Nivolumab (Opdivo) artı ipilimumab (Yervoy) adlı iki immünoterapi ilacının kombinasyonu, ameliyatla çıkarılamayan malign plevral (akciğer zarı) mezotelyomalı erişkin hastaların birinci basamak tedavisi olarak 2 Ekim 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı aldı. Bu, mezotelyoma tedavisi için ilk immünoterapi FDA onayıdır. Böylelikle, mezotelyoma için alt-türden bağımsız şekilde kemoterapisiz onaylı bir tedavi seçeneğimiz oldu.

Nivolumab artı ipilimumab kombinasyonunun etkinliği, ameliyat edilemeyen malign plevral mezotelyomalı ve önceden kanser tedavisi almamış hastalarda randomize, açık etiketli bir çalışma olan CHECKMATE-743'te araştırılmıştır.

İlgili konu: Mezotelyoma nedir ve CHECKMATE-743 çalışmasının detaylı yorumu

CHECKMATE-743 çalışması özetle

  • Hastalar, 2 yıla kadar nivolumab ve ipilimumab (303 hasta) veya standart tedavi olan sisplatin veya karboplatin artı pemetreksed (302 hasta) ile 6 kür kombinasyon kemoterapi almak üzere 2 kola rastgele atandı.
  • Çalışmanın sonucunda kemoterapi alanlara kıyasla nivolumab artı ipilimumab ile tedavi edilen hastalar daha iyi ortanca genel sağkalım gösterdi: 18.1 aya karşı 14.1 ay.
  • Ortanca progresyonsuz sağkalım (PFS), nivolumab artı ipilimumab kolunda 7.2 aya karşı kemoterapi kolunda 6.8 ay idi.
  • Ortanca yanıt süresi nivolumab artı ipilimumab kolunda 11 ay ve kemoterapi kolunda 6.7 ​​aydı.

CHECKMATE-743 çalışmasının grafik özeti aşağıda sunulmuştur:

  • CHECKMATE-743'te nivolumab artı ipilimumab kombinasyonunu alan hastalarda en yaygın (sıklık ≥% 20) yan etkiler yorgunluk, kas-iskelet sistemi ağrısı, döküntü, ishal, dispne, bulantı, iştah azalması, öksürük ve kaşıntıdır.
  • Malign plevral mezotelyoma için önerilen nivolumab artı ipilimumab dozu, hastalığın ilerlemesine veya kabul edilemez yan etkilere kadar 3 haftada bir 360 mg nivolumab ve 6 haftada bir 1 mg / kg ipilimumab veya hastalık ilerlemesi olmayan hastalarda 2 yıla kadardır.

*

Plevral mezotelyoma nedir?

Akciğerlerimiz plevra olarak adlandırılan iki katmanlı bir zar ile kaplıdır. Plevranın arasında az miktarda sıvı vardır ve bu sıvı mezotel hücreleri tarafından yapılır. Akciğerin plevra zarının yapısına benzer dokular vücudun başka bölgelerinde de bulunur. Bunlar karın çevresinde periton, kalp çevresinde perikard olarak adlandırılır. Malign mezotelyoma bu zarlardan köken alan kanserin adıdır. Malign Mezotelyoma hastalarının %80’nini plevral zar kaynaklı malign mezotelyoma oluşturur.

Neden oluşur? Malign Mezotelyoma’nın en önemli sebebi asbest maruziyetidir. Daha nadiren genetik sebepler ve Simian 40 isimli bir virus oluşturmaktadır.

Nadir görülen bir kanser türü olan mezotelyoma, mesleki asbest temasının olduğu ülkelerde erkeklerde daha sıkken, ülkemiz gibi çevresel asbest teması durumunda kadın ve erkeklerde görülme oranı birbirine eşittir. Dünya genelinde sıklığı 1 milyon kişide 1-2 iken, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 kişiye yeni mezotelyoma tanısı konmaktadır.

Plevral mezotelyoma tedavilerinde gelinen son nokta

Bu onayla birlikte plevral mezotelyoma tedavisi için FDA onaylı 3 tedavi seçeneği bulunmaktadır: "sisplatin + pemetrekset" kemoterapisi, bu kemoterapiye elektriksel akım terapisinin (NovoTTF-100L Sistemi) eklenmesi ve nivolumab-ipilimumab kombinasyonu. Bununla birlikte sisplatin + pemetrekset ikili kemoterapisine bevasizumab (Altuzan, Avastin, Mvasi) adlı yeni damar oluşumunu engelleyici anti-anjiyojenik ilacın eklenmesinin de sağkalım oranlarını anlamlı bir şekilde artırdığını 2015 yılında sonuçları açıklanan faz-III MAPS çalışmasından biliyoruz ve kliink pratikte Endikasyon Dışı Onaya başvurarak tedavimize eklemeye çalışıyoruz. Yazımızın konusu olan CheckMate 743 çalışması da – özellikle epitelioid olmayan alt türde şimdiye kadar alınan en iyi sonuçlar ile –  kombine immünoterapinin mezotelyoma tedavisinde etkili olduğunu ve kemoterapisiz tedavinin mümkün olabileceğini gösterdi ve plevral mezotelyoma birinci basamak tedavisi için kombine immünoterapiye FDA onayı getirdi.

Aşağıda, plevral mezotelyoma için FDA onaylı tedavilerin ve indirekt karşılaştırması görülebilir: