Yeni bir gözlemsel çalışma, % 100 meyve suları dahil, şekerli içeceklerin tüketimi ile kanser riski arasında bir bağlantı buldu.

Bir süredir araştırmacılar, şekerli içecekleri geniş bir yelpazedeki sağlık riskleriyle ilişkilendirmektedir.

Obezite, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık, şekerli içecekler ile ilişkilendirilen sağlık koşullardan yalnızca birkaçıdır.

Daha önce kemirgenlerde yapılan bazı çalışmalar, alkolsüz içeceklere eklenen şekerin, tümör büyümesine ve yayılmasına neden olabileceğini göstermişti.

Şimdi, yeni araştırmalar şekerli içecekler ve kanser arasındaki bağlantıyı daha detaylı araştırıyor. BMJ'de ortaya çıkan ve yazımızın konusun olan gözlemsel çalışma, yüksek şekerli içecek alımı ile kanser arasında bir ilişki kuruyor.

Fransa'daki Sorbonne Paris Cité Epidemiyoloji ve İstatistik Araştırma Merkezi'nden Eloi Chazelas, çalışmanın baş yazarı.

Şekerli İçeceklerin Yol Açtığı Kanser Riskinin İncelenmesi

Chazelas ve ekibi, ortalama yaşı 42 olan toplam 101.257 Fransız erişkinde şekerli içecek alımı ile çeşitli kanser türleri arasındaki bağlantıları inceledi. Araştırmacılar, verileri NutriNet-Santé çalışmasından elde etti.

İnceledikleri içecekler arasında alkolsüz içecekler, şuruplar, meyveli içecekler, ekstra şekersiz % 100 meyve suları, sütlü şekerli içecekler, sporcu içecekleri ve enerji içecekleri vardı.

Araştırmacılar ayrıca yapay olarak tatlandırılmış içecekler, yani diyet meşrubatları, şekersiz şuruplar ve diyet sütü bazlı içecekleri "besleyici olmayan tatlandırıcılar içeren tüm içecekler" olarak değerlendirdiler.

Şekerli İçecekler Kanser Oluşumunu Nasıl Hızlandırır?

24 saatlik online yiyecek anketlerini kullanarak araştırmacılar, katılımcıların 3.300 farklı türde yiyecek ve içecek tüketimini değerlendirdi. Ayrıca, katılımcıların klinik gözlemleri 9 yıla kadar devam etmiştir.

Bu süre zarfında, araştırmacılar "genel olarak meme, prostat ve kolorektal kanser" riskine baktılar.

Chazelas ve meslektaşları, yaş, cinsiyet, eğitim, kalıtsal kanser riski ve sigara içme davranışı ve egzersiz kalıpları gibi yaşam tarzı faktörleri gibi potansiyel kargaşaları çözmekten de sorumluydu.

%22 Daha Fazla Meme Kanseri Riski

Takip döneminde 2.193 kişi yeni kanser tanısı aldı; tanı anında ortalama 59 yaşındaydılar. Tüm bu vakalar arasında 693 meme kanseri, 291 prostat kanseri ve 166 kolorektal kanser vardı.

Analiz, şekerli içecek alımında günlük 100 mililitrelik bir artış için;

  • Genel kanser riskinin % 18,
  • Meme kanseri riskinin ise % 22 arttığı bulundu.

Araştırmacılar, %100 meyve suları riskini ayrı ayrı analiz ettiklerinde, bunların da genel kanser ve meme kanseri riskini arttırdığını gördü. Bununla birlikte, çalışmada kolorektal kanser veya prostat kanseri ile bir bağlantı bulunmadı. Buna karşılık, diyet içecekler kanser riskini artırmadı. Bilim adamları diyet içkileri tüketen insanların bunu çok az miktarda yaptığını açıklıyor, bu yüzden bu özel sonucu dikkatle yorumlamayı öneriyorlar.

Çalışmanın Güçlü ve Zayıf Yönleri

Chazelas ve meslektaşları araştırmalarının güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyuyor.

İlk olarak, şekerli içeceklere dair "büyük örneklem büyüklüğü ve detaylı ve güncel değerlendirme" sonuçları güçlendirmektedir.

Bununla birlikte, araştırma grubu daha geniş bir toplumun temsilcisi olmadığı için, bulgular geniş ölçüde genelleştirilemeyebilir.

Bunun nedeni de NutriNet-Santé çalışma grubunun katılımcılarının daha sıklıkla kadınlar olmasıdır. Bu kadın grubunun sağlık bilinciyle davranışları ve sosyo-profesyonel ve eğitim seviyelerinin genel Fransız nüfusuna göre daha yüksek olması, kanser oranının ulusal tahminlerden daha düşük olmasına neden olmuş olabilir.

Diğer sınırlamalar nedensellik belirleyememeyi ve potansiyel ölçüm önyargılarını içerir. Bununla birlikte, yazarlar şekerli içeceklerin kanser riskini artırabileceğini, çünkü şekerli içeceklerle fazla alınan enerjinin vücut yağı, kan şekeri ve inflamatuvar belirteçleri ve bunun da yüksek kanser riski ile doğru orantılı olduğunu iddia etmektedir.

Araştırmacılar Şu Sonuca Varıyor:

Bu veriler, % 100 meyve suyu da dahil olmak üzere şekerli içecek tüketimini sınırlandırmanın potansiyel olarak kanser vakalarının azaltılmasına katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, şekerli içecekleri hedef alan vergi ve pazarlama kısıtlamaları gibi politika eylemlerini desteklemektedir.