Pudra kansere neden olur mu? Talk (pudra) bazlı ürün üreticisi Johnson & Johnson'a karşı ABD'de dava açan en az 13.000 kişi öyle düşünüyor. Ancak şimdiye kadar mahkeme jürileri ve bilim insanları bu konuda fikir birliğine ulaşamadılar. Mart 2019'da, 1 kişinin mezotelyomasının sebebi olarak bebek pudrası üreticisini dava etmesini New Jersey Jürisi hasta aleyhine sonuçlandırırken, bir Missouri mahkemesi 22 kadının over (yumurtalık) kanserinden Johnson & Johnson'ı sorumlu tuttu ve şirketi 4.69 milyar Dolar ödemeye mahkum etti. Kaybettiği davalardan birinde, yumurtalık kanseri hastası, 20 yılı aşkın bir süre boyunca fazla kiloları sebebiyle pişik oluşan kasık bölgesini talk pudrası ile kuru tutmaya çalışmıştır.

Bu soru, artık bilim dünyasının oldukça meşgul etmekte. Wayne Eyalet Üniversitesi araştırmacısı Dr. Ghassan Saed, genital (kasık) bölgesine talk pudrası uygulayan milyonlarca kadın gibi, pudranın içindeki mısır nişastası ile birlikte sıkça kullanılan kil mineralinin, kimyasal olarak etkisiz ve zararsız olduğunu da düşünüyordu.

Ancak, 2019 Yıllık Jinekolojik Onkoloji Derneği Toplantısı'nda sunulan yeni araştırmada, Dr. Saed'in ekibi, normal ve yumurtalık kanseri hücrelerinde talk pudrası ve inflamasyon arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi. Özel olarak, araştırmacılar pudranın CAT, NOS ve GPX1 genlerindeki mutasyonları nasıl uyardığınının etki mekanizmasını belirlediler. Doğum, jinekoloji ve hücre biyolojisi üzerine doçent olan Dr. Saed "Laboratuvara gittim, pudrayı aldım ve yumurtalık kanseri hücre serilerine ekledim. Bunun hücrelerin oksidatif stresini arttığını bulduk." diyor. İşin şaşırtıcı tarafı ise, sağlıklı fallop tüp hücrelerinin benzer bir şekilde reaksiyona girdiğini buldular; bu, over kanserinin fallop tüplerinde başladığı fikri ile uyumlu bir bulgudur. "Aynı zamanda bu araştırma, hem over kanseri hücreleri hem fallop tüplerinden gelen normal hücreler üzerinde pudranın doğrudan bir biyolojik etkisini gösteren ilk in vitro (laboratuvar) çalışmadır." dedi.

Dünya genelinde yıllık yaklaşık 220 bin kadına yumurtalık kanseri teşhisi konmaktadır. Şimdiye kadar, bir kadının talk pudrası kullanımının artmış yumurtalık kanseri riskiyle ilişkilendirildiğini gösteren kanıtların çoğu, 2016 yılında yumurtalık kanseri olan kadınlarla anket ile gerçekleştirilen 2 vaka kontrol çalışmasından geliyor.

Örneğin, Afrika kökenli Amerikalı Kanser Epidemiyolojisi Çalışması, over kanseri olan 584 Afrikalı-Amerikalı kadını 745 sağlıklı kadınla karşılaştırdı ve genital alanda düzenli pudra kullandığını bildirenlerin over kanseri teşhisi konma olasılığının % 44 daha fazla olduğu raporladı.

2017 yılına ait bir meta-analiz, 24 vaka kontrol çalışması ve 3 kohort çalışmasına dair verileri inceledi ve sonuçta, talk pudrasının genital kullanımı ile yumurtalık kanseri arasında net bir ilişki gösteremedi ve risk artışı konusundaki mevcut bilimsel kanıtların tutarlı olmadığını raporladı. New York Tisch Kanser Enstitüsü’nde onkoloji bilimleri ve halk sağlığı profesörü Dr. Paul Boffetta, "Sonuçlarımız kanıtların biraz belirsiz olduğu ve açıkça ya da böyle bir yoldan gitmediğini gösterdi. Bir ilişki olabileceğini öne süren unsurlar var. Öte yandan, ilişkinin diğer faktörlerden kaynaklanabileceği konusunda da unsurlar var." dedi.

Dr. Boffetta, Wayne State Üniversitesi laboratuvar çalışmasının sonuçlarını direkt insanlara genellenemeyeceğini, laboratuarda pudraya maruz kalan hücrelerin bir kadının vücudunda aynı şekilde tepki gösterip göstermeyeceğini bilmenin zor olduğunu söyledi. "Yapay bir ortamda hücrelerle deney yapmak önemli bir şeydir, ancak aynı şeyin gerçek bir kadının yumurtalıkta in vivo olup olmadığını bilmiyoruz. [Bu] veriler [elbette] ilginç, ama daha ileriye dönük çalışmalar görmek isterim. Kolektif anlayışımızda eksik olan budur." dedi. Dr. Saed için bir sonraki projesi talk pudrasının doğrudan farelerin üreme sistemlerine enjekte edilmesidir.

Dr. Saed, "Umarım bu gelecek çalışmalar bulgularımızı doğrular ve talk pudrası kullanmayı bırakmaları için halkla önemli bilgiler sağlar." dedi.