Bademciklere tıp dilinde "tonsil" diyoruz ve tonsil kanseri, sıklıkla diğer hastalıklara benzeyen belirti ve şikayetlerle seyreden bir nadir kanser türüdür. Birçok kanser gibi, nedenlerinin bir kısmı belirsizdir, ancak HPV enfeksiyonu gibi bazı çok iyi tanımlanmış risk faktörleri vardır.

Tonsil kanseri, baş-boyun kanserlerinin bir alt grubu olan oral ve orofaringeal (ağız ve geniz) kanserlerin bir türüdür.

Bademcikler bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Vücudu, ağza veya boğaza giren bakterilere ve virüslere karşı savunurlar.

Tonsil kanseri, birçok kanserde olduğu gibi, erken bir aşamada bulunursa, genellikle tedavi için daha fazla seçenek vardır. Erken tanı başarılı tedavi ve iyileşme şansını artırır.

Bademcik / Tonsil Kanseri Nedir?

Tonsil kanseri, bademciklerdeki hücrelerin kanserleşmesi sonucu oluşan tümörlerdir. Bademcik dokusu, tonsillektomi ameliyatı sonrası çoğu kez az da olsa geride bırakıldığı için, bademcikleri çıkarılan insanları da bu kanser türü etkileyebilir.

Alkol kullanan, sigara içen veya insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu olan kişilerin, tonsil kanseri geliştirme riski daha yüksektir.

İlgili Konu:

Bademcikler, boğazın arka tarafına doğru her iki tarafta da bulunur. Her bir tonsil, bir lenf dokusu koleksiyonundan (birikiminden) oluşur. Bademcikler, enfeksiyon hastalıklarıyla savaşan bağışıklık sistemi hücrelerinden olan lenfositleri içeren bir dokudur.

Bademcikler, üst solunum yollarının bakteri veya virüs enfeksiyonları sırasında şişebilir.

Bademcik / Tonsil Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Bademcik kanseri belirti ve bulguları, uzun süren boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, boyunda bir yumru ve açıklanamayan bir kilo kaybını içerebilir. Bademcik kanserinin yol açtığı şikayetlerin çoğu beta enfeksiyonu olarak bilinen streptekok bakterisi enfeksiyonu ile benzerdir.

Bademcik Kanserine İşaret Eden Belirtiler:

 • bademcik üzerinde beyaz veya kırmızı yama/leke
 • uzun süre devam eden boğaz ağrısı
 • boğazda gitmeyen bir şey hissi
 • yutma güçlüğü
 • kişinin sesindeki değişiklikler
 • boyunda bir yumru
 • açıklanamayan kilo kaybı

Bu belirtilerden herhangi biri 2 haftadan fazla sürdüğünde kişi bir doktora görünmelidir.

Bademcik / Tonsil Kanseri Nedenleri

Alkol, tütün ve tütün ürünleri kullanmak ve HPV enfeksiyonu, bademcik kanseri için ana risk faktörleridir.

Bununla birlikte bu risk faktörlerine sahip olmak, mutlaka bademcik kanserine yakalanılacağı anlamına gelmez; hatta bademcik kanseri nadir görülen kanserlerdendir. Kişinin yaşı, genetiği ve birçok çevresel faktör kanserin gelişip gelişmediğini etkileyebilir. Bununla birlikte HPV enfeksiyonu sıklığının artmasına paralel olarak, baş-boyun kanserleri içinde özellikle özellikle dil, damak ve tonsil (bademcik) kanseri sıklığı artmaktadır.

Sigara ve alkolün toksik (zararlı) maddeleri ile vücutta ilk olarak ağız bölgesinde karşılanır. Tütün ve alkol, hücrelerin genetik kodu ve tüm bilgisinin taşıyıcısı olan DNA'ya hasarlar verir ve bu hasar, birçok kanser için tetikleyicidir.

HPV ise doku teması - çoğunlukla cinsel temas - ile yayılan bir virüs grubudur. Baş ve boyun kanseri vakalarının önemli bir kısmı HPV ile bağlantılıdır.

Bademcik / Tonsil Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Bademcik kanseri olasılığı düşünülürse kişi çoğunlukla bir KBB (kulak burun boğaz) uzmanına yönlendirilir. Uzman doktor, biyopsi dahil, kanseri kontrol etmek için başka testler ve işlemler yapabilir.

Biyopsi, etkilenen bölgeden yani bademciklerden alınan küçük bir doku örneğidir. Alınan örnek, kanser hücrelerini aramak için bir mikroskop altında patoloji uzmanı tarafından incelenir.

Radyolojik görüntüleme testleri, kanserin evresini (yayılma derecesini) belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Biyopsiden sonra kanserin evresini belirlemek, en iyi tedavi yöntemini seçmenin en önemli basamağıdır.

Bademcik / Tonsil Kanserinin Evreleri Şunlardır

 • Evre 0: Kanser haline gelebilecek bazı anormal hücreler mevcut olduğunda prekanser (kanser öncüsü lezyon) olarak da bilinir.
 • Evre 1: Tümör boyutu 2 cm'den daha küçüktür ve diğer doku ve organlara metastaz yapmamıştır.
 • Evre 2: Tümör boyutu 2–4 cm arasındadır ve metastaz yapmamıştır.
 • Evre 3: Tümör 4 cm'den büyüktür ve yakın lenf nodlarına yayılmıştır.
 • Evre 4: Kanser ağız, boğaz veya vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

Bademcik / Tonsil Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Tonsil kanseri tedavisinin en önemli belirleyicileri kanserin evresi ve hastanın genel durumudur.

Tümörü ameliyatla çıkarmak, erken evre bademcik kanserlerinin ana tedavisidir. Ayrıca bu kanser türünde radyoterapi de kullanılmaktadır. Kemoterapi, ağız ve boğaz kanserleri için genellikle radyasyon terapisinin yanında kullanılır.

Baş-boyun kanserlerinde etkili olduğu gösterilen yeni bir tedavi immünoterapilerdir. 2016 yılında pembrolizumab ve nivolumab, 4. evre veya yineleyen skuamöz (yassı) hücreli baş ve boyun kanserlerinin tedavisi için bir FDA onayı almıştır.

Ayrıca, ilerlemiş kanseri olan bir kişinin ağrısının giderilmesi veya diğer sıkıntıları yönünden hastanın desteklenmesi hayati önem taşımaktadır. Bu genellikle palyatif tedavi olarak bilinir ve semptomları (şikayetleri) hafifletmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanır.

Tonsil kanseri ve tedavisi normalde yeme ve içme fonksiyonlarını zorlaştırır. Eğer bu kanserin kendisine veya tedavilerine bağlı hasta yeterli beslenemezse PEG (Perkutan Endoskopik Gastrostomi) denilen, karın cildinden mideye doğrudan giden bir besleme tüpüne ihtiyaç duyabilir.

Özet

Tonsil kanseri, nadir kanserlerden biridir ve baş-boyun kanserleri konusunda deneyimli bir ekip tarafından takip-tedavi edilmelidir.

Ana risk faktörleri alkol, sigara ve HPV enfeksiyonudur.

Tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve çok yeni olarak immünoterapinin yeri vardır.

Birçok kanserde olduğu gibi bu kanserin de erken evrede tedavisi daha kolay ve sonuçları daha olumludur. Bununla birlikte, bademcikler soğuk algınlığı da dahil olmak üzere birçok başka sebepten dolayı şişebilir. Şikayetleri uzun süren ve bundan endişe duyan herkes bir doktorla görüşmelidir.