Yapılan güncel bir araştırmaya göre, 2019 yılında yaklaşık 8 milyon kişi sigara yüzünden yaşamını yitirdi. Dünyanın dört bir yanındaki gençlerin sigara içme alışkanlığı kazanması, sigara içenlerin sayısında büyük bir oranda artışa sebep oldu ve şu an dünya genelinde aktif sigara kullanan kişi sayısının 1.1 milyara ulaştığı hesaplanıyor.

Gençlerde sigara kullanım oranları artıyor

LANCET’te yayımlanan bir araştırmaya göre, 1990 yılından sonra 9 yıl boyunca sigara içenlerdeki 150 milyondan fazla bir artış ile bu alışkanlığın engellenmesine yönelik çabalar kısmen başarısız oldu. Çalışmada, hükümetlerin, yeni sigaraya başlayanların %89’unun 25 yaşına kadar bağımlı hale gelmiş olması nedeniyle, gençler arasında sigara kullanımını azaltmaya odaklanması gerektiği vurgulanmıştır.

Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü araştırmacılarından ve bu çalışmanın yazarların Marissa Reitsma “Gençler özellikle bağımlılığa karşı savunmasızdır ve dünya çapında sigarayı bırakma konusunda yüksek bir oran yakalamanın zorluğundan dolayı yıllık olarak sigara içmeye başlayanların sayısının önemli ölçüde azaltılmaması durumda tütün salgını yıllar boyunca devam edecektir” dedi.

Artan sigara içme oranı

Son otuz yılda sigara içmenin yayınlaşması küresel olarak azalmış olmasına rağmen, sigara içme oranı 20 ülkede erkekler arasında ve 12 ülkede kadınlar arasında artmıştır.

Dünya sigara içenler nüfusunun yarısından fazlasını (üçte ikisini) yalnızca 10 ülke oluşturmaktadır;

 1. Çin (sigara içen her üç kişiden biri Çin’de yaşıyor – 341 milyon)
 2. Hindistan
 3. Endonezya
 4. ABD
 5. Rusya
 6. Bangladeş
 7. Japonya
 8. Türkiye
 9. Vietnam
 10. Filipinler

2019 yılında birçok hastalığa bağlı yaşam kayıpları, sigara ile ilişkilendirilmiştir;

 • İskemik kalp hastalığı – 1,7 milyon yaşam kaybı
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı – 1,6 milyon yaşam kaybı
 • Akciğer kanseri – 1,3 milyon yaşam kaybı
 • Felç – yaklaşık 1 milyon yaşam kaybı

Daha önce yapılan çalışmalar,

 • uzun süre boyunca sigara içen kişilerin en az yarısının doğrudan sigara içme ile ilişkili nedenlerden dolayı yaşamlarını yitireceklerini ve
 • bu kişilerin ortalama yaşam sürelerinin hiç sigara içmeyenlere göre 10 yıl daha düşük olduğunu göstermiştir.

Çalışmada, yaşam kaybı ve engelliğe yol açan sağlık problemleri üzerine çalışmaların yapıldığı küresel hastalık yükü çalışmalarının bir parçası olarak üretildi ve 204 ülkedeki eğilimler incelendi. Araştırmaya göre, incelenen tüm ülkelerin yarısında 15 – 24 yaş arasındaki gençlerin sigarayı bırakma konusunda hiçbir ilerleme kaydetmedi ve yasal olan çoğu ülkede de ortalama sigaraya başlama yaşının 19 olduğu belirtildi. Reitsma, araştırmadan elde edilen kanıtlara göre, gençlerin bu alışkanlığı edinmedeki gecikmeleri sonucunda sigara içme ihtimallerinin daha düşük olacağını söylüyor.

İLGİLİ KONULAR

“Gençlerin 20’li yaşlarının ortalarında sigara içmemelerini sağlamak, gelecek nesiller için sigara içme oranlarında radikal düşüşlerle sonuçlanacaktır” diyor Reitsma.

Tütün kullanımının kontrol altına alınmasındaki zorluklar

182 ülke, 2005 yılında tütün kullanımının kontrolüne yönelik düzenlemeyi imzalamasına rağmen, sigara içmenin azaltılmasına yönelik politikaların uygulanması çeşitlilik gösterdi. Araştırmacılar, vergilendirmenin en etkili politika olduğunu ancak gelişmiş ülkelerde bir paket sigaranın yüksek maliyeti ile düşük ve düşük ve orta gelirli ülkelerde düşük maliyeti arasında önemli bir fark vardır.

Araştırmanın bir diğer yazarı Vin Gupta ise gençlerin aklını çelecek aromalı sigaralar ve e-sigaralar gibi ürünler kadar sigara ile mücadelede de daha güçlü bir bağlılık olması gerektiğini söyledi. “Bazı ülkelerdeki ilerlemeye rağmen, tütün endüstrisinin müdahalesi ve azalan siyasi taahhüt, küresel tütün kontrolü konusunda bilgi ve eylem arasında büyük ve kalıcı bir boşlukla sonuçlandı. Reklam, promosyon ve sponsorluk yasakları internet tabanlı medyayı da kapsamalıdır, ancak maalesef dört ülkeden sadece biri her türlü dolaylı veya doğrudan tütün reklamlarını kapsamlı bir şekilde yasaklamıştır.”

Bir başka konu ise, tütün ürünlerine dair reklam yasağının maalesef vahşice delinmesidir. Bunun en bilinen örneği sigara reklamlarının giydirildiği Netflix yapımlarıdır. 

*

İLGİLİ KONULAR