Kanser hücreleri çok hızlı çoğalma yeteneğine sahiptir. Bu sebeple çok fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar. Normal hücrelerde olduğu gibi kanser hücrelerinin de temel enerji kaynağı glikozdur. Kasım 2018’de Cancer Research adlı dergide yayımlanan çalışmada, kanser hücresinin glikoza erişmesini engellemenin veya glikoz metabolizmasını bozmanın, onkolitik virüs kanser aşılarının etkisini artırabileceği gösterildi.

Araştırma, Birleşik Krallıkta bulunan Oxford Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Cancer Research UK’nin desteklediği çalışmada over (kadın yumurtalık), akciğer ve bağırsak tümörlerine sahip fare modelleri kullanıldı. Bilindiği üzere onkolitik virüsler, özel olarak kanser hücresini hedef alma ve yok etme yetenğine sahip virüslerdir. Bu virüsler, tümörlerin içine girerek çevresindeki normal hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini yok edebilirler.

Onkolitik virüs aşısı nedir?

Tedavi amaçlı geliştirilen kanser aşılarının temel çalışma prensiplerinden birisi, virüsler kullanılarak kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu aşıların geliştirilmesinde kullanılan virüsler, onkolitik virüs olarak adlandırılır. Onkolitik kelimesinin anlamı tümör yok eden şeklindedir. Bu amaçla bu virüsler kanser hücresini hedef alacak şekilde genetik tekniklerle manipüle edilirler.

Araştırmada, kanser hücrelerinde glikoz metabolizmasını bozmanın onkolitik virüs tedavilerinin etkisini artırıp artırmadığı incelenmiştir. İnsan vücudunda tümör mikroçevresinde zayıf kan akışı nedeniyle düşük miktarda glikoz bulunmaktadır. Gerçeğe en yakın sonuçlar elde edebilimek için , tümör modellerinde glikoz seviyesi düşük tutulmuştur.

Araştırma sonuçlarına göre,

• Onkolitik virüslerin ortamda glikoz miktarı düşük olduğunda daha etkili olduğu bulundu.

• Bunun yanı sıra, glikoz metabolizmasını bozan bir ilaç uygulandığında, önkolitik virüslerin anti-kanser etkisini daha fazla arttığı görülmüştür.

Peki bu çalışma bize ne ifade ediyor?

• Kanser hücresinin glikoza ulaşmasını engellemenin veya glikoz metabolizmasını bozmanın onkolitik virüslerin anti- kanser etkisini artırdığı keşfedildi.

• Glikoz metabolizmasını hedef alan ilaçlarla onkolitik virüslerin kombinasyonu etkili bir tedavi stratejisi olabilir.

• Önemle vurgulamak gerekir ki bu çalışma henüz preklinik aşamadadır. Bu yaklaşımı test edecek olan klinik çalışmalar planlanmaktadır.

• Bununla birlikte diyetle şekeri azaltmanın tedavi süresince anti-kanser etkiyi artıracağına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Çalışmada özellikle bu durum vurgulanmaktadır.

• Diyette şekeri azaltmanın dolaylı yoldan kanser riskini düşürmede etkisi vardır. Bu durum obezite riskinin azalmasıyla gerçekleşmektedir.

*

- Şeker kanser yapar mı?