EGFR mutasyonu pozitif akciğer kanserinde hedefe yönelik tedaviler ilk yıllarda oldukça etkilidir. Ancak ilerleyen zamanda kanser hücreleri hedefe yönelik ilaçlara karşı direnç geliştirmeye başlar. İkinci basamak tedavi geleneksel kemoterapiyi içerir. Kemoterapiler, hedefe yönelik akıllı ilaçlara göre daha fazla yan etkiye sahiptir. Bu nedenle hedefe yönelik diğer ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Aralık 2018'de Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, meme kanserine karşı geliştirilen ilacın, EGFR mutant ve ilaca dirençli akciğer kanserlerinde etkili olabileceği keşfedildi.

- İlgili konu: Kanser tedavisini zorlaştıran ana faktör İLAÇ DİRENCİ

Araştırma, Londra’da bulunan Kanser Araştırma Enstitüsü ve Francis Crick Enstitüsü'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Araştırmada, P110a inhibitörlerinin, EGFR mutant akciğer kanserlerinde etkinliği fare modellerinde denenmiştir. P110a inhibitörü, daha önceki klinik çalışmalarda meme kanserinde etkili olduğu gösterilmiştir. P110a inhibitörleri, RAS protein ile p110a proteini arasındaki bağlanmayı bloke ederek etkisini gösterir.

Araştırma sonuçlarına göre;

• P110 inhibitörü uygulanan farelerde akciğer tümörlerinde belirgin ölçüde küçülme gözlendi. Aynı zamanda, ilacın oldukça düşük yan etkiye sahip olduğu tespit edildi.

egfr mutasyonu p110a inhibitörü akciğer kanseri tedavisi

- Yukarıdaki şekilde, RAS-p110a hücre içi yolağının engellenmesinin (sağda), kanserleşmeyi nasıl baskıladığı resmedilmiştir.

Peki, bu çalışma bize ne ifade ediyor?

• Hedefe yönelik tedaviler, kansere karşı en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Tümörlerdeki genetik değişimleri hedef alan ilaçların geliştirilmesi, hastaların yaşam sürelerinde belirgin ölçüde artışı sağlamıştır. Bu çalışmada, meme kanserinde etkili olan bir ilacın, ilaca dirençli akciğer kanserlerinde de etkili olabileceği gösterilmiştir

• Hedefe yönelik tedaviler, kemoterapiye göre daha az yan etkiye sahiptir. P110 inhibitörleri akciğer kanserlerini etkili bir şekilde tedavi edebilir. P110 inhibitörlerinin EGFR pozitif akciğer kanseri ikinci basamak tedavisinde uygulanması düşünülmektedir.

• Önemle vurgulamak gerekir ki, bu çalışmada ilacın akciğer kanserinde etkili olabileceği "fare modellerinde" gösterilmiştir. Klinik araştırmalarda etkinliği gösterildikten sonra hastalarda kullanılabilecektir.