HPV (human papillomavirus) adlı virüsün enfeksiyonu, tüm kanserlerin %5'inin, serviks (rahim ağzı) kanserlerinin ise %99'unun sorumlusudur. HPV, kanser dışında papillom / siğil oluşumunda rol alır. Aşağıda, NEJM adlı dergide 25 Temmuz 2019 tarihinde sunulan HPV ilişkili 2 vaka örneğini paylaştık:

Solunum papillomatozu (laringeal papillomatozis)

solunum papillomatozu

63 yaşında erkek hasta, 3 aydır gelişen kuru öksürük ve efor dispnesi (hareketle artan solunum sıkıntısı) öyküsü ile birlikte akciğer kliniğine başvurdu. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile enfeksiyon öyküsü vardı ve birkaç yıl aralıklarla reçete edilen antiretroviral tedavi alıyordu. CD4 sayısı metreküp başına 81 hücre idi. Akciğer muayenesinde dinlemekle solunum verirken weezing (inleme sesi) vardı. Göğüs bilgisayarlı tomografisinde trakeanın (soluk borusu) lümenine ve sol ve sağ ana kök bronşlara çıkıntı yapan çoklu poliploid lezyonlar görüldü. Bronkoskopide bulgular, trakeanın arka duvarında ve sol ve sağ ana kök bronşlarda çok sayıda sapsız, gevrek, siğil benzeri lezyonlar için dikkat çekiciydi. Histolojik incelemede, yüzeyi orta derecede displazili yassı epitel hücreli papillomlar saptandı ve polimeraz zincir reaksiyonu analizinde HPV tip 11 saptandı. Solunum papillomatozu (laringeal papillomatoz) tanısı kondu. Hastaya lazer destekli mekanik debulking (papillomların kazınması) işlemi uygulandı ve belirtilerde önemli bir azalma olduğu bildirildi. 7 ay sonra yapılan izlemde, CD4 sayısı metreküp başına 171 hücreye yükselmişti. Hastanın belirtileri tekrarladı ve tekrarlayan papillomlar için debulking işlemleri uygulanmaya devam etti.

-İlgili konu: Tekrarlayan laringeal papillomatoz, HPV siğil papillom nedir? (detaylı)

Tonsil (bademcik) kanseri

tonsil bademcik kanseri

60 yaşında erkek hasta, kulak burun boğaz kliniğine 2 aydır boynunun sağ tarafında sert bir kitle ile başvurdu. Sigara ya da ağır alkol kullanımı öyküsü yoktu. Sesinde değişiklik, ağrı ya da yutma zorluğu yoktu. Orofarinks (ağız içi ve yutak) muayenesinde asimetrik olarak büyümüş sağ tonsil (bademcik) saptandı. Tonsilin biyopsi örneği alındı ​​ve invaziv, keratinize olmayan, yassı hücreli kanser ortaya çıktı. Tonsil kanserinin sebebini belirlemek için yapılan immünohistokimyasal analizde, HPV'nin p16 proteini için güçlü çekirdek ve sitoplazmik boyanma tespit edildi... Tonsil kanserli her hastada görünür bir lezyon bulunmaz; bademcik kriptleri tümörleri gizlemiş olabilir. Hastaya tedavi olarak indüksiyon kemoterapisi ve immünoterapi başlandı, ardından kanseri cerrahiye uygun hale geldi. Tümörün ve boyun lenf nodu çıkarılması ameliyatı yapıldı. Radyasyon tedavisine gerek kalmadı. Altı aylık takipte hastada herhangi bir kanser bulgusu yoktu, işine döndü ve sağlıklı bir diyete başladı.

- İlgili konu: Bademcikte kanser nasıl oluşur? Bademcik (tonsil) kanseri belirtileri ve tedavisi (detaylı)