15 Mayıs'ta ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), daha önce androjen reseptörü hedefli tedavi ve taksan-bazlı kemoterapi almış, germline ve/veya somatik BRCA mutasyonuna sahip metastatik ve kastrasyona dirençli prostat kanseri olan hastalar için, PARP inhibitörü sınıfından bir ilaç olan rucaparibe (Rubraca) hızlandırılmış onay verdi.

TRITON2 çalışması

Rucaparibin etkililiği, daha önce androjen reseptörüne yönelik ve taksan-bazlı kemoterapi ile tedavi edilen 115 BRCA mutasyonlu (germ hattı ve / veya somatik) metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri hastasını dahil eden çok merkezli, tek kollu bir klinik çalışma olan TRITON2'de araştırılmıştır. Hastalara günde iki kez 600 mg oral yoldan rucaparib verildi. Tüm hastalara eşzamanlı ya gonadotropin salgılatıcı hormon analogu verildi ya da daha önce bilateral orşiektomi (ameliyatla testislerin fonksiyon görmesinin engellenmesi) yapıldı.

Çalışmanın sonuçları

metastatik kastrasyona direncli ve daha once androjen reseptorune yonelik ve taksan bazli kemoterap
  • Ölçülebilir hastalığı olan 62 hastada objektif yanıt oranı ve yanıt süresi değerlendirildi.
  • Doğrulanan objektif yanıt oranı % 44 idi (% 95 güven aralığı [CI] =% 31-57).
  • Ortanca yanıt süresi değerlendirilemedi. Yanıt süresi aralığı 1.7 ila 24+ aydı.
  • Objektif yanıtı doğrulanan 27 hastanın 15'inde (% 56) yanıt süresi 6 aydan daha fazla idi.
ileri evre prostat kanseri tedavilerinin kronolojisi  (1) ileri evre prostat kanseri tedavilerinin kronolojisi  (2)

BRCA-mutasyonu pozitif metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri olan 115 hastada en yaygın (≥ 20) yan etkiler yorgunluk, bulantı, anemi (kansızlık), artmış ALT / AST, iştah azalması, döküntü, kabızlık, trombositopeni (pıhtılaşma hücreelrinin artması ile kanama riskinde artış), kusma ve ishaldir.

Önerilen rucaparib dozu, günde iki kez yemekle birlikte veya yemeksiz olarak 600 mg'dır. Metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri için rucaparib alan hastalar aynı zamanda gonadotropin salgılatıcı hormon analogu almalı ya da bilateral orşiektomi yaptırmış olmalıdır.

*

-İlgili konu: İleri evre prostat kanseri tedavisi – tarihi ve gelinen son nokta 

*

Rucaparib etki mekanizması nasıldır?

Kanserli hücreler, normal hücrelere göre çok daha fazla ve hızlı bölündükleri için, daha fazla DNA hasarı yani mutasyon meydana gelir. DNA’da hasar meydana geldiği zaman, çeşitli hücre içi mekanizmalar devreye girerek ya hasarı onarılır ya da hasar onarılamayacak düzeyde ise hücre apoptoza gider. Hem PARP hem BRCA, DNA onarımında rol alan moleküllerdir. Prostat kanserinde bir PARP inhibitörü olan rucaparib kullanıldığında, kanserli hücre DNA’sını tamir etme yeteneğini kısmen kaybeder. Bu hücrelerde aynı zamanda BRCA mutasyonu da varsa, kanserli hücrelerin DNA’larını tamir etme ve ölümsüz olarak kalma yetenekleri çok daha azalır.

PARP inhibitörleri etki mekanizmasi over kanseri tedavisi brca mutasyonu olaparib