İleri evre böbrek kanserinde suntinibe karşı nivolumab artı ipilimumab kombinasyonunun yaşam süresini önemli ölçüde uzattığı saptandı.

Ameliyat edilemez ileri evre berrak hücreli böbrek kanserlerinin ilk sıra (birinci basamak) tedavisinde standart tedavi hedefe yönelik akıllı ilaçlardır. Son yıllarda immünoterapiler ile elde edilen başarılı sonuçlar, renal hücreli böbrek kanserleri tedavisinde ikinci sırada immünoterapilere kullanım onayı sağlamıştır. Bu gelişmeler üzerine immünoterapiler ile yapılan çalışmalar ve özellikle immünoterapilerin kombinasyonu ile elde edilen ön sonuçlar ümit verici bulunmuş ve hedefe yönelik ilaçların önünde yer alıp alamayacakları test edilmeye başlanmıştır. Yazımızda, bu alanda yapılan ve sonuçları açıklanan ilk çalışmayı paylaşacağız.

- Böbrek hücreli karsinom nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Nisan 2018'de NEJM'de yayımlanan CheckMate 214 adlı klinik çalışmada sunitinib (piyasa adı Sutent) adlı hedefe yönelik ilaç ile nivolumab (Opdivo) ve ipilimumab (Yervoy) adlı birbirini tamamlayan iki immünoterapi ilaç kombinasyonu karşılaştırıldı. Nivolumab artı ipilimumab kombinasyonu orta ve kötü riskli böbrek kanserli hastalar arasında genel sağ kalımı önemli ölçüde uzattığı saptandı. Sonuçlar başarılı bulunarak dünyada tüm haber sitelerinde yer aldı.

Çalışmaya 28 ülkeden ileri evre berrak hücreli böbrek kanserli 1.096 hasta Ekim 2014 ve Şubat 2016 arasında alındı. 550 hastaya sunitinib verilirken, kalan hastalara immünoterapi kombinasyonu uygulandı. Nivolumab + ipilimumab grubundaki hastalar arasında 334’ü orta riskli, 91’i kötü riskli hastalardı. Sunitinib grubundaki hastaların 333’ü orta risk, 89’u kötü riskli hastalardan oluştu.

Çalışmanın sonuçları:

• Kötü riskli hasta grubunda nivolumab + ipilimumab grubunda 1 yıllık hayatta kalanların oranı %80 iken, sunitinib grubunda % 72 olarak bulundu.

• Tedaviye bağlı hastalığın gerileme oranı (objektif yanıt oranı) % 42'ye karşılık % 27 olarak bulundu.

• Tedavi ile hastalığın tamamen ortadan kalkması, yani radyolojik olarak tam yanıt oranı % 9'a karşılık % 1 oranlarında saptandı. Kötü riskli hastaların yer aldığı grupta neredeyse 10 hastanın birinde tam yanıt olması son derece sevindirici bulundu.

• Tüm hastaların yer aldığı analizde 1 yıllık genel sağkalımın % 83'e karşın % 77 olduğu saptandı. Genel yanıt oranları ise % 39'a karşın % 32 ile istatistiki olarak anlamlı üstün bulundu.

• Orta ve yüksek riskli hasta grubunda immünoterapi kombinasyonu ile tedaviden elde edilen yanıt ve yaşam süresi oranları üstün iken düşük riskli hasta grubunda immünoterapi kombinasyonu sunitinibe üstün bulunmadı.

• PD-L1 düzeyi %1’in üzerinde olan grupta immünoterapi kombinasyonu ile 1 yılda hastaların üçte bir oranında daha fazla yaşadıkları saptandı.

• Her iki tedavide farklı yan etkilere sahip olmakla birlikte yan etkilerin yönetilebilir olduğunu görmekteyiz.

- İmmünoterapi ilaçları yan etkileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Sonuç olarak çalışmada, yeni tanı almış ileri evre berrak hücreli böbrek kanserli, orta ve kötü riskli hastalar arasında immünoterapi kombinasyonu ile daha iyi bir başarı elde edilmiştir.

Bu sonuçlar yakın gelecekte immünoterapi kombinasyonunu özellikle orta ve yüksek riskli grupta yapılacak çalışmaların önünü açmıştır. Gelişmeleri sizler için takip ediyor olacağız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

- İdrarda kan gelmesinin 10 nedeni

- Erken evre böbrek kanserinde güvenli ve etkili yöntem: Kriyoablasyon