Tıp tarihçileri J. B. de C. M. Saunders ve Charles O'Malley "1543'te Andreas Vesalius'un De Humani Corporis Fabrica (İnsan Vücudunun Yapısı Üzerine) yayınlaması modern bilimin başlangıcını işaret ediyor" diye yazıyorlar. "Şüphesiz tıp bilimlerine en büyük katkıdır, ancak çok daha fazlası, format, tipografi ve illüstrasyonun mükemmel karışımıyla mükemmel bir yaratıcı sanat eseri."

Brüksel'den doktor ve anatomist Andreas Vesalius diseksiyonları (kadavra incelemeleri), birincil öğretim aracı olarak gerçekleştirdi ve Galen ve Aristoteles gibi büyük düşünürlerin insan vücudu hakkında önceki birçok fikrinin bariz bir şekilde yanlış olduğunu gösterdi. Örneğin, Galen'le çelişen Vesalius, kanın görünmez gözeneklerden kalbin bir tarafından diğerine geçmediğini gösterdi. Ayrıca karaciğerin iki ana lobu olduğunu gösterdi. Galen'e meydan okumaları onu birçoklarının düşmanı yaptı ve hatta bir eleştirmen, Galen'in Vesalius'un gözlemlerini açıklama çalışmalarından bu yana insan vücudunun değişmiş olması gerektiğini iddia etti! Gerçekte, Galen neredeyse tüm gözlemlerini hayvan diseksiyonlarına dayandırmıştı ve bu da insanlar hakkında önemli hatalara yol açmıştı.

Bir tıp öğrencisi olarak Vesalius, mezarlıklardan çürüyen cesetler ya da parçalanana kadar kirişlerden sarkan idam edilmiş suçluların kalıntılarını elde etme çabalarında vahşi köpeklere ve korkunç kokulara meydan okudu. Hatta örnekleri parçalara ayırırken yatak odasında haftalarca sakladı.

Vesalius’un çığır açan anatomi kitabı Fabrica, muhtemelen Jan Stephan van Calcar veya ünlü İtalyan ressam Titian’ın diğer öğrencileri tarafından resmedilmişti. Kitap, beynin iç yapılarını daha önce hiç olmadığı kadar ortaya çıkardı. Bilim muhabiri Robert Adler şöyle yazıyor: "Fabrica ile Vesalius, antik dünyanın bilgisine yönelik köle eğitsel ilahlaştırmayı etkili bir şekilde sona erdirdi ve yeni nesil bilim adamlarının ileriye gidebileceğini ve kadimlerin hayal bile edemeyeceği keşifler yapabileceğini gösterdi. Copernicus ve Galileo gibi birkaç diğer Rönesans deviyle birlikte Vesalius, içinde yaşadığımız ilerleyen, bilime dayalı dünyayı yarattı."

Yazı görselinin açıklaması: Vesalius’un De Humani Corporis Fabrica'sından spinal sinirlerin tasviri.

Yazıda ismi geçen tarihi kişiler: Jan Stephan van Calcar (1499–1546), Andreas Vesalius (1514– 1564)