Menopoz sonrası bayanlarda saptanan hormona duyarlı meme kanserinde koruyucu (adjuvan) yani hastalığın yinelemesini azaltmak amaçlı kullanılan 3 farklı aromataz enzimi blokörü ilacın birbirine üstün olup olmadığı ilk kez doğrudan yapılan karşılaştırmalı bir çalışma ile araştırıldı.

Çalışma, Lancet Oncology'de 23 Şubat 2018'de yayımlandı. Ameliyat sonrası hormon reseptör-pozitif meme kanseri olan 3697 hasta, 9 Mart 2007 ve 31 Temmuz 2012 tarihleri arasında 76 İtalyan onkoloji merkezinde çalışmaya alındı. Katılımcılar onkoloji pratiğinde sıklıkla tercih edilen altı tedavi grubundan birine randomize edildi.

-İlgili Konu:  Meme kanserinde hormonal tedavi çeşitleri

Çalışmayı yapan İtalyan araştırma ekibi, postmenopozal hormon reseptör-pozitif erken evre meme kanserinin tedavisinde kullanılan üç adjuvan aromataz inhibitörünün ilk kez doğrudan karşılaştırılmasında klinik etkinlik veya güvenlikte anlamlı bir farklılık göstermediğini bildirdiler.

Yaygın kullanılan üç meme kanseri hormon tedavi ilacı; letrozol (Femara), anastrazol (Arimidex) ve eksemestan (Aromasin), 3700 kadının randomize edildiği açık etiketli Faz 3 FATA-GIM3 klinik çalışmasında test edildi. 5 yıllık yineleme olmaksızın yaşam oranları anastrozol ile tedavi edilen hastalarda %90, eksemestan ile tedavi edilen hastalarda %88, letrozol ile tedavi edilen hastalarda %89.4 olarak saptandı.

Her üç ilaç ile ilişkili olabilecek beklenmedik ciddi yan etkiler ya da tedaviye bağlı ölüm saptanmadı. Hastaların %50'den fazlası, fazla kilolu veya obez olmasına rağmen, hasta alt grupları arasında hiçbir fark gözlenmedi.

Çalışmada rutin pratikte kullanmakta olduğumuz bir diğer strateji de test edildi. 2 yıl tamoksifen kullanım sonrası 3 yıl bu her üç ilaçtan birinin tercih edilerek devam edilmesi, bu ilaçların tek başına 5 yıl kullanımı ile karşılaştırıldı. Bu yönü ile de çalışma önemli bir bilinmezi aydınlattı ve tedavi etkinliği açısından bir fark gözlenmedi. 5 yıl kas ve iskelet sistemi ilişkili yan etkiler aromataz inhibitörü olarak adlandırdığımız üç ilacın 5 yıl kullanımında daha fazla gözlenirken, 2 yıl tamoksifen kullanım sonrası 3 yıl aromataz inhibitörü kullanan hastalarda kas, iskelet sistemi ile ilgili yan etkiler daha az gözlendi.

Çalışma, her iki tedavi stratejisin de istatistik olarak benzer ve klinik olarak uygun olduğunu göstermektedir.

Çalışma sonunda araştırmacılar;

  • tamoksifenin hala iyi bir seçenek olduğunu,
  • bu hasta grubunda tedavi seçiminde hastanın tercihlerinin de göz önüne alınması gerektiğini ve
  • hekimlerin üç ilaç arasında tedavi seçiminde veya yan etkiye bağlı kullanılmakta olan ilacın diğer bir ilaçla değiştirilmesinin olumsuzluk yaratmayacağı vurgulandı.

Toplam 1847 katılımcı doğrudan üç aromataz inhibitöründen birisi ile tedaviye başladı ve 5 yıl süresince kullandı. Bu hastalar 5 yıl boyunca günde bir kez oral anastrozol 1 mg, eksemestan 25 mg veya letrozol 2.5 mg aldı. Doğrudan tamoksifen ile tedaviye başlayan toplam 1850 hasta 2 yıl tamoksifen 20 mg/gün kullanımı sonrası 3 yıl boyunca günde bir kez oral anastrozol 1 mg, eksemestan 25 mg veya letrozol 2.5 mg aldı.

Tedaviyi yan etkiler ile erkenden bırakma oranı tamoksifen ile tedavi edilen hastalarda % 11 iken aromataz inhibitörleri ile tedavi edilenlerde % 7 olarak saptandı. Tamoksifen sonrası aromataz inhibitörü kullananlarda tedaviyi erkenden bırakma oranları %5’ler düzeyinde bulundu.

Bu çalışma menopoz sonrası saptanan ve ameliyat edilen meme kanserli hormon pozitif hastalarda verdiğimiz koruyucu hormonal tedavi stratejimizde önemli bir bilinmezi ortaya çıkarması açısından çok değerlidir. Bilim her geçen gün hastalarımıza yeni bir ışık sunmaya devam etmektedir.