İki tür akciğer kanseri vardır: küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri. Büyük hücreli akciğer kanseri ise bir tür küçük hücreli olmayan akciğer kanseridir.

akciğer kanseri türleri çeşitleri büyük küçük hücreli dışı karsinom

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin %80-85’ini oluşturur.

Büyük hücreli karsinom nedir?

Büyük hücreli karsinomun, akciğer kanserinin çeşitli alt türlerinde başlayabilen bir kanser türü olduğu düşünülmektedir. İsminden de anlaşılacağı gibi bu kanser hücreleri, mikroskop altında bakıldığından tipik kanser hücrelerinden daha büyük gözükür.

Küçük hücreleri olmayan akciğer kanserinin diğer türleri ise skuamöz hücreli karsinom ve adenokarsinomdur. Daha az yaygın olanlar da;

 • Karsinoid tümörler
 • Tükürük bezi karsinomu
 • Pleomorfik
 • Sınıflandırılmamış karsinom

Büyük hücreli karsinomun belirtileri

Büyük hücreli karsinomun ve akciğer kanserinin diğer türlerinin en yaygın belirtilerinden bazıları;

 • Geçmeyen öksürük
 • Kan veya pas renkli balgamlı öksürük
 • Kısık ses
 • Derin nefes veya öksürük ile kötüye giden göğüs ağrısı
 • İştah kaybı
 • Nefes darlığı
 • Yorgunluk
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Hırıltılı solunum
 • Bronşit veya pnömoni gibi kalıcı ya da tekrar eden enfeksiyonlar

Kanserin yayıldığı yere bağlı olarak, kişide gözlemlenebilecek farklı belirtiler;

 • Karaciğere doğru yayılan kanser sarılığa sebep olabilir
 • Kemiklerdeki kanser, sırt veya kalçada ağrı gibi kemik ağrısını tetikleyebilir
 • Beyne yayılan kanser, baş ağrısı ya da sinüzit gibi kişinin sinir sisteminde değişikliklere sebep olabilir
 • Lenf sistemine yayılan kanser, lenf nodlarının şişmesine sebep olabilir

Büyük hücreli karsinom evreleri

Büyük hücreli karsinom ve diğer küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri, TNM evrelendirme olarak da bilinen Tümör Nod Metastaz sistemi kullanılarak evrelendirilir.

Tümör

Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları (Cancer Research UK) derneğine göre TNM’deki “T” ana tümörün ölçüsünü ve boyutunu temsil eder.

Evre Anlamı
T1

Kanser akciğer sınırları içindedir.

T1a, kanserin 1 santimetre (cm) olduğu anlamına gelir.

T1b, kanserin 1 – 2 cm arasında olduğu anlamına gelir.

T1c, kanserin 2 – 3 cm arasında olduğu anlamına gelir.
T2

Bu noktada, kanser 3 – 5 cm arasındadır ve solunum yolu ve akciğer duvarını tutabilir.

Ek olarak, akciğerin tümü ya da bir kısmında kollaps / atelektazi görülebilir.

T2a, kanserin 2 – 4 cm arasında olduğu anlamına gelir.

T2b, kanserin 4 – 5 cm arasında olduğu anlamına gelir.
T3 Bu evre, kanserin 5 – 7 cm arasında olduğu ya da birden fazla tümörün olduğu anlamına gelir. Kanser göğüs duvarına, göğüs boşluğunun dış duvarına, akciğere yakın sinire ya da kalbin dış yüzeyine yayılmış olabilir.
T4

Bu noktada, kanser 7 cm’den daha büyüktür.

Ayrıca akciğerin bir lobundan daha fazla yerde olabilir.

Kalp, yemek borusu, omurga kemiği ve akciğerin diğer kısımları gibi vücudun diğer kısımlarına yayılmış olabilir.

Nod

TNM’deki N yani “Nod” ise kanserin lenf nodlarına yayılmanın olup olmadığını temsil eder.

Evre Anlamı
N1 Bu evre, kanser hücrelerinin akciğerde ya da akciğere yakın bölgedeki lenf nodlarında olduğu anlamına gelir.
N2 Bu evre, kanserin göğüs merkezindeki ya da soluk borusunun akciğere doğru olan dalının olduğu yerdeki lenf nodlarına yayılmış olduğu
N3

Bu evre, kanserin şuradaki lenf nodlarına yayılmış olduğu anlamına gelir;

 • Köprücük kemiğinin üzerindeki
 • Akciğerin üst kısmındaki
 • Göğüsün karşı kısmındaki

Metastaz

Son olarak TNM’deki “M”, metastazı temsil eder ve kanserin vücuda ne kadar yayıldığını gösterir.

Evre Anlamı
M0 Bu evre, kanserin yayılmadığı anlamına gelir.
M1

Kanser, doktorların ayrıca aşağıdaki isimlendirmeleri kullanarak tanımladıkları vücudun diğer kısımlarına yayılmıştır;

 • M1a’da kanser, iki akciğere, akciğer ya da kalp çevresindeki duvarına yayılmıştır. Akciğer ya da kalp çevresinde kanser hücreleri içeren sıvı vardır.
 • M1b, göğüsün dışında tek bir kanserli alan vardır.
 • M1c, göğüs bölgesinin bir veya daha fazla kısmına yayıldığı anlamına gelir.

Ek olarak ABD Ulusal Kanser Enstitüsü’ne göre, bir nihai evrelendirme sistemi kullanılmalıdır.

Evre Anlamı
Evre 0 Bu evre, kanserli hücrelerin var olduğu anlamına gelir. Ancak, yakın dokulara yayılmamıştır. Bu durumu “in situ karsinom (CIS)” olarak tanımlarız. Bu da hücrelerin kanserli olmadıkları fakat kansere dönüşebileceği anlamına gelir.
Evre 1 - 3 Bu evreler, kanserin var odluğu anlamına gelir. Derece ne kadar yüksekse, kanser o kadar büyüktür ve o kadar çok yayılmıştır.
Evre 5 Bu evrede, kanser vücudun diğer kısımlarına yayılmıştır.

Büyük hücreli karsinomun sebepleri

Amerikan Akciğer Derneği, akciğer kanserinin neredeyse %90’ının sebebinin sigara olduğunu tahmin ediyor.

- İlgili konu: Sigarayı bırakmak, sağlıklı akciğer hücrelerinin çoğalmasını sağlıyor

Diğer tetikleyicileri şu şekilde sıralıyorlar;

 • Radona maruz kalma
 • Asbest gibi karsinojenlere maruz kalma
 • Dışardaki hava kirliliği

Bu yüzden öneriler, insanların sigarayı bırakması ya da kaçınması için her türlü mücadeleyi vermelerini vurguluyor.

- İlgili konu: Sigarayı bıraktıktan sonra akciğerler nasıl iyileşir?

Büyük hücreli karsinom için tedavi seçenekleri

Büyük hücreli karsinomun evresine ve ne kadar yayıldığına bağlı olarak, doktorunuz çeşitli tedavi seçenekleri önerebilir.

Akciğer kanseri tedavi seçenekleri şu şekildedir;

Ameliyat

Büyük hücreli karsinomun erken evrelerinde, kişi yalnızda ameliyat edilebilir. Burada doktorunuz, kanserin boyutu ve konumuna bağlı olarak kanserin tümünü ya da bir kısmını alacaktır.

Büyük hücreli karsinom için dört ameliyat türü vardır;

 • Kısmi rezeksiyon: Tümör ve tümörün çevresindeki bazı normal dokuların alınmasıdır.
 • Lobektomi: Akciğerin bir kısmı ya da lobun tamamının alınmasıdır.
 • Pnömonektomi: Akciğerin tamamının alınmasıdır.
 • Sleeve ameliyatı: Bronşların bir kısmını alınmasıdır.

Bir ameliyat ile eğer tüm kanser alınamıyorsa, kişiye ek tedavi gerekebilir. Ayrıca eğer kanserin tekrarlama ihtimali yüksekse, kişi ameliyattan sonra kemoterapi ya da radyoterapiye ihtiyaç duyabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, vücuttaki kanser hücrelerinin öldürülme hedefi ile kullanılan anti-kanser ilaçlardır ve büyük hücreli karsinom için sistemik bir tedavidir.

Hedefe yönelik tedavi

Hedefe yönelik tedavi, normal hücrelerin etkilenmeyecek şekilde kanser hücrelerini hedefleyen ilaçların kullanımını içerir. Bunu hassas ya da kişileştirilmiş tıp olarak tanımlarız. Bu tekniğe yardımcı olmak için doktorlar, kanserli dokudan örnek almak için biyopsi yaptırmayı önerebilir. Uzmanlar, daha sonra kanser hücrelerinin tam genetik yapısını anlayabilir, onlara saldırmak için en iyi tedavileri bir araya getirebilir ve hatta çoğalmalarını durdurabilir.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, X – ışınları gibi yüksek enerjili partiküller kullanarak kanser hücrelerini öldürür. Solunum yolundaki tümörler için, tümöre direkt olarak radyasyon uygulamak için bir endoskop kullanılabilir.

İmmünoterapi

Bu tedavi seçeneği, vücudun doğal bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasına yardımcı olur. Doktorlar bunu, bağışıklık sistemi kanser hücrelerini bulabilmesi ve saldırabilmesi için doğal savunmayı uyararak başarır.

Ek tedavi seçenekleri

Girişimsel radyoloji uzmanı, kanserli dokuyu yok etmek için çeşitli iğnelerle aşağıdaki yöntemleri uygulayabilir:

 • Radyofrekans ablasyon, miktodalga ablasyon
 • Kanserli dokuları dondurmak ve yok etmek için kriyoterapi

Hastalığın seyri

Tanı süresinde kanserin hangi evrede olduğuna göre hastalığın seyri değişir.

Mevcut 5 yıllık sağkalım oranı kanser tedavisinde yeni olan herhangi bir ilerlemeyi dikkate almadığı için, kesin olmaya bilir. Ancak ABD Kanser İstatistiklerine göre 5 yıllık sağkalım oranı küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için 2010’dan 2016’ya kadar şu şekildedir;

Tanı evresi 5 yıllık göreceli sağkalım oranı
Lokalize: Kanserin, akciğerin dışına yayılmadığı anlamına gelir %63,1
Bölgesel: Kanserin, akciğerin dışında yakın bölgelere ve lenf nodlarına yayıldığı anlamına gelir. %35,4
Uzakta: Kanserin, karaciğer, kemikler, beyin ye da diğer akciğer gibi vücudun diğer kısımlarına yayıldığı anlamına gelir. %6,9
Toplam oran %24,9

- İlgili konu: 4. evre akciğer kanseri yaşam süresi istatistikleri

Tanı

Tanı evresi sırasında, doktor kişinin tıbbi geçmişini soracaktır ve fiziksel muayene yapacaktır.

Ek olarak, bireyler büyük hücreli karsinomun bulgularının araştırılması için aşağıdaki taramalardan geçebilirler;

Patoloji uzmanı ayrıca mikroskop altında akciğer kanserinin bir örneğini inceleyerek büyük hücreli karsinom akciğer kanserini teşhis eder. Bunun için şu metotlar kullanılır;

 • Balgam Sitolojisi: Akciğerlerden gelen öksürük ile alınan mukus örneğinin incelenmesi.
 • Torasentez: Girişimsel radyolog, akciğer çevresinden biraz sıvı alacak ve hücreleri inceleyecektir.
 • İğne biyopsisi: Girişimsel radyolog, akciğer hücrelerinden küçük bir örnek almak için içi boş bir iğne kullanacaktır.

Ne zaman doktora başvurmalı?

Büyük hücreli akciğer karsiomunun ve diğer akciğer kanserlerinin belirtilerinin kanserden başka sebeplere bağlı olarak gelişme olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Ancak kişi, belirtileri ilk fark ettiğinde hemen bir uzmana görünmesi hayati önem taşımaktadır. Bu erken evrede fark edilmesini sağlayabilir, bu da tedavilerin daha etkili olabileceği anlamına gelir.

Kişinin doktoruna sormak isteyebileceği bazı sorular;

 • Kanserin türü nedir?
 • Kanser ne kadar yayılmış?
 • Kanser hangi evrede ve bu ne anlama gelmekte?
 • Önerilen tedavi seçenekleri nelerdir?
 • Belli aktiviteler belirtileri daha da kötüleştirir mi?
 • Kanserin uzun süreli etkileri ve tedavi ne içeriyor?
 • Yaşam tarzında ne gibi değişiklikler gereklidir?

Özet

Büyük hücreli karsinom, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin bir türüdür. Belirtiler geçmeyen öksürük, kanlı öksürük ve nefes darlığını içerebilir.

Kişi eğer akciğer kanserinin yaygın belirtilerini yaşıyorsa, bir uzmana başvurmalıdır ve eğer kişi büyük hücreli akciğer karsinomu tanısı alırsa, mümkün olduğunca erken tedaviye başlanması hayati önem taşır.