Lorcaserin etken maddesine sahip Belviq adlı ilaç, 2012 yılında bazı obez hastalarda kilo verme tedavisi olarak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı almıştı. Locaserin etken maddesinin güvenliğini değerlendiren bir klinik araştırmanın sonuçlarına göre, bu ilacın potansiyel olarak kanser riskini artırabildiği 14 Ocak 2019'da yayınlanan yeni bir FDA uyarısı ile duyuruldu.

Lorcaserin, bir serotonin 2C reseptör agonistidir. Beden kitle indeksi (BKİ) ≥30 olan obez kişilerde kalori alımını azaltmak ve fiziksel aktiviteyi arttırmak veya en az 1 ek hastalığa (örn. hipertansiyon, dislipidemi, tip 2 diyabet) sahip olan BKİ ≥27 olan kişilerde kilo verme tedavisi olarak kullanım onaylıdır. Belviq ve Belviq XR (uzun etkili formu, 2016'da onay aldı) markaları altında pazarlanmaktadır.

Yaklaşık 12.000 hastada yapılan büyük bir faz-4 (onay sonrası) klinik çalışmadan elde edilen veriler, lorcaserin ile kilo kaybı tedavisinin potansiyel bir kanser nedeni olduğunu buldu. FDA tarafından yayınlanan uyarıya göre, 5 yıllık bir takip süresi boyunca bu ilacı alan hastalar, plasebo alanlara kıyasla istatistiki olarak anlamlı oranda daha sık kanser tanısı almıştır.

Uyarının sonunda yer alan FDA önerisi ise şu şekildedir: Sağlık uzmanları, hastalara bu tedaviyi vermeye veya vermemeye karar verirken, lorcaserin almanın yararlarının, potansiyel riskleri aşıp aşmayacağını düşünmelidir. Şu anda lorcaserin kullanan hastalar, lorcaserin kullanımı ile potansiyel artan kanser riski hakkında sağlık uzmanlarıyla konuşmalıdır. 

İlgili Konu:

- Obezite tedavisinde kullanılan cihazlar hakkında bilinmesi gerekenler