Bütün kanserli bireyler için – hem hastayı hem hasta yakınını hem de doktoru kapsayan – medikal tedavi kararı, hastalık sürecinin çok önemli bir bölümüdür. Onkologların tedavi seçenekleri, imkanları ve olası yan etkileri hakkında bilgileri ile hastaların bazı öncelikleri doğrultusundaki fikirlerinin örtüşmesi ve birlikte karar vermeleri oldukça önemlidir.

Kanser tedavi seçenekleri tanıya göre değerlendirilmelidir. Karar verme aşamasındaki yararlanılan bilgi kaynakları büyük önem taşır. Güvenilir kaynaktan bilgi almanız için doktorunuz size web sitesi veya kitap önerebilir. Kanser tanısı alma süreci zaten sizde bir panik duygusu uyandırırken bir de internet üzerinde yapacağınız herhangi bir araştırma sizi büyük ihtimalle daha da olumsuz etkileyecektir. Güvenilir kaynaklardan hem hastalığınız hem de tedavi seçenekleriniz hakkında bilgilendikten sonraki adımda ikinci görüş almak yardımcı olacaktır. Hastalığınızın türüne ve evresine uygun bir klinik çalışmaya dahil olmak da bir seçenektir. Tüm bu seçenekleri düşünürken biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Doktorunuz bu kararı ne kadar sürede verebileceğinizin bilgisini verebilecek kişidir.

Kanserde Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Cinsiyetiniz ve kanser evresine göre uygulanabilecek tedavi seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun. Bu seçeneklerden bazıları şunları içerebilir:

Tedavi Amaçlarını Anlamaya Çalışın

Doktorunuz kanseri yavaşlatmak, durdurmak veya ortadan kaldırmak için bazı tedaviler uygulayabilir. Ayrıca belirtileri ve yan etkileri yönetmek için palyatif tedavi kullanabilir. Doktorunuzun öngördüğü tedavi planınızın amaçlarını ve sizi nasıl etkileyeceğini öğrenin. Tedavinin kişisel hedeflerinize uygun olması gerekir. Örneğin bazı kanser tedavileri etkileri uzun sürebilir. Hamile kalmayı planlıyorsanız buna ilişkin endişelerinizi doktorunuzla görüşün; kanser tedavileri öncesi sperm veya yumurtalık saklaması günümüzde mümkündür

Her bir tedavi seçeneğinin riskleri ve faydalarını göz önünde bulundurun.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere her tedavi seçeneğinin pozitif ve negatiflerini tartın:

 • Tedavi şansı
 • Potansiyel kısa ve uzun vadeli yan etkiler
 • Kanserin tedaviden sonra geri gelmesi ihtimali
 • Tedavili veya tedavisiz daha uzun yaşama şansları
 • Yaşam kaliteniz ve bağımsızlığınız üzerindeki etki
 • Siz ve ailenin tercihleri

Sonuç Olarak İzlenmesi Gereken Önemli Adımlar Özetle:

 1. Hastalığınızı öğrenin. Hangi kanser türü, hangi evrede, tam olarak kanserli bölge nerede veya yayılma var mı bunları öğrenin.
 2. Doktorunuza seçeneklerinizi sorun. Bu seçeneklerin risk ve faydalarını sorun.
 3. Fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarınızı önemseyin.
 4. Tedavi daha uzun yaşamanıza ya da yaşam kalitenize katkıda bulunacak mı öğrenin.
 5. Tedavinin sigortanızı kapsayan kısımılarını ve maliyetlerini öğrenin. 
 6. İkinci görüş alın. Farklı doktorlardan görüş almak faydalıdır.
 7. Son olarak güvendiğiniz kişilerle, ailenizle, kanser tedavisi görmüş biriyle veya destek gruplarıyla düşüncelerinizi ve hislerinizi konuşup beraber değerlendirebilirsiniz.

Kanser tedavisi hakkında karar verme sürecinde kafanız biraz karışabilir. Ancak bu adımları izlemek karar verme sürecinizde sizi daha güvende hissettirebilir. Doktorunuz, tedavi seçeneklerini sunarken istatistiklerden bahsedebilir. Bunlar göreceli sağkalım oranları, hastalıksız sağkalım oranları ve tedavi ile hastalığı kontrol etme (progresyonsuz sağkalım) oranları olabilir. Bu rakamlar, tedavi seçeneklerinin nasıl farklı olduğunu öğrenmek için iyi bir yoldur.