Edwin Smith Cerrahi Papirüs, dünyanın en eski cerrahi belgesidir ve eski bir Mısır ders kitabının bir parçasıdır. Bu papirüsün, M.Ö. 1.600 civarında Mısır hiyeratik yazısıyla yazıldığı hesaplanmaktadır. Metin, yaraları dikişlerle kapatma yöntemlerini ve enfeksiyonları önlemek için bal kullanımını tartışmaktadır. Metin aynı zamanda kraniyal sütürlerin (kafatasının kemiklerini birbirine bağlayan lifli doku bantları), beynin yüzeyinin ve beyin omurilik sıvısının bilinen ilk açıklamalarını da içerir.

Belki de tarihte adıyla bilinen ilk doktor olan Imhotep, genellikle papirüs içeriğinin yazarı olarak anılır ancak papirüs muhtemelen birden fazla kişi tarafından yazılmış ve düzenlenmiştir. Amerikalı bir antika koleksiyoncusu olan Edwin Smith, el yazmasını 1862'de Mısır'da bir satıcıdan satın aldı. Bununla birlikte, papirüs 1930'a kadar tam olarak tercüme edilmedi. Edwin Smith Cerrahi Papirüsü, 1873'te Alman Mısırbilimci Georg Ebers tarafından satın alınan bir başka ünlü Mısır belgesi olan daha sihir yüklü Ebers Papirüsü (yaklaşık MÖ 1550) ile tezatlıklar oluşturuyor. Ebers Papirüsü, hastalıklara neden olan şeytanları kovmaya yönelik büyüler de dahil olmak üzere batıl inançlarla dolu.

Edwin Smith Cerrahi Papirüs'ten bir örnek tedavi olarak, Vaka 25'i ele alalım: “Mandibulasında [çene kemiği] çıkığı olan bir insanı incelerseniz, ağzını açık bulursunuz ve ağzı kapanamaz. Baş parmağınızı, ağzının içindeki mandibulanın iki ramisinin [dikey kısımlarının] uçlarına ve parmaklarınızı çenesinin altına koymalı ve yerlerine oturmaları için geri düşmelerine neden olmalısınız." Çıkık bir çeneyi tedavi etmek için benzer bir tedavi bugün hala kullanılmaktadır.

Edwin Smith Cerrahi Papirüs'te açıklanan 48 vakadan 27'si kafa travması (örneğin derin kafa derisi yaraları ve kırıkları) ve altısı omurga travması ile ilgilidir. Papirüs sık sık "Tedavi edilmeyen bir rahatsızlık" cümlesini tekrarlar. Bu da hasta için prognozun (hastalık gidişatının) umutsuz olduğunu gösterir.

Kansere dair ilk yazılı kayıtlar olan Edwin Smith Papirüsü, meme kanseri hakkında da bilgiler içeriyordu (bakınız meme kanseri tarihi). Bu papirüste meme kanserinin cerrahisine dair özgün açıklamalar mevcuttur. "Meme dokunulamayacak durumda, şiş ve kanser memenin her yanına yayılmış" olduğunda hastalık iyileştirilemez olarak nitelendirilmiştir.

Yazı görselinin açıklaması: Edwin Smith Surgical Papyrus'un, eski Mısır el yazısı yazısının bir formu olan hiyeratik alfabeyle yazılmış bir bölümü. Bu özel bölüm yüz travmasını tartışıyor.

Yazıda geçen tarihi kişiler: Imhotep (2650 B.C.–2600 B.C.), Edwin Smith (1822–1906), Georg Moritz Ebers (1837–1898)