Yapılan çok sayıda araştırmaya göre egzersiz, kanser hastalarının tedavilerinde kesin bir rutin olmalı, bu çalışmaların en güncellerinden biri Avustralya’dan. Onkologlar ve diğer kanser uzmanları, kanser tedavi sürecinde egzersizi ek bir tedavi olarak düşünmeli ve hastaları egzersiz uzmanlarına yönlendirmelidir.

Egzersiz, Kanser Tedavisinin Neredeyse Bir Parçası Haline Gelmektedir

Avusturyalı araştırmacıların bu ek tedavi konusu, medya tarafından yoğun ilgi görmüş ve artık hem Avustralya hem İngiltere’de, kanserin yarattığı yorgunluk, depresyon gibi yan etkiler ve diğer olumsuz sonuçlarla mücadele etmek için, hastalara ek olarak egzersiz yapmaları için teşvikte bulunmaktalar.

Egzersizin, kanser hastalarına faydası uzun zamandır bilinmekle birlikte, rutin kanser tedavisinin bir parçası haline gelmesi birçok batılı ülke için bile yeni bir konudur.

Avustralya'nın Kanser Hastaları İçin Egzersiz Rehberine Göre Hastalar;

  • Haftada en az 150 dakika orta tempo veya 75 dakika ağır tempo aerobik egzersiz yapmalı.
  • Her hafta temel kas kütlelerini hedef alan hafif, orta tempolu veya ağır tempo olarak uygun dirençte egzersizler yapılmalı.
  • Egzersiz kişinin yapabileceklerine, tedavi kaynaklı yan etkilere, hastalık gidişatına ve sağlık durumuna göre belirlenmeli.

Bazı araştırmacılara göre hastalara karşı aşırı korumacılık ve dinlenme tavsiyesi eski bir düşüncedir ve bu araştırma tarafından desteklenmemektedir.

Bir diğer araştırmaya göre de elde edilen bulgular doğrultusunda hastaları fiziksel egzersizden mahrum etmek yarardan çok zarara sebep olmaktadır.

Avustralya rehberine göre en önemli bulgular fiziksel aktivitenin vücudun birçok işlevini geliştirerek (örneğin kan dolaşımı), kansere bağlı halsizlik ve yorgunluğu, piskolojik sorunları azaltmakta, ve yaşam kalitesini artırmaktadır.

Yeni bulgular doğrultusunda kanser tedavisinden önce, tedavi boyunca, ve/veya sonrasında yapılan egzersiz, yan etkilerin şiddetini azaltmakta ve aynı zamanda nüks (hastalık tekrarı) riskini azaltmaktadır.

Toplum gözlemine dayalı çalışmalara göre de fiziksel aktivite, kanserin tekrarlama ve bazı kanserlere ilgili tüm nedenlere bağlı ölüm riskini azaltmaktadır. Bu araştırmaların çoğu meme kanseri, kolorektal (kalın bağırsak) kanseri, ve prostat kanserli hastaları gözlemiştir.

Halen sürmekte olan çok sayıda klinik çalışma, egzersizin kanser sağ kalımına yönelik etkilerini incelemeye devam etmektedir.