Bilim insanları yaptıkları yeni analizler sayesinde obezite (aşırı kilo) ile COVID-19 arasında kesin bir bağlantı olduğunu doğruladı: Obez kişilerin hastaneye kaldırılma risklerinin %113; COVID-19 tanısı alma, yoğun bakım ünitesinde tedavi edilme ve yaşam kaybı risklerinin ise %46 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Obezite ve COVID-19 hakkındaki bu yeni çalışmada, Ocak ve Haziran ayları arasında yayınlanan, COVID-19 tanısı alan 399.461 hastanın dahil edildiği 75 çalışmanın sonuçları yeniden analiz edilerek karşılaştırıldı. Farklı bileşenleri birbiriyle kıyaslayan çalışmalarda; 20 çalışmanın 18’i obezitenin COVID-19 tanısı alma riskini arttırdığı belirlenirken, diğer 19 çalışmanın tümünde obezitenin hastaneye yatma riskini artırdığı tespit edildi. Diğer yandan 22 çalışmanın 21’inde obez kişilerin yoğun bakımda tedaviye devam etme riski daha fazlayken, 35 çalışmanın 27’sinde aşırı kilo alımı ile yaşam kaybı riskinin arttığı belirlendi. Ayrıca yayınlanan 14 çalışmada da obezitenin solunum cihazına bağlanma riskini arttırdığını saptayan araştırmacılar, bu kadar ciddi bir artışı beklemediklerini ve sonuçların kendileri için de son derece şaşırtıcı olduğunu belirtiyor. 

Araştırmada yer alan Dr. Popkin; “İşin biyolojik tarafına baktığımız zaman bağışıklık sisteminin obez kişilerde çok daha zayıf olduğunu biliyoruz. Bu nedenle aşırı kiloların akciğer fonksiyonlarında bozulmalara sebep olması COVID-19 teşhisi alan kişilerde daha kritik ve ağır tablolar görmemize neden olmaktadır. Ayrıca aşırı kilolar COVID-19 tedavisinde kullanılan ACE baskılayıcı ajanlar gibi ilaçların etkinliğini de etkiliyor olabilir ” sözleri ile COVID-19’un sanılandan çok daha karmaşık bir durum olduğunu dile getiriyor.

Araştırmacılar bu verilerden yola çıkarak ekliyor; “Influenzaya (grip) karşı aşılanmış hastalarda T hücre yanıtının ve antikor üretim miktarının aşırı kilolu kişilerde daha az olduğunu kanıtlayan çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca obezitenin vücutta yüksek inflamasyon düzeylerine sebep olduğunu ve vücudu savunmasız hala getirdiğini biliyoruz. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki COVID-19 için geliştirilen aşılar, aşırı kilolu kişilerde bağışıklık sisteminin zayıflamış olması nedeni ile daha az etkili olacaklardır. Tüm bunlar göz önüne alındığında aşı çalışmalarında hastalar obez ve obez olmayan olarak gruplandırılmalı ve aşı etkinliği bu durum değerlendirilerek belirlenmelidir”.