Daha önce platin bazlı kemoterapi ve en az bir başka tedavi altında hastalığı ilerleyen, metastatik (4. evre) küçük hücreli akciğer kanserli hastalar için immünoterapi ilacı nivolumab (piyasa adı Opdivo), 17 Ağustos 2018'de hızlandırılmış FDA onayı aldı.

Küçük hücreli akciğer kanserinin birinci basamak tedavisinde kullanılan platin bazlı kemoterapiler ile % 60-80 gibi yüksek bir oranda, tümör yanıt oranları sağlanmaktadır; ancak erken evre (göğüs boşluğuna sınırlı) küçük hücreli akciğer kanserli hastaların bile sadece yaklaşık % 20'si tam şifaya ulaşabilmektedir. Bu kanser türüne sahip çoğu hastada, ilk tedavi tamamlandıktan aylar sonra kanser nükseder (tekrarlar). İkinci basamakta ise, yani tekrarlayan veya ilerleyen küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi için, FDA onaylı tek tedavi ilacı topotekandır. Bu da, küçük hücreli akciğer kanseri tedavi seçeneklerinin ne kadar sınırlı olduğunu göstermektedir.

Yaklaşık son 20 yıl içinde, küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi için yeni bir ilaç onaylanmamıştı; bu açıdan bir immünoterapi ilacı olan nivolumabın, bu hastalıkta onay alması, onkoloji açısından oldukça dikkat çekici bir gelişmedir.

İmmünoterapiler, bağışıklık sistemi hücrelerini, kanser hücrelerine karşı aktifleştirerek anti-kanser etkinlik gösteren ilaçlardır. Aşağıdaki şekilde, içlerinde nivolumabın da bulunduğu immün kontrol noktası inhibitörü immünoterapilerin çalışma prensibi resmedilmiştir.

avelumab bavencio immun kontrol noktasi duzenleyicileri inhibitorleri pembrolizumab keytruda nivolu

FDA, devam eden CheckMate-032 adlı faz 1/2 klinik araştırmanın bir kısmından elde edilen verilere dayanarak, nivolumaba ileri evre küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi için kullanım onayı verdi.

Bu çalışma kapsamında küçük hücreli akciğer kanserli 109 hasta, PD-L1 durumundan bağımsız olarak, her 2 haftada bir 3 mg / kg dozunda nivolumab ile tedavi edildi. İlk tümör değerlendirmesi, tedavi başlangıcından 6 hafta sonra, daha sonra 6 ay boyunca 6 haftada bir, daha sonra da her 12 haftada bir gerçekleştirildi.

Çalışmanın sonucunda görüldü ki;

  • 13 hasta (% 12) tedaviye objektif yanıt verdi; 12 hastada kısmi yanıt vardı ve 1 hastada tam yanıt vardı.
  • Yanıt veren hastalar arasında, tedaviye ortanca yanıt verme süresi 17.9 ay olarak bulundu.

Hastaların en az % 2'sinde meydana gelen en sık bildirilen ciddi yan etkiler pnömoni (zatürre), dispne (nefes darlığı), pnömonitis (bir çeşit akcğer iltihabı), plevral efüzyon (akciğer zarları arasıdna sıvı birikmesi ve dehidratasyon (sıvı kaybı) idi. Hastaların en az % 20'sinde meydana gelen en yaygın yan etkiler arasında yorgunluk, iştah azalması, kas-iskelet ağrısı, dispne, bulantı, ishal, kabızlık ve öksürük vardı.

- İlgili Konu: İmmünoterapi ilaçları yan etkileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Nivolumab genel yanıt oranı ve yanıt süresine dayalı olarak hızlandırılmış bir onay aldı; bu onayın kesinleşmesi, gelecekteki çalışmalar ile yararının teyit edilmesine bağlı olacaktır.

Nivolumab ayrıca, platin bazlı kemoterapi sırasında veya sonrasında hastalığında ilerleme yaşayan, 4. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalarının tedavisi için 2014'te FDA onayı almıştı.

İlgili Konu

- İlk kez olarak kadınlarda akciğer kanseri sıklığı erkekleri geçti

- Sigara içen kişilerden hangileri akciğer kanseri taraması yaptırmalı?