25-49 yaş arasındaki genç yetişkinlerde, obezite ilişkili 12 kanserden 6'sının sıklığının belirgin bir şekilde arttığı gösterildi. Çalışma Şubat 2019'da Lancet Public Health adlı dergide yayımlandı.

Tüm kanserlerin %65'i, 65 yaş ve üstünde gözükmektedir ve bu hali ile kanserler genel olarak "yaşlılık hastalığı" olarak bilinmektedir. Kanserler, çocukluk çağında veya gençlikte - nadir olmakla birlikte - gözükür. Fakat artan obezite oranları, genç yetişkinlikte kanser görülme oranları için alarm vermektedir.

Genç erişkinlerde kanser gelişimi için risk faktörleri, yaşlı erişkinlere kıyasla daha az anlaşılmıştır. Bu çalışmada yazarlar, aşırı kilo gibi karsinojenlere erken ve uzun süreli maruz kalmanın, özellikle obezite ile bağlantılı bazı kanserler için bir bireyin kanser riskini etkileyebileceğini gösterdiler.

Araştırmacılar, analizlerini ABD'de 20 yıllık bir sürede (1995-1999, 2000–2004, 2005–2009 ve 2010–2014 dahil 4 yıllık artışlarla) teşhis edilen 30 kanser türüyle sınırlamayı seçti. Çalışmanın sonucunda görüldü ki, yıllar içinde genç yaştaki yetişkinlerde, kanser oranları önemli ölçüde artmıştır.

Seçilen obezite ile ilişkili 12 kanser türü şunlardı (menenjiom hariç):

obezite hangi kanserlere neden olur

Diğer 18 kanser türü ise 25-49 yaş grubundaki göreceli olarak yüksek sıklıkta görülen şu kanserlerdi: anüs, beyin, santral sinir sistemi, serviks (rahim ağzı), özofagusun yassı hücreli kanseri, mide (kardiyak olmayan), gırtlak, akciğer ve bronş, orofarinks, prostat, testis, idrar kesesi ve vulva, Kaposi sarkomu, lösemi, lenfoma (Hodgkin ve Hodgkin olmayan) ve cilt melanoması. Genel olarak, 30 çeşit kanseri temsil eden 14 milyon vaka tespit edildi.

1995-2014 döneminde, genç erişkinlerde (25-49 yaş arası) multipl miyelom ve kolorektal, uterus (rahim), safra kesesi, böbrek ve pankreas kanseri görülme sıklığı artmıştı. Kolorektal kanser hariç, bu kanserlerin yaşlı erişkinlerde görülme sıklığında daha küçük artışlar gözlendi.

Özellikle, bu 6 kanser için yaş grubu ne kadar küçükse, artışın büyüklüğü o kadar büyük idi. Örneğin, pankreas kanseri insidansındaki (yıllık yeni vaka oranı) ortalama yüzde değişim, 40 ila 84 yaşları arasındakiler için <% 1 iken, 35-39 yaşlarından 25-29 yaşlarına inildikçe % 1.3'ten % 4.3'e kadar yükseldi. Bununla birlikte, yazarlar, bu kanserlerin görülme sıklığının genç yaş gruplarına göre daha yaşlı yaş gruplarında daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Obezite ile ilişkili olmayan diğer 18 kanserden sadece 2'sinde (kardiyak olmayan mide kanseri ve lösemi), hasta yaşının azalması ile birlikte artış olduğu görülmüştür.

İlgili Konu:

Yazarlar, bu bulguların "obezite salgını ve genç yaşta başlangıçlı kanser arasındaki ilişki hakkında hipotezler oluşturmaya yardımcı olabileceğini, ancak nedensel bir ilişki için bilgi sağlamadığını" vurguladılar.