Meme kanseri teşhisi sonrası hızlı kilo alımı, daha önce düşünülenden daha büyük bir sorun olabilir ve doktorların, hastalarına bu konuda daha fazla yardımcı olmaları gerekir.

Meme kanserinden sonra kilo alımı daha kötü sonuçlara yol açabileceğinden, kilo alımını önleme ve yönetme çabalarına, özellikle tanıdan sonraki ilk yıl içinde öncelik verilmeli ve hızlandırılmalıdır.

Ankete katılan meme kanserli hastaların üçte ikisinin fazla kilolu veya obez olduğu bulundu.

Avustralya merkezli bu araştırma, 20 Şubat'ta BMC Cancer isimli dergide online (çevirimiçi) olarak yayınlandı. 60 maddelik online anket 1835 hastaya gönderildi.

Çevrimiçi anket için yanıt oranı sadece % 15 olmasına rağmen, çoğu kadın kilo alımı konusunda "yüksek" bir anksiyete (endişe) düzeyi bildirmiştir - ve bunun iyi bir nedeni vardır. Sonuçlar kadınların % 64'ünün ortalama 9 kg ve % 17'sinin 20 kg.dan daha fazla aldıklarını gösterdi.

Meme kanseri teşhisini izleyen 2 yıllık dönemde aşırı kilo ve obezite oranı % 48'den % 67'ye yükselmiştir. Obezite oranı tek başına % 17'den % 32'ye neredeyse iki kat arttı!

- İlgili konu: Obezite ile kanser ilişkisi - obezite nasıl kanser yapar?

Araştırmacılar, aşırı kilo ve obezitenin meme kanserinin gelişiminde güçlü bir şekilde rol oynadığını belirtiyor. Tanı sonrası kilo alımı morbidite (hastalık) ve tüm nedenlere bağlı mortalite (ölüm) ile ilişkilidir ve meme kanseri nüksü riskini % 30 ila % 40 oranında artırabilir.

Tanıdan sonraki ilk 1 yıl kritik

Kadınların % 77'sinin kilo alımı, tanıdan sonraki 12-18 aylık dönemde idi. Bu dönem müdahale için bir "fırsat penceresi" sağlayabilir.

Zamanlama, meme kanseri tanısı konduktan sonra kadınların kilo almasını engellemek için kritiktir. Bu nedenle onkologlar, kadınlarla bu konuda erken görüşmeliler ve hastaları onkoloji alanında deneyimli diyetisyenlere yönlendirmeliler. Ayrıca tüm kadınlar, meme kanseri teşhisi konulduktan sonra düzenli egzersiz yapılmalı. Sağlıklı bir yaşam tarzı reçete etmek, ilaç reçete etmek kadar önemlidir.

Özellikle neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) ve adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) tedavi alan meme kanserli kadınlar, kilo alma açısından daha büyük risk altındadır.

Doktorlar olarak kilo, beslenme ve egzersiz hakkında aktif olarak düşünmemiz ve olası müdahaleler hakkında tavsiyede bulunmamız gerekiyor. Meme kanseri olan hastalar arasında kilo artışı benlik saygısı sorunlarına katkıda bulunur, kalp-damar hastalığı ve ikincil kanserlerin riskini artırır, ve birkaç rapor bunun prognozu (hastalık gidişatını) olumsuz etkileyebileceğini ve aynı zamanda lenfödem riskini arttırdığını gösteriyor.

Doktorlar olarak, kilo, beslenme ve egzersiz hakkında aktif olarak düşünmemiz gerekiyor

Obezitenin meme kanseri ile uğraşırken daha kötü sonuçlar için bir risk faktörü olduğunu bildiğimiz için, sadece memenin tedavisine odaklanıp bireyi bütüncül değerlendirmeyi göz ardı etmememiz gerekiyor.

Anketin detayları

Ankete davet edilenlerin % 15'ini temsil eden 277 katılımcıdan tanı öncesi ve sonrası vücut kitle indeksi (VKİ) için veriler toplanmıştır.

Bu kadınlardan 254'üne evre I – III meme kanseri teşhisi konmuştur; 33 kişiye duktal karsinom in situ (DCIS) tanısı konmuştu. Hastaların ortanca yaşı 59 idi.

Sonuçta kadınların;

  • % 20'nin tanı anında normal kiloda iken (VKİ <25), sonradan fazla kilolu (VKİ> 25),
  • % 4.8'inin VKİ'i 25-30 arasında yani fazla kilolu iken, sonradan 30'u geçtiği, yani obez oldukları ve
  • %60.7'sinin VKİ'lerinde >1 kg/m2 artış görüldü.
  • Tersine, kadınların sadece küçük bir kısmı kilo vermiştir; yaklaşık % 6'sı birden fazla VKİ kategorisinde bir azalma yaşamıştır.

Kilo artışı, tanıların ilk 2 yılında kadınların % 87'sinde ve ilk 12 ayda % 58'inde meydana gelmiştir. 10 kilodan fazla alan kadınların % 78'i, ve 5 kilodan fazla alan kadınların % 59'u, bu konuda büyük endişe duyduklarını belirtmiştir.

Tüm yaş gruplarında (35-74 yaş), hastaların % 69'u, meme kanseri teşhisi konmamış yaş uyumlu kontrol kişilere kıyasla her yıl 0.48 kg daha fazla kilo artışı yaşamıştır. 5 yıl boyunca, bu, meme kanseri olan kadınlar arasında 2 kg ek kilo artışı sağladı.

Sonuç

Meme kanseri için kemoterapi gören kadınlar, kendilerinde egzersiz yapacak enerji hissetmeyebilir ve yemek yemeyi rahatlatıcı bulabilirler. Ayrıca kemoterapi ilaçlarının yan etkilerini azaltmak için verilen kortizon türevi ilaçlar da özellikle karbonhidratlara karşı iştahı açmaktadır. Bu nedenle, erken evre meme kanseri tedavisi gören kadınların kilo almaya meyilli oldukları hesaba katılmalı, hasta eğitiminde bu durum vurgulanmalı ve hastalar diyetisyen ile erken buluşturulmalıdır.