Bu yılın ASCO-ACS (American Society of Clinical Oncology – American Cancer Society) Ödülü’nün sahibi Dr. Timothy Rebbeck oldu. ASCO-ACS bu ödülü, kanserin önlenmesi ve kontrolü, araştırılması ve uygulanmasına önemli katkı sağlayan bir kişiye verdi.

Dr. Rebbeck Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nda kanserin önlenmesi ve epidemiyoloji profesördür. Ayrıca Dana-Farber Kanser Entitüsü’nde tıbbi onkoloji profesörüdür.

Dr. Rebbeck’in araştırmaları kanserin nedenleri ve kanserden korunma üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle kanserlerin genetik sebepleri ve ırksal farklılıkların ölüm oranları üzerine etkileri özel ilgi alanlarıdır.

Kanserin genetiğine derin bir bakış

Dr. Rebbeck ASCO Daily News ile bir röportajında “Çalışmalarım kanser riski altında olan kişileri ve bu kanserlerin agresif bir kliniğe sahip olup olmayacaklarını öngören faktörlerin tanımlanmasını içermektedir. Ayrıca kanser oluşmadan önce ya kanserin taranması ya da kansere engel olacak müdahaleler üzerine çalışıyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Dr. Rebbeck kanserin sebepleri, önlenmesi, sonuçları, sağlık hizmeti eşitsizlikleri ve küresel sağlık sorunları üzerine olan moleküler epidemiyoloji çalışmalarına öncülük etmektedir. Çalışmaları meme, prostat, deri, miyelom, endometriyal ve yumurtalık kanserlerinin çevresel ve genetik faktörlerinin anlaşılmasını artırmış, bireyler ve toplumlarda bu kanserlerden doğan sıkıntıların azaltılmasına yönelik müdahalelerin geliştirilmesine yol açmıştır.

Dr. Rebbeck’in kurduğu ve liderlik ettiği uluslararası bir kanser birliği, BRCA1/BRCA2 mutasyonlarının taşıyıcılarında kanser riskleri ve sonuçları üzerine çalışıyor. “Biz, yumurtalık, meme ve prostat kanserlerinde kanser riski ve prognozunun çok güçlü göstergeleri olan BRCA1 ve BRCA2 genleri çevresinde bazı kalıtsal çalışmalar yapmaktayız.” diyor Dr. Rebbeck.

İLGİLİ KONULAR

- Ailesel, Kalıtsal ve Sporadik: Kanserde sıklıkla karıştırılan kavramlar

- Yumurtalık kanseri kalıtsal mıdır? Genetik risk faktörleri nelerdir?

- Kimler kalıtsal meme kanseri için genetik test yaptırmalı?

Ayrıca liderliğindeki ikinci bir konsorsiyum da Kuzey Amerika ve Afrika’daki, Afrika kökenli prostat kanserli erkekler üzerine odaklanmıştır. Bu hasta grubunda prostat kanserinin daha agresif seyrettiği bilinmektedir ve prostat kanseri riski yüksek olan erkeklerin nasıl tanımlanacağı ve ölüm oranlarının azalması için alınması gereken önlemlerin nasıl öngörüleceği üzerine çalışmaktadır. ABD ve Afrika’da bulunan bu geniş ağ prostat kanseri üzerine birkaç alanda çalışmaktadır: genetik duyarlılık, tümör biyobelirteçleri ve tümör genomikleri.

Dr. Rebbeck “Çalışmalarımızın bazılarında prostat kanseri üzerine odaklanılmıştır ve bunlardan bazıları kesin müdahalelerin uygulanması için biyolojik bilgiye dayanan kesin önlemler içermektedir – doğru zamanda doğru kişi – böylece agresif biyolojiye sahip olmayan prostat kanserli erkeklere aşırı müdahalede bulunmuyoruz, bunun yerine daha büyük olasılıkla ölümcül olabilecek kanserlerin tedavisine odaklanıyoruz.” dedi. Afrika kökenli Amerikalı erkekler prostat kanserinde en büyük riske sahip gruptur ve diğer gruplara göre daha yüksek agresif hastalık oranına sahiptir. Dr. Rebbeck “Bu nedenle özellikle Afrika kökenli Amerikalı erkeklerin ideal kanser tarama, müdahale ve tedaviye sahip olmalarını sağlamak için çok fazla zaman harcıyoruz; çünkü diğer ırk erkeklerinde, Afrika kökenli Amerikalılardan daha fazla ölüm oranına sahip olanı yok.” dedi.

Dr. Rebbeck ve ekibi, ayrıca kanserden koruyucu uygulamalara erişimi engelleyen problemler üzerine de çalışıyorlar (bakınız Kanserden korunmanın 10 altın kuralı). Genellikle sadece özelleştirilmiş tıbbi merkezlerde kurulan yüksek teknolojik aletlerin yetersiz tıbbi hizmet alan nüfusa nasıl erişebileceğini anlamak için pilot projeler yürütmekteler.

Dr. Rebbeck “Mesele, sadece bu aletlerin hepsinin bulunduğu bir kliniğe hastaların ulaşması değil, ayrıca bu toplumun her kesiminin klinik araştırmalarda ve hassas tıpta yer almasını sağlamaktır” diyor.

"Kanserlerin erken tespit edilmesi ve önlenmesine karmaşık ve çok yünlü bir yaklaşımın gerekli" Dr. Rebbeck

HPV aşısı ve sigaraya yüksek vergilerin getirilmesi gibi toplum bazlı yaklaşımlar, bazı kanserleri kanseri önlemede etkilidir, fakat diğer kanserler ve artmış ailesel risk gibi belli durumlar için çok daha kapsamlı ve bireye özgü yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

Dr. Rebbeck “Biz yüksek riskli kişileri tanımlamak ve bu kişilerde kanserin önlenmesinde sorumlu olabilecek özelleştirilmiş müdahalelerin keşfedilmesi ve uygulanması için genetik testlere veya risk değerlendirmesinde daha da derine gitmek istiyoruz” diyor ve ekliyor: "Kanserin önlenmesi, kanserin olumsuz sonuçlarını ve ölümleri sınırlandırabilir, biz aşırı müdahale ederek karmaşayı arttırmak istemiyoruz. Doğru dengeyi bulmak zorundayız ve genomik bilgi bu konuda bize yardımcı olabilir.

*

- Tüm ASCO 2020 ödülleri