Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Haberleri - Akciğer kanseri - İmmünoterapi - Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde immünoterapinin yeri atezolizumab ile sağlamlaşıyor
Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde immünoterapinin yeri atezolizumab ile sağlamlaşıyor

Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde immünoterapinin yeri atezolizumab ile sağlamlaşıyor

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
26.09.2018

Kanada Toronto'daki Akciğer Kanseri 19. Dünya Kongresi'nde küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi hakkında dikkat çeken bir immünoterapi araştırması sunuldu.

Sunulan bu araştırmaya göre, daha önce tedavi almamış ve ilk basamak tedavi olarak karboplatin artı etoposid ile kombinasyon halinde immünoterapi atezolizumab (piyasa adı Tecentriq) alan ileri evre küçük hücreli akciğer kanserli hastaların genel yaşam süresi, standart tedavinin (karboplatin+etoposid) yanında plasebo alan hastalara göre daha uzun bulundu.

IMpower133 adlı bu klinik araştırma için 201 hasta kemoterapi+immünoterapi ve 202 hasta kemoterapi+plasebo koluna rastgele atandı. Hastalara 4 kür, 21 günde bir karboplatin+etoposid+atezolizumab ya da karboplatin+etoposid+plasebo uygulandı. Çalışmanın ölçmek istediği birincil sonlanım noktaları olarak, genel sağkalım (overall survival) ve tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma (progresyonsuz sağkalım) süresi belirlendi.

Çalışmanın sonuçlarına göre;

• Çalışmanın 14. ayına gelindiğinde, medyan (ortanca) genel sağkalım süresi, kemoterapi artı atezolizumab alan hastalarda 12.3 ay iken, kemoterapi artı plasebo alanlarda 10.3 ay idi.

• Kemoterapiye, bir anti-PD-L1 immünoterapi ilacı olan atezolizumab eklenmesi, küçük hücreli akciğer kanserine bağlı yaşam kaybı riskini %30 azalttı.

• Bu çalışmada immünoterapi, PD-L1 düzeyinden bağımsız olarak etki gösterdi.

Kongre ile eşzamanlı New England Journal of Medicine'da yayımlanan bu çalışma, ileri evre küçük hücreli akciğer kanserinin birinci basamak tedavisinde immünoterapi kombinasyonunun pozitif sağkalım verilerini gösteren ilk faz-3 klinik araştırma olması bakımından oldukça dikkat çekicidir.

Bununla birlikte çalışmada beyin metastazı olan hastalar arasında bir sağkalım farkı olmadı. Ayrıca ileri yaş hastaların kemoterapi+immünoterapi kombinasyonundan, genç hastalara göre daha fazla fayda gördükleri, yeni ve henüz nedeni bilinmeyen bir bulgu olarak karşımıza çıktı.

Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi, 20 yıldır yeni bir ilacın onay alamadığı bir alandı, taa ki çok yakın bir tarihe kadar. 17 Ağustos 2018'de nivolumab adlı immünoterapi ilacı, bu kanserin ikinci basamak tedavisi için FDA onayı almıştı. Şimdi ise atezolizumabın, birinci basamak tedavi olarak etkinlik göstermesi, hastalarımız ve bizler için umut verici bir gelişmedir.

*

- Akciğer kanseri tedavisinde yenilikler - 2017 ve 2018

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Kaynak:

Horn L, Mansfield AS, Szczesna A, et al.
First-line atezolizumab plus chemotherapy in extensive-stage small-cell lung cancer.
NEJM, 25 September 2018.
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
Akciğer kanserleri için yeni tanımlanan nedenler: Onkovirüsler ve Epigenetik faktörler
Akciğer kanserleri için yeni tanımlanan nedenler: Onkovirüsler ve Epigenetik faktörler
Akciğer kanseri tedavisinde önemli bir adım: immünoterapi
Akciğer kanseri tedavisinde önemli bir adım: immünoterapi
Egzersiz akciğer kanseri ameliyatı komplikasyonlarını yarı yarıya azaltıyor
Egzersiz akciğer kanseri ameliyatı komplikasyonlarını yarı yarıya azaltıyor
ROS1 mutasyonu pozitif 4. evre akciğer kanseri tedavisinde yeni jenerasyon ilaçlar umut verici
ROS1 mutasyonu pozitif 4. evre akciğer kanseri tedavisinde yeni jenerasyon ilaçlar umut verici