İleri görüntüleme ve genetik testlerinin modern çağında, dijital rektal muayenenin (rektal tuşe veya parmakla makatta muayene olarak da bilinir), prostat kanseri için hala önemli ve klinik olarak anlamlı bir tanısal ve prognostik (hastalık gidişatını öngörücü) test olduğu, yeni bir gözlemsel çalışma ile gösterildi.

Prostat kanserinin evrelenmesinde "tarihi" bir yöntem olan rektal tuşenin rolü son yıllarda tartışılmakta idi. Bunun nedeni, 4K skor, Decipher ve manyetik rezonans görüntüleme gibi diğer prognostik araçların geliştirilmesi. Ayrıca, daha önce hiç kimse rektal tuşenin daha modern bir ortamda kullanışlılığı sorusunu incelememişti.

Uzun süre boyunca rektal tuşe, prostat spesifik bir antijen (PSA) değeri ve bir Gleason skoruyla birlikte, tedavi kararlarını etkileyen prostat kanserinde hastalık gidişatını öngörmek için temel araçlar olarak görev yaptı.

Bu yeni gözlemsel, retrospektif (geçmişe dönük) çalışma, rektal tuşe yoluyla klinik evre sınıflandırmasının, bir ABD veri tabanında güncel bir hasta grubunda (2004-2010 arasında tedavi edilen) yüksek riskli erken evre prostat kanseri olan erkekler arasında genel sağkalım açısından önemli ölçüde prognostik (hastalık gidişatını öngörücü) olduğunu göstermektedir.

Kısacası, eski araç hala çağdaş bir ortamda çalışıyor.

Çalışma, Journal of the National Comprehensive Cancer Network adlı derginin Temmuz sayısında çevrimiçi olarak yayınlandı.

Zaten tüm ürologlar, yetişkin bir erkek hastayı ilk kez muayene ederken rektal tuşe gerçekleştirirler. Bununla birlikte biyopsi ile kanıtlanmış prostat kanseri olan hastalarda, bir tümörün parmağınızla palpe edilebilmesi (hissedilmesi) ucuz bir prognostik araç sağlar. Bununla birlikte rektal tuşenin değeri, PSA, Gleason skoru, manyetik rezonans ve genetik testleri içeren bu tür araçların listesinde "ilk sıralarda" değildir.

Çalışma yazarları, rektal tuşe yoluyla saptanan tümör boyutunun (T evresi), prostat kanseri hastaları için risk sınıflandırma sisteminin bir parçası olduğunu belirtmektedir.

Ancak, anekdot olarak, doktorlar ucuz fizik muayeneden (yani rektal tuşe) uzaklaşmakta ve prognoz oluşturmak için daha pahalı yüksek teknoloji araçlarına geçmektedirler.

Ayrıca, bir kanser tarama testi olarak, rektal tuşenin daha etkili diğer yöntemler ortaya çıktıkça kullanımda bir düşüş gözlenmekte.

Aşağıda, prostat kanseri ile ilgili en sık kullanılan terimlerin açıklamaları görülebilir:

Klinik T evrelemesi hala faydalı

Araştırmacılar, araştırmaları için ABD Ulusal Kanser Veritabanında, yüksek riskli klinik T2N0M0 prostat kanseri olan, radyoterapisi ve androjen yoksunluğu tedavileri ile tedavi edilen, 2000'lerin ikinci bölümünde cerrahi olan veya olmayan 5291 erkekten oluşan bir alt grup belirlediler.

Yüksek risk, tanıda aşağıdaki klinik faktörlerden herhangi birine sahip olarak tanımlandı: Gleason skoru> 7, PSA> 20 ng / mL veya klinik evre T3a-T4.

Beklendiği gibi, bu grup aynı zamanda fizik muayene (yani rektal tuşe) tarafından belirlenen cT2 hastalığı olan erkeklerin yüzdesine sahipti. Hall, bu erkeklerin hepsinin organ sınırlı hastalığa sahip olduğunu ancak inceleme ile tespit edilen tümörlerin kapsamı ve konumuna bağlı olarak rektal tuşe yoluyla cT2a, cT2b ve cT2c olarak alt sınıflandığını açıkladı.

Ortalama 5.4 yıllık takipte, her bir alt sınıftaki yaşam kayıplarının oranı cT2a için % 22.5, cT2b için % 25.7 ve cT2 için % 29.8 idi. Yani rektal tuşe ile tespit edilen tümör boyutu arttığında, yaşam kaybı oranı da artıyordu.

Klinikte, bir rektal tuşe bulguları - ve ilgili T alt sınıflaması - tedavi kararlarını etkileyebilir. Örnek olarak, radyasyon tedavisi gören yüksek riskli cT2c hastalığı olan erkekler için, hormon baskılama tedavisi daha uzun süreli düşünülebilir, ancak çalışma bunu değerlendirmek için tasarlanmamıştır.

Sonuç olarak klinik pratikte rektal tuşeden uzaklaşmak için bir sebep yoktur ve genel olarak bakıldığında rektal tuşe, prognostik bir öneme sahip, ucuz, tarihi, pratik ve etkisi test edilmiş bir muayene yöntemidir.