Onkolitik virüsler, sadece kanser hücresini hedef alma ve yok etme yeteneğine sahiptir. Bu bağlamda, Temmuz 2019’da Clinical Cancer Research’de yayımlanan çalışmaya göre, nezle virüsünün bir türü olan coxsackie (koksaki) virüsün (CVA21) sadece mesane kanseri hücrelerini hedef alarak yok ettiği keşfedildi. Hastaların birinde tedavi sonrasında kanserin tamamen iyileştiği görüldü.

Non-muscle invazif (kas tabakasına yayılmayan) mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyindeki dokularda görülür ve standart tedavisi TUR-M denilen, mesanenin iç yüzeyinin kazınmasıdır. İleri evre mesane kanserinin günümüzde standart sistemik tedavileri ise sisplatin bazlı kemoterapi ve immünoterapidir. Bununla birlikte sisplatin bazlı kemoterapi uygulaması birçok hastayı zorlamaktadır.

TUR-M ile mesane iç yüzeyinde saptanan tüm tümörler kazınır. Ancak kanser % 50 ile 70 oranında nüks (tekrar) etmektedir. Diğer bir tedavi seçeneği ise, Bacille Calmette-Guerin (BCG aşısı) adlı bir immunoterapidir. Bu uygulamada, mesane kanserini tedavi etmek için canlı bakteri kullanılır. Ancak, erken evre, kasa yayılmamış mesane kanserli hastalarının 3'te 1’inde tedavi sonrası ciddi yan etkiler görülmekte ve hastaların 3’te 1’i ise tedaviye anlamlı yanıt vermemektedir.

Yazımızın konusu olan çalışmada, 15 erken evre mesane kanseri hastasının mesanesine CVA21 virüsleri, cerrahiden 1 hafta önce katater yardımıyla gönderilmiştir. Cerrahi sonrası tümör dokuları incelendiğinde virüsün oldukça seçici olduğu ve sadece kanser hücrelerini hedef aldığı keşfedildi.

Hastalardan alınan idrar örneklerinde virüslere rastlandı. Bu durum, virüslerin kanser hücresi öldükten sonra bile diğer kanser hücrelerine saldırmaya devam ettiğini göstermektedir. Mesane kanserinde bulunan tümörler herhangi bir bağışıklık hücresine sahip değildir. Bu sebeple, bağışıklık sisteminden rahatlıkla saklanabilirler. Bu çalışmada, CVA21 virüsünün, bağışıklık sistemi hücrelerini tümör mikroçevresine çektiği görülmektedir. Virüs kanser hücrelerini enfekte ederek çoğalmakta ve kanser hücrelerinin parçalanarak ölmesine neden olmaktadır.

Peki Bu Çalışma Bize Ne İfade Ediyor?

  • Kas tabakasına yayılmayan mesane kanseri sıklıkla görülen ve uzun tedavi planları gerektiren bir kanser türüdür. Güncel tedaviler ile kanser nüks oranları yüksektir.
  • Bu çalışma, nezle virüslerinin mesane kanserinde etkili olabileceğini göstermektedir.
  • Tümör boyutunda küçülme ve artan tümör öldürücü etki, nezle virüsü enjeksiyonu sonrası meydana gelmiştir. Hastalarda herhangi bir yan etki gözlemlenmemiştir.
  • Onkolitik virüslerin, kanser tedavilerindeki önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Yakın gelecekte, immunoterapi, onkolitik virüs ve gen tedavileri kanser klinik araştırmalarında daha sık denenecektir.