32 binin üstündeki katılımcısıyla ASCO 2019 Kongresi yine klinik pratiğimize yansıyacak çalışmalara imza attı. Kongrenin ardından makaleleri de yayınlanan bu çalışmalardan en çok ses getiren alan yine akciğerde immünoterapi çalışmaları oldu.

Yeni kanser ilaçları öncelikle ileri evrede, daha sonra erken evrelerde denenir.

Bilindiği üzere yeni bir tedavi stratejisinin etkinliği, öncelikle metastatik evredeki hastalarda değerlendirilir. Eğer iyi bir sonuç elde edildiyse daha erken evrelerde (opere olmuş veya operasyon öncesi) etkinlik çalışmalarında da değerlendirilir. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde günümüzdeki bilgiler ışığında neoadjuvan (ameliyat öncesi verilen) kemoterapinin hastanın yaşam süresine katkı sağladığını biliyoruz. Özellikle ameliyatta çıkarılan kanserli alandaki canlı hücre oranının %10’un altında olması hastadaki tekrarlama ihtimalini önemli düzeyde azalttığını biliyoruz.

İmmünoterapiler vücudun savunma hücrelerinin kanser hücrelerine karşı körlüğünü ortadan kaldırarak onlara saldırmasını sağlayan tedavilerdir.

İki farklı mekanizmaya sahip olan nivolumab (Opdivo) ve ipilimumab (Yervoy) isimli ilaçların birlikte kullanımının etkili olduğunu pekçok kanser tipinde görmüştük. Bu ikili immünoterapi kombinasyonunun akciğer kanserinde ameliyat öncesi etkinliğini araştıran bir çalışma ise Haziran ayındaki ASCO 2019 Kongresi'nde sunuldu.

NEOSTAR çalışması

Faz II bir klinik araştırma olan NEOSTAR'a, 44 küçük hücreli dışı akciğer karsinom tanılı hasta alındı. Bu hastaların hepsi ameliyata uygun 2. ve 3. evre hastalardan oluşuyordu. Hastalardan bir grubuna nivolumab ve ipilimumab kombinasyonu verilirken diğer gruba ise tek nivolumab uygulandı. Patolojik tam cevap oranı kombinasyon kolunda %38, tek nivolumab alan hastalarda %10 olarak saptandı. Bu çalışmada yüksek PD-L1 düzeyi ile radyolojik ve patolojik tam cevap arasında olumlu ilişki olduğu saptandı. Bu araştırmanın kemoterapi ile immünoterapi kombinasyonunun değerlendirildiği çalışması devam ediyor. Sonuçlarının yakın dönemde açıklanması beklenen bu devam çalışması gelecekte immünoterapiler ameliyat öncesi kullanılabilir mi sorusuna yanıt olacak. Ayrıca ameliyat öncesi hangi tedavi patolojik tam yanıtı arttıracak ve en iyi kombinasyon hangisidir sorularına iyi bir yanıt olacak gibi.

İlgili Konu: 

- İmmünoterapiler ve Kanser Aşısı