lardan beri bilinmektedir. Bununla birlikte bu yıla kadar yüksek riski ileri evre prostat kanseri için en iyi başlangıç tedavisi nedir sorusuna tatmin edici bir cevap bulamamıştık. Prostat kanseri için bu önemli sorunun cevabı “kombine yeni nesil hormonal tedavi” mi yoksa “kemoterapi ile birlikte klasik hormonal tedavi” midir? Kapsamlı klinik araştırmalarla karşılaştırılma yapıldı ve analizler sonucu bu iki tedavi yaklaşımı benzer etkinlikte çıktı.

Bu sonuç iki açıdan önemliydi:

- Bunlardan ilki, kemoterapi gibi uygulaması ve yan etki yönetimi zor bir tedaviye karşın yönetimi daha kolay klasik hormon tedavisine Abirateron adlı yeni nesil hormonal tedavi ilavesinin kemoterapi kadar etkin çıkmasıdır ve bu gelişme bizleri sevindirmiştir.

- İkincisi ise, yeni nesil hormonal tedavilerden olan Abirateron'un Haziran 2017 ASCO'da açıklanan iki başarılı çalışması sonrası bu tedaviyi ülkemizde henüz onayı olmadığı için uzunca bir süre ilk tedavi seçeneği olarak kullanamayacak olmamız nedeniyle hastalara sunduğumuz rutin kemoterapinin hormon tedavi kombinasyonundan daha kötü olma ihtimaliydi. Çalışmayı yürüten bilim insanlarının yorumu bu iki tedavi stratejisinin etkinlik açısından benzer olması nedeni ile ulaşılabilir tedavi seçeneğinin tercih edilmesinde sakınca olmadığı yönünde olmuştur.

Çalışmanın detayları

Daha önce dosetaksel adlı kemoterapinin ve abirateron adlı homonal tedavinin prostat kanserinde etkili olduğunu gösteren ve özel bir çalışma tasarımına sahip STAMPEDE çalışması, bu sefer bu iki ajanın karşılaştırmasını yapmıştır. Araştırmanın bu ayağında 2011 ve 2013 yılları arasında çalışmaya dahil olan 566 hastanın sonuçları analiz edilip ESMO 2017'de sunulmuştur. Hastaların 189’u dosetaksel, 377’si abirateron almıştır.

- İlginizi çekebilir: Klinik çalışmaların değişen yüzü - birden fazla soru için tek bir kapsamlı protokol

Çalışmanın amacı genel yaşam süreleri yönünden bu iki tedavi yaklaşımını karşılaştırmaktır ve yukarıda da belirttiğimiz üzere, yaşam süresi açısından sonuçlarda anlamlı farklılık bulunmamıştır.

İleri evre yüksek riskli prostat kanseri başlangıç tedavisi için standart hormonal tedaviye dosetaksel kemoterapisi ya da abirateron eklenmesini yaşam süreleri açısından karşılaştırmanın yanında yan etkiler yönünden de karşılaştırılmıştır, ve ciddi yan etki sıklığı açısından da benzer bulunmuştur.

Sonuç

İleri evre prostat kanserine sahip bir hasta için iki tedavi etkinlik açısından benzer ise, daha iyi yaşam kalitesi ve daha az yan etkili olan tercih edilmeli; bununla birlikte ulaşılabilir, onaylı ve daha ucuz bir tedavi de gönül rahatlığı ile tercih edilebilir.

- İlginizi çekebilir: Yüksek riskli prostat kanseri ne demektir? Prostat kanserinde risk sınıflaması nasıl yapılır?