Yeni nesil hedefe yönelik tedavilerden olan ve EGFR mutant (ekson 19 delesyon, L858R mutasyon) akciğer kanserleri tedavisinde kullanılan Osimertinib, 2003'de kullanıma giren Gefitinib ve 2004'de FDA onayı alan Erlotinib'in her ikisinin de dahil edildiği FLAURA isimli randomize faz 3 çalışmada bu iki önemli ve standart tedavi olarak tanımlanan ilaçlar ile karşılaştırıldı.

Osimertinib, akciğer kanserli hücrelerde bulunan bir tür büyüme reseptörünün hücre içi yaydığı büyüme sinyalini engelleyen, yeni nesil trozin kinaz engelleyicisidir. Rutin pratikte Gefitinib ve Erlotinib kullanmış ve hastalıklarında ilerleme olan ve T790M mutasyonu saptanan hastalarda kullanmaktaydık. Yapılan çalışmalardan elde edilen başarılı ön sonuçlar EGFR mutant hastalarda ilk seçenek olarak kullanılabileceği yönünde veriler sunması sonucu FLAURA çalışması dizayn edildi ve ön sonuçları ESMO 2017 Avrupa Onkoloji Kongresi'nde paylaşıldı.

Çalışmaya 556 hasta dahil edilmiş, bir gruba (279 hasta) Osimertinib ( Tagrisso ) diğer gruba (275 hasta) Gefitinib ( Iressa ) veya Erlotinib ( Tarceva ) verilmiş. Akciğer kanserinde ilerlemeye kadar geçen süre ortanca olarak Osimertinib'de 19 ay bulunurken, standart tedavi kolunda 10 ay olarak bulunmuştur ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. Tedaviye yanıt verme oranları % 80'e karşın % 76 bulunmuş, yanıt alınan hastalarda ortanca yanıt süresi Osimertinib ile 17.2 aya karşın Gefitinib ve Erlotinib kolunda 8.5 ay olarak saptanmıştır. Elde edilen yarar oranında beyin metastazı olan hastalarda da anlamlı düzeyde artış saptanması beyine geçiş üstünlüğünü de ortaya koymuştur.

Çalışmada Osimertinib ile tedaviden yarar görme süresi neredeyse iki kat oranında yüksek bulundu ki bu sonuç tıp otoritelerince de heyecan verici bulundu.

Uzun süreli karşılaştırmalı sağkalım süreleri henüz belli olmayan çalışmanın önümüzdeki sürede yayınlamasını bekliyor olacağız. Öyle görünüyor ki, FLAURA çalışmasından elde edilen Osimertinib ile başarılı tedavi sonucu, EGFR mutasyonu pozitif hastalarda Gefitinib ve Erlotinib'in tedavide ilk seçenek olmaktan çıkaracak.

4. evre, metastaz yapmış akciğer kanserli hastalarda özellikle hedeflenmiş tedaviye uygun grupta bu başarı ile birlikte hastaların beklenen yaşam süresinde hedef 2 yıldan 3 yıla çıkacak gibi görünüyor. Kemoterapi ile bir yıl civarı olan sağkalım süresindeki bu önemli artış son derece memnuniyet vericidir. Bu hasta grubunda hedefe yönelik tedavilerden sonra hastalıklarında ilerleme saptananlarda immünoterapilerin kullanılması ile bu sürenin daha da uzaması söz konusu olacaktır. Modern onkolojik tedavilerdeki gelişmeler son yıllarda hız kazanmıştır. Akciğer kanseri tedavisi de bu alanlardan birisidir.

Bir sonraki yazımızda ESMO 2017'de açıklanan BRAF mutant akciğer kanserli hastalarda elde edilen yeni tedavi başarısını sizler ile paylaşacağız.