Tekrarlayan, metastatik (4. evre) veya tedaviye dirençli serviks (rahim ağzı) kanseri olan hastalar için etkili tedavilere ciddi ve karşılanmamış bir ihtiyaç vardır - çünkü çoğu hasta gençtir ve bu evre serviks kanserlerinde sağkalım oranları düşüktür. Tümörü infiltre eden lenfositleri (TIL'ler) kullanan adoptif hücre transferi, tekrarlayan rahim ağzı kanseri olan bazı hastalarda ciddi ve kalıcı yanıtlar gösterdi. Bu tedaviyi araştıran bir faz 2 klinik çalışma olan innovaTIL-04'ün verileri, Jazaeri ve arkadaşları tarafından 2019 ASCO Kongresi'nde sunuldu.

innovaTIL-04 çalışmasının tasarımı

Halen devam eden, açık etiketli, çok merkezli bu klinik araştırma, daha önce en az bir basamak kemoterapi almış rahim ağzı kanseri olan hastalarda LN-145 TIL tedavisinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmektedir. Bu çalışma için hastalar daha önce immün kontrol noktası inhibitörü sınıfından bir immünoterapi almamış olmalıdır.

Çalışmanın ölçmek istediği birincil sonlanım noktası objektif yanıt oranı olarak belirlendi. İkincil sonlanım noktaları yanıt süresi, hastalık kontrol oranı ve güvenliği içerir. Hastaların bulundukları hastanelerde cerrahi olarak toplanan tümörler, 22 günlük bir üretim süreci için TIL üretim tesisine gönderildi. Nihai hücresel immünoterapi ürünü olan LN-145 TIL dondurulur ve hastaların bulunduğu merkezlere gönderilir. Hastalara hücresel immünoterapi tedavisinden 1 hafta önce hafif bir kemik iliği baskılaması ve yeni T lenfositlere yer açılması için siklofosfamid ve fludarabin kemoterapileri ile lenfodeplesyon uygulandı. Hastalara ana immünoterapi olarak tek doz bir LN-145 TIL hücresel immünoterapi infüzyonu, ardından 6 doz interlökin-2 (IL-2) uygulandı.

Şubat 2019 itibariyle, 27 hastaya 2. nesil TIL tedavisi verildi, yaş ortalaması 47 idi ve daha önce ortalama 2.6 basamak tedavi almışlardı.

Sonuçlar

  • 14 Mayıs 2019 itibariyle, 27 hasta % 44'lük objektif yanıt oranı gösterdi (3 tam ve 9 kısmi yanıt) ve kanser kontrol oranı % 85 idi.
  • Ortalama 7.4 aylık takipte 10 hasta tedaviye yanıt vermeye devam etti ve ortanca hastalık kontrol oranına henüz ulaşılmadı.
  • Yan etkilerin çoğu, ileri evre kanser, lenfodeplesyon ve IL-2 uygulamaları ile ilişkili idi.

Araştırmacılar, "LN-145, önceden tedavi edilmiş rahim ağzı kanseri olan hastalarda, kabul edilebilir güvenlik ve etkinlik profiline sahip olan % 44'lük objektif bir yanıt oranıyla sonuçlandı. LN-145, hastalara daha fazla araştırma yapmayı garanti eden uygulanabilir bir tedavi seçeneği sunar." dedi.

Yorum

ASCO 2019 Kongresi'de sunulan bu hücresel immünoterapi çalışması, rahim ağzı kanseri ve muhtemelen diğer solid (organ, katı) tümörlerin tedavisinde umut vaat eden heyecan verici yeni bir teknolojidir. Tümörü infiltre eden lenfositler (TIL'ler) birçok tümör tipinde bulunur ve muhtemelen olumlu hastalık gidişatı ile ilişkilidir; çünkü muhtemelen sıcak veya immünoterapiye yanıt verebilecek inflamasyonlu tümörleri belirtirler. Burada yapıldığı gibi tümör mikroçevresinde TIL'ler bulunan hastalar için, TIL'leri toplamak, çoğaltmak ve tekrar hastaya uygulamak, bağışıklık sisteminin kansere karşı körlüğünün üstesinden gelebilecek etkili stratejilerden biri olarak gözükmektedir.

*

Aşağıda, kanserde kullanılan immünoterapi çeşitleri görülebilir:

kanser immünoterapi çeşitleri hücresel immünoterapi