FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), 15 Ağustos 2019'da sigara paket ve reklamlarında yeni renkli görsellerle sigaranın olumsuz sağlık etkilerini daha iyi şekilde açıklamaya çalışacaklarını duyurdu.

Uyarılar, sigaranın az bilinen fakat önemli olan sağlık risklerini, artık daha dikkat çekici şekilde sunmayı planlıyor. Tütün ürünlerinin kanser, kalp hastalıkları, inme (beyin felci), amfizem ve diğer pek çok hastalığa neden olduğu çok iyi biliniyor. Bunların yanında sigaranın mesane kanseri, cinsel problemler, diyabet ve diyabetin bir sonucu olarak körlüğe neden olabilmesi ise sigara etkilerinin az bilinenlerinden.

Sigara, Hâlâ Önlenebilir Hastalık ve Ölüm Nedenlerinin En Önemli Sebebi

Bunun bir çözümü olarak, halkın bilinçlendirilmesi konusunda özellikle gençlerin hedef alınması gerektiği düşünülüyor. Bugün sadece ABD'de yaklaşık olarak 34.3 milyon yetişkinle birlikte yaklaşık 1.4 milyon genç (12-17 yaş aralığında) sigara kullanıyor. Önlenebilir hastalık ve ölüm nedenleri gün geçtikçe azalmasına karşın sigara, her sene ABD'de yaklaşık 480.000 yaşam kaybına sebep olmaya devam ediyor.

Sigara; Alkol, HIV, Araç Kazaları, Uyuşturucular, Cinayet ve İntiharların Toplamından Daha Fazla Yaşam Kaybına Yol Açıyor

Rakamlar göz önünde bulundurulduğunda sigara; alkol, HIV, araç kazaları, uyuşturucular, cinayet ve intiharların toplamından daha fazla yaşam kaybına yol açıyor. Ölümlerin yanında çarpıcı bir rakam olarak yaklaşık 16 milyon Amerikalı sigara kaynaklı hastalıklarla yaşamını devam ettiriyor. Yıllık sağlık harcamaları ve iş gücü kaybı ise yalnızca Amerika’ya bile 300 milyar dolardan fazlaya mâl oluyor.

50 Yılı Aşkın Bir Mücadele

Sigara paketleri ve reklamlarındaki sağlık uyarıları ilk olarak 1966 yılında ortaya çıkmıştı. Bugün hâlâ Amerika Halk Sağlığı departmanı olan Surgeon General’in 1984 yılında son halini verdiği uyarıları sigara paketleri üzerinde görmekteyiz. 35 yıl sonra gelecek olan bu düzenleme ile unutulmuş ve daha az hatırlanır duruma gelmiş olan sağlık uyarılarının tekrar canlandırılması hedeflenmekte. Çünkü halk sağlığı araştırma sonuçlarına göre görmekteyiz ki; toplumun büyük bölümü, uzun yıllar geçmesine karşın, sigaranın zararlı etkilerinin farkında değil ya da bu etkileri azımsıyor.

4 Kat Daha Fazla Mesane Kanseri Riski

Örneğin, sigaranın mesane kanserine yol açması pek önemsenmeyen bir bilgi olarak görülürken, hiç sigara içmeyenlere oranla sigara içenlerde 4 kat daha fazla mesane kanseri meydana gelmesi önemli bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

13 Yeni Görsel İle Yayınlanacak Yeni Bildirimler İse Şu Şekilde Olacak:

UYARI: Tütün dumanı çocuğunuza zarar verebilir.

UYARI: Tütün dumanı, sigara içmeyenlerde de ölümcül akciğer hastalıklarına neden olur.

UYARI: Sigara içmek baş ve boyun kanserine neden olur.

UYARI: Sigara içmek, kanlı idrara yol açabilecek mesane kanserine neden olur.

UYARI: Hamilelikte sigara içmek fetal (fetusa ait) büyümeyi engeller.

UYARI: Sigara içmek, damarları tıkayarak kalp hastalıklarına ve felçlere neden olabilir.

UYARI: Sigara içmek, ölümcül olabilen bir akciğer hastalığı olan KOAH'a neden olur.

UYARI: Sigara içmek, kan akışını azaltarak cinsel işlev bozukluğuna yol açabilir.

UYARI: Sigara içmek, uzuvlara kan akışını azaltması sebebiyle ampütasyon (kol veya bacakların ameliyatla kesilmesi) gerektirebilir.

UYARI: Sigara içmek kan şekerini yükselten tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına neden olur.

UYARI: Sigara içmek yaşa bağlı makula dejenerasyonuna neden olur ve bu da körlüğe neden olabilir.

UYARI: Sigara içmek körlükle sonuçlanabilen kataraktlara neden olur. Yeni uyarılar sigara paketlerinin ön ve arka yüzlerinin en az %50’sini, yan kısımların ise en az %20’sini kaplayacak şekilde dizayn edilecek ve son kararın verilmesinden 15 ay sonra uygulamaya konulacak.

Sigara Tiryakisi, Sigara Paketleri Üzerindeki Resimleri Yılda 5100 Defa Görüyor

Aslında bu haberin bir başka ve oldukça önemli kısmı şudur; 35 yıldır aynı mesaj sigara paketleri üzerinde dönüp duruyor ve istatistiklere göre, genç ya da yetişkin, herhangi bir sigara kullanıcısı senelik 5100 defa bu mesajlara maruz kalıyor. Sadece sigara içenler değil, içmeyenler de dijital ve basılı reklamlarda, sigaraların satıldığı mağazalarda ve çevresinde bu uyarılarla oldukça sık karşılaşıyor. Buna rağmen okumuyor veya önemsemiyor. Çünkü alışılan bu görseller farkındalığın yitirilmesine yol açıyor. Ve Tütün Kontrol Yasası (Tobacco Control Act – TCA) gereğince Haziran 2011’de dokuz yeni yazılı uyarı yayınlanması hedeflenmesine rağmen ‘’tütün şirketlerinin’’ Ağustos 2012’deki itirazı ile bunun önüne geçilmiş ve Mart 2013’te mahkeme kapanmıştı. O zamandan bu yana FDA, bilime dayalı Tütün Kontrol Yasası gerekliliklerini uygulayabilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyordu. Halk sağlığı grupları ile açılan davalar sonucunda ise Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Bölge Mahkemesinde bulunan bir hakim, önerilen kuralın Ağustos 2019'a kadar yayınlamasını ve Mart 2020'de son şekliyle yayınlaması kararını verdi.

Tütün Şirketleri ile verilen mücadelelerin tarih boyunca zorlu ve zaman alıcı olması gerçeği karşısında böyle kararların alınıp uygulanması son derece önemli ve umut verici gelişmelerdir, umarız özellikle çocukların sigaranın ve nikotinin zararlı etkilerinden korunabilmeleri için daha fazla adım atılmasına katkıda bulunabiliriz.