Son 10 yıl içinde onkoloji hizmetinde finans rehberlerine ihtiyaç ortaya çıktı. Onkolojide yapılan araştırma sayısının ve test edilen ilaçların fazla oluşu nedeni ile ulusal ve uluslararası tedavi onayları gecikebilmekte ve kimi zaman tedavi maliyetleri hasta ve ailelerini zor durumlara düşürebilmektedir. Bununla birlikte bazı özel cerrahi ve teknolojik destek gerektiren tedaviler seçilmiş hastanelerde yapılabilmekte ve fark ücretleri ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada hastalar ve ailelerince karşılanması gerekebilmektedir. Özel veya özelleşmiş hastanelerde ek yatak ücretleri, hekim ve tedavi masrafları süreçte tedavi alan ve hizmeti verenleri yönetilmesi güç durumlara düşürebilmektedir. Bu nedenledir ki tüm dünyada bu durum yeni bir hizmet alanının doğmasına neden olmuştur.

Ülkemizde de bu hizmet alanında ihtiyacın hızla artacağını vurgulamak, kanser tedavisinde finansal rehberlik alanına dikkat çekmek ve sizlere ABD’de yayınlanan kılavuzu sunmak isteriz.

ABD’de bazı hastaneler özel bir finans rehberi tahsis ederken, birçok kanser merkezinde bu rolü halen onkoloji hemşireleri ve sosyal hizmet uzmanları gibi onkolojide ekibinin üyeleri üstlenmektedir.

Kanser hasta ve yakınına hizmet edecek bir onkolojide finans rehberliği nasıl olmalı, bu işi yapacak kişilerin taşıması gereken nitelikler hakkında bir yol haritası olarak ABD Kanser Merkezleri Birliği [Association of Community Cancer Centers (ACCC)] tarafından yeni bir kılavuz yayımlandı.

Finans Rehberliği, "Rehberlik ve Yönlendirme" Gerektiren "Yeni Bir Kariyer Yoludur".

Bu işi yapan herkes, kanser tedavi ve yardımcı hizmetlerin alınmasının genellikle maliyetli olduğunu görecektir. ACCC'nin yaklaşımına göre, bu alanda hizmet verebilmek için en uygun kişi, uygulama ortamı ve hasta grubuna bağlı olarak finans rehberlerlik hizmeti ve mali danışmanlık verebilecek niteliklerde olmalıdır. Bu kişiler en azından işletme, yaşam bilimleri veya finans alanlarında lisans diplomasına sahip ve bazı sigorta kuralları ile yönetmelik bilgilerine hakim olmalılar.

Mali destekçiler olarak adlandırılabilecek bu iş dalında hizmet verecekler ayrıca bu işi yapabilecek kapasitede, onkoloji pratiğinin temel anlayışında 1-3 yıllık bir deneyime sahip olmalıdır.

ACCC’nin önerdiği en önemli noktalardan biri; her kanser programı veya onkoloji uygulamasının finansal destek hizmetleri sunması olmuştur.

Onkolojide tedavi çeşitlerinin artması, yeni tedavilerin daha maliyetli olması, farklı sağlık sigortası çeşitleri ile kanser bakımının daha da karmaşık hale gelmesi ve daha fazla maliyetin hastaya yüklenmesi nedeniyle, bu rolün kanser hastaları için çok gerekli olduğu tartışmasızdır. Bu iş dalında görev yapacak bireyler hastaların sağlık sigortalarının sunduğu imkanları nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceklerini bilmeleri, aynı zamanda, rehberlerin hasta bakımındaki ekonomik engelleri azaltmaları mali destek araçlarına ve kaynaklarına aşina olmaları gerekmektedir.

Mali destekçiler ayrıca sigortanın neleri kapsadığını, hastalara ve ailelerine yardım edebilmek için açıklayabilmelidir. Bu profesyonellerin ayrıca, tüm hizmetlerin etkileşimlerini takip etmeleri ve raporlamaları gerekir. Kanser bakımı sağlayanlar ayrıca hizmetlerin ödeme sırasındaki gerekli resmi prosedürlerin farkında olmalıdır. Mali destek ekibinin en az bir üyesi, hasta ve ailesi/bakımıyla ilgilenen kişi ile tanı sırasında ve tedavisinden önce hastanın sağlık sigortasının imkanlarını, öngörülen tedavinin maliyetlerini ve hasta yardım programlarını konuşabilmek için bir araya gelmelidir.

Aynı ekip üyesi ya da üyeleri hastalar bakım süresi boyunca görüşmeli, en azından iletişimde olmalılar.

Çok sayıda yol gösterici koşulların yer aldığı rehberde konu ayrıntılı irdelenmiş ve bu alanın profesyonellerce oluşturulmasının gerekçeleri sunulmuştur. Ülkemizde her geçen gün özel sağlık sigortasına sahip hasta sayısı artmakta ve özel koşullarda kanser tedavi hizmeti veren kuruluşların sayısı artmaktadır. Hastanelerin bu tür hizmet alanlarını profesyonelce kurgulama zamanları çoktan gelmiştir. Hasta ve ailelerinde daha işin başında tüm süreçte karşılaşacakları ek ekonomik giderleri ölçüp tartmaları gelecekte düşecekleri güçlüklerin önüne geçecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR