21 Mayıs 2021'de, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), etken maddesi amivantamab-vmjw olan Rybrevant adlı ilacı, tümörleri belli bir genetik mutasyon türlerine sahip olan lokal ileri veya metastatik evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan yetişkin hastalar için ilk tedavi olarak onayladı. Bu genetik değişim, epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ekzon 20 insersiyo (ekleme) mutasyonlarıdır. Bu ilacın uygulanabilmesi için, hasta daha önce platin-bazlı kemoterapi almış olmalıdır.

Amivantamab-vmjw, bispesifik antikor yapısında bir ilaçtır ve toplardamar yoluyla uygulanır. Şimdiye kadar EGFR mutasyonlarına karşı onaylı ilaçlar, TKİ (tirozin kinaz inhibitörleri) sınıfından, ağızdan hap şeklinde alınan küçük molekül yapılı ilaçlardı.

FDA ayrıca, bu mutasyonu test etmek için Guardant360 CDx (Guardant Health Inc.) adlı genetik testi onayladı.

EGFR ekzon 20 insersiyo mutasyonları

egfr ekzon 20 insersiyo mutasyonu nedir

Tümörün genetik özelliklerine göre geliştirilen yeni hedefe yönelik tedaviler ile hassas onkoloji alanı her geçen gün daha da gelişiyor. Yeni tedavi seçeneklerinin yanında, akciğer kanserini de daha iyi tanıyoruz. Bu onay ile, EGFR ekson 20 ekleme mutasyonlu küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastaları ilk kez hedefli bir tedavi seçeneğine sahip olduk.

Akciğer kanseri, tüm akciğer kanserlerinin % 80 ila% 85'ini oluşturan küçük hücreli dışı akciğer kanseri ile dünya çapında en yaygın kanser türü ve kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastaların yaklaşık % 2 ila% 3'ü, hızlı hücre büyümesine neden olan ve sonuç olarak kanserin yayılmasına yardımcı olan bir protein üzerindeki bir mutasyon grubu olan EGFR ekson 20 ekleme mutasyonlarına sahiptir. EGFR ekson 20 ekleme mutasyonları, en yaygın üçüncü EGFR mutasyonu türüdür.

Türkiye Kanser İstatistikleri'ne göre, 2020 yılında ülkemizde 41.264 kişi akciğer kanseri teşhisi almıştır; bu duurmda EGFR ekzon 20 insersiyo mutasyonları, her yıl yaklaşık 1000 kişinin akciğer kanserinden sorumlu gözükmektedir.

Aşağıda, akciğer kanserinin alt türleri görülebilir:

akciğer adenokanser alt türleri

CHRYSALIS çalışması ile gelen FDA onayı

Araştırmacılar, küçük hücreli dışı akciğer kanserli ve hastalığı platin bazlı kemoterapi sırasında veya sonrasında ilerleyen EGFR ekson 20 ekleme mutasyonu olan 81 hastayı içeren CHRYSALIS çalışmasında Rybrevant'ın etkinliğini değerlendirdi.

Çalışmada ölçülen ana sonuç, genel yanıt oranıydı (tümörü bir ilaçla yok edilen veya azaltılan hastaların oranı).

  • Tüm hastaların Rybrevant aldığı bu grupta genel yanıt oranı % 40 idi.
  • Ortancan yanıt süresi 11.1 aydı ve hastaların % 63'ü 6 ay veya daha uzun yanıt süresine sahipti.

Rybrevant'ın en yaygın yan etkileri arasında döküntü, infüzyonla ilgili reaksiyonlar, tırnak veya ayak tırnaklarının etrafındaki deri enfeksiyonları, kas ve eklem ağrısı, nefes darlığı, mide bulantısı, yorgunluk, alt bacaklarda veya ellerde veya yüzde şişlik, ağızda yaralar, öksürük, kabızlık, kusma ve bazı kan testlerinde değişiklikler bulunur. Hastalarda interstisyel akciğer hastalığı semptomları gelişirse Rybrevant bırakılmalıdır ve interstisyel akciğer hastalığı doğrulanırsa kalıcı olarak kesilmelidir. Rybrevant alan hastalar, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında iki ay boyunca güneşe maruz kalmayı sınırlamalıdır. Rybrevant görme ile ilgili sorunlara neden olabilir. Rybrevant ayrıca hamile bir kadına uygulandığında fetal hasara neden olabilir; bu nedenle, üreme potansiyeli olan kadınların gebelik durumu tedaviye başlamadan önce doğrulanmalıdır.

Önerilen amivantamab-vmjw dozu, başlangıç ​​vücut ağırlığı <80 kg olan hastalar için 1050 mg ve vücut ağırlığı 80 kg ve üstü olanlar için 1400 mg'dır, 4 hafta boyunca haftalık olarak ve daha sonra hastalık progresyonuna veya kabul edilemez toksisiteye kadar 2 haftada bir uygulanır.

Rybrevant, bu durumdaki hastaların tedavisi için FDA'dan Öncelikli İnceleme ve Çığır Açan Terapi unvanını aldı. Öncelikli Gözden Geçirme, onaylandığı takdirde, standart uygulamalara kıyasla ciddi durumların teşhisi veya önlenmesinde tedavinin güvenliği veya etkililiğinde önemli iyileştirmeler olacak ilaç başvurularının değerlendirilmesine genel dikkat ve kaynakları yönlendirir. Çığır Açan Terapi tanımı, ciddi bir durumu tedavi etmesi amaçlanan ilaçların geliştirilmesini ve gözden geçirilmesini hızlandırmak için tasarlanmıştır ve ön klinik kanıt, ilacın klinik olarak önemli bir sonlanma noktasında / noktalarında mevcut tedaviye göre önemli gelişme gösterebileceğini gösterir.

FDA, Rybrevant'ın onayını Johnson & Johnson'ın bir kolu olan Janssen biyoteknoloji şirketine verdi.