Columbia Üniversitesi'ndeki Herbert Irving Kapsamlı Kanser Merkezi'nden Dr. Dawn Hershman, "2020 Hologic, Inc Endowed Women Who Conquer Cancer Mentorship" ile ödüllendirildi. Bu ödül onkolojide olağanüstü çalışmalar gerçekleştirmiş kadın liderlere verilmektedir.

Hologic, Inc. öncelikle kadın sağlığına odaklanan bir tıbbi teknoloji şirketidir ; teşhis, cerrahi ve tıbbi görüntüleme için tıbbi cihazlar satmaktadır. Özellikle meme kanseri alanında çok sayıda FDA onaylı test ve cihazı bulunmaktadır (bakınız şirketin üretim tarihçesi). Yakın zamanda ürettiği koronavirüs testi, Mart 2020'de FDA'dan acil kullanım izni almıştır.

Yapmış olduğu röportajda Dr. Hershman, "Zamanla, hayran olduğum birçok insandan liderliği öğrendim." dedi. “İyi olduğunu düşündüğüm insanlara dikkat ediyorum ve niteliklerini benimsemeye çalışıyorum.

Hershman, kurumunda Meme Kanseri Programını yönetmektedir. Her ne kadar klinik ve araştırma öncelikleri meme kanseri üzerine olsa da, çalışmalarının altında yatan amaçlarından birisi, yetersiz kanser tedavisi ile ilişkili faktörleri belirleyerek, bir fark yaratmak için müdahaleleri test ederek kanser sonuçlarını iyileştirmenin yollarını ortaya çıkarmak olmuştur.

Kendisi bu hedef doğrultusunda, gözlemsel araştırma yapabilmek ve birçok kanser tedavisinin kalitesini arttırma hedefli bulguları müdahalelere çevirmek için farklı alanlarda uzmanlaşmış bir araştırmacı ekibi ile iş birliği yapmaktadır.

Hershman, “Farklı alanlardan birçok insanı bir araya getirebildiğim ve insanların yaşamlarında fark yaratan işler yapabildiğim için çok gurur duyuyorum” dedi.

İLGİLİ KONULAR

Onkolojide Cinsiyet Eşitsizliklerini Azaltma Mentorluğu

Bu ödül, onkolojide kadın mentorların çalışmalarına ışık tutmaktadır. Kariyer alanında yer alan cinsiyet eşitsizliğini mentorluk ve profesyonel gelişim yoluya azaltmayı hedeflemektedir.

2016 yılında, Avrupa Tıbbi Onkoloji Kadınlar Derneği Komitesi, Avrupa’da ve yurt dışında erkek ile kadın onkologlara yönelik bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılan 462 onkologdan % 76,7'si kadındı. Kadınların % 45,5'i erkek katılımcıların % 65,0'ine kıyasla yönetimsel bir rol oynamıştır; yani kadınlar onkolojide yönetsel işlerde dah az rol almaktadır. Diğer sonuçlar, kadınların erkeklerden daha fazla rol üstlendiği klinik ekiplerde bile; erkek çalışanların daha büyük oranda yönetimsel bir rol edindiğini göstermiştir. Bunun yanı sıra, kadınların; cinsiyetlerinin kariyerlerini etkilediği düşüncesine kapılma oranının daha yüksek olduğu şeklindedir.

Her ne kadar dünya bu konuda ilerleme kaydetmiş gibi görünse de (ankete katılan kadınların % 14,4'ü toplumsal cinsiyet farkını kapatmaya yönelik büyük bir ilerleme olduğuna inanmaktadır) daha yapılacak çok iş var.

Hershman, “Akademik başarı yolunda herkes için sayılı engel bulunduğuna dair bir şüphe yoktur, fakat bu engeller erkeklerden kıyasla kadınları daha fazla etkilemektedir.” dedi.

2016 araştırmasına katılan kadın onkologların % 64,2'si, kadınlar için kariyer gelişiminde karşılaşılan en büyük zorluğun iş ve aile arasındaki denge olduğunu belirtmiştir. Dr. Hershman bu düşünceye katıldığını da paylaşıyor. Toplantılar için yapılan seyahatlerin, iş fırsatları bulabilmek için taşınma durumları ve daha fazlasının, onkoloji alanında kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliği vurgulamaktadır yorumunu da ekliyor.

Dr. Hershman, farkındalığı artırmaya ve bu eşitsizlikleri azaltmaya yardımcı olmaları için kadın onkologlara bir tavsiye sunuyor: “Engelleri bilmek ve öğrencilere rehberlik etmek, tanıtım sürecinde girişimlerde bulunmak ve komitelerde çalışmalar göstermek onkoloji alanındaki liderlik eşitsizliğinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.