Solunum yolunda tekrarlayan siğiller ile seyreden hastalıklara rekürren respiratuar papillomatozis denir ve benign (iyi huylu - kanserli olmayan) bu tümörler, ağız ve boğazdan başlayarak solunum yolu ile akciğerlere giden hava yollarının herhangi bir yerinde oluşabilir. Bu tümörler solunum yollarında herhangi bir yerde büyüseler de en sık ses telleri bölgesinde gelişir ve larinks papillomatozu olarak adlandırılır. Papillomlar farklı büyüklüklerde olabilir ve kimisi çok hızlı büyüyebilir.

Tekrarlayan laringeal papillomatozun nedeni nedir?

Tekrarlayan laringeal papillomatozunun ana nedeni, iki tip insan papilloma virüsüdür (HPV). 150'den fazla HPV türü vardır ve bunların farklı belirtileri vardır. Bazılarında hiçbir belirti olmayabilir. Bununla birlikte, HPV 6 veya 11 virüs türüne maruz kalan az sayıda insanda, solunum yolu papillomları ve genital siğiller oluşabilir. Virüs genelde cinsel temasla ya da HPV enfeksiyonu olan bir anneden bebeğe geçtiği bilinir. 

- İlgili Konu: HPV – Human Papillomavirus nedir ve nasıl kansere nasıl yol açar?

Tekrarlayan laringeal papillomatoz kimleri etkiler?

Tekrarlayan laringeal papillomatoz, erişkinlerde, bebeklerde ve küçük çocuklarda ortaya çıkabilir. HPV ile enfekte olmuş bir anneden normal veya sezaryen doğum ile bebeğe geçebilir. Tekrarlayan laringeal papillomatoz, 18 yaşın altındaki her 100.000 çocuğun ikisinde görülmektedir.

- İlgili Konu: HPV gebelikte anneden bebeğe geçer mi? HPV nasıl bulaşır ve korunulabilir mi?

Tekrarlayan laringeal papillomatozis belirtileri nelerdir?

En sık olarak;

Ses telleri bölgesinde papillomlara bağlı şikayetler çocuklarda, yetişkinlerden daha şiddetli görülür. Tümörler hızla büyüdüğü için bu hastalığı olan küçük çocuklar uyurken nefes alma ve yutkunmada güçlük çekebilirler.

Bu şikayetlerin astım veya kronik bronşitte yaşananlarla benzerliğinden dolayı bazen tanı zorlaşmaktadır.

rekrarlayan rekürren solunum yolu laringeal papillomatozis siğil

Yukarıdaki şekilde, HPV'ye bağlı papillomların solunum yolunda yerleşebildiği bölgeler gösterilmiştir.

Tekrarlayan laringeal papillomatozis nasıl teşhis edilir?

Kulak Burun Boğaz veya Göğüs Cerrahisi Uzmanları, rijit (esnemez) veya fleksibl (esnek) laringoskoplar ile laringeal papillomları görüntüleyebilir.

Rijit laringoskopi işlemine direkt laringoskopi de denir ve genel anestezi altında ameliyathanede yapılır; örneğin çocuklarda bu tercih edilir ki, en az şekilde rahatsızlık hissetsin. Fleksibl laringoskopi lokal anestezi altında yapılabilir. Bu işlemler sırasında siğil yapısındaki papillom tamamen çıkarılabilir ve biyopsi ile doku örneği alınabilir.

Alınan doku örneği patoloji laboratuvarında mikroskop ile incelenip kesin tanı konulur. Ayrıca doku örneğinde polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile HPV DNA'sı ve HPV alt tür tespiti yapılabilir.

Tekrarlayan laringeal papillomatozis nasıl önlenir veya tedavi edilir?

HPV aşısı solunum yollarından tekrarlayan siğillerin gelişimini engelleyebilir. 11-12 yaşlarındaki tüm çocuklara - hem erkek hem kız - HPV aşısı önerilmektedir. Solunum yolunda siğil geliştikten sonrası için, şu an tam bir tedavi yoktur. Tümörleri larinks veya hava yolundan çıkarmak için birincil yöntem ameliyattır. Birçok cerrah artık lazer ameliyatı kullanmaktadır. Cerrahların ayrıca, solunum yollarından siğilleri çıkarmak için kullandıkları başka teknikler de vardır.

- İlgili Konu: HPV aşısının keşfinin arkasındaki hikaye

Tümörler çıkarıldıktan sonra tekrar oluşabilirler. Hastalara birden fazla ameliyat yapılması bu tür vakalarda yaygın görülebilir. Bazı hastalar içinse, solunum yolunun açık kalması için birkaç haftada bir operasyon lazım olabilir. Bazen ise sadece bir kısmında yılda bir kez veya daha az sıklıkla ameliyat gerektirebilir.

Şiddetli tekrarlayan solunum yolu papillomatozisli vakalarda, cerrahiye ek olarak başka tedaviler de kullanılabilir. İlaç tedavileri, virüsün kendi kopyalarını oluşturmasını engelleyen interferon ve cidofovir gibi antivira ilaçları içerebilir.

Bilim insanları ve klinisyenler tekrarlayan solunum yolu papillomatozisleri hakkında daha fazla şey öğrenmek için çalışıyorlar. HPV 6 ve HPV 11 bilinen nedenler olmakla birlikte, milyonlarca insan bu iki virüse hastalık gelişmeden maruz kalmaktadır. Bazı insanların neden diğerlerinden daha fazla risk altında olduğu veya bazı vakaların neden diğerlerinden daha ciddi olduğu bilinmemektedir.

Araştırmalar günümüz için tekrarlayan solunum yolu papillomatozlarını önlemek için en etkili yolun HPV aşısı olduğunu göstermektedir. Ayrıca tedavi edici HPV aşıları üzerine çalışmalar da devam etmektedir. Ayrıca HPV ile enfekte papillomların tedavisi için immünoterapilerin denendiği araştırmalar da devam etmektedir.

İlgili Konular

- 2. Dünya Savaşı'ndan Nobele: Dr. Harald zur Hausen ve HPV'nin serviks kanserine yol açtığının keşfi

- Baş boyun kanserleri ve HPV ilişkisi