2000'li yılların başında genetik hedeflere yönelik akıllı kanser ilaçlarının, 2011 yılında ise immünoterapilerin kanser tedavisinde aktif bir şekilde kullanılmaya başlanması, adeta kanserin kaderini değiştirdi. Bununla birlikte, akıllı ilaçların ve immünoterapilerin kullanımı, çoğu zaman belirli durumlara ve genetik testlere bağlıdır.

Yeni nesil dizileme (NGS) teknolojisinin erişilebilir olması ile birlikte daha kapsamlı tümör genetik sekanslama testleri onkoloji pratiğine girmekte ve hedefe yönelik tedavi stratejilerin kullanımını mümkün kılmaktadır. Kanser somatik / sporadik mutasyon analizi yanında germline (kalıtsal) mutasyonların ayırt edilmesi de hassas onkolojide giderek önem kazanmaktadır.

ASCO 2020 Sanal Kongresi'nde kalıtsal genetik testlerin önemine işaret eden araştırma

İleri evre kanser hastalarında germline / kalıtsal mutasyonlar ve bunların antikanser tedavilerde hedef olarak kullanılabilirliğini analiz eden çalışma ASCO20’de sunuldu. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezinde 2015’ten 2019’a kadar tümör genetik panel testi ve sekonder germline genetik panel testi yapılan 11975 ileri evre kanser hastasının verileri çalışmada analiz edildi. NGS teknolojisini kullanan MSK-IMPACT genetik test paneli kullanıldı. Toplamda 2043 (%17,1) hastada ‘’muhtemelen (likely) patolojik/patolojik (LP/P) germline’’ varyantlar, kanser yatkınlık genlerinde saptandı ve bunların %11’i yüksek veya orta penetransa sahip genlerde idi.

kalitsal kanserler germline mutasyon

Hastaların 777’sinde (%6,5) tedavi için potansiyel hedeflenebilir varyantlar saptandı:

  • BRCA 1/2 ve Lynch sendromu ilişkili patolojik varyantlar, sırasıyla tüm varyantların %53 ve %19’unu teşkil etti.
  • Hasta sayıları; 416 BRCA 1/2
  • 149 DNA MMR genleri (mismatch repair, Lynch sendromu [LS])
  • 122 ATM, 45 PALB2, 26 RAD51 C/D, 7 RET, 4 TSC, 3 PTCH 1, 2 ALK, 1 EGFR, 1 MET, 1 KIT.

Aşağıdaki tabloda, çalışmada belirlenen germline varyantlara yönelik potansiyel hedefli tedaviler ve bu tedaviyi alan kanser hastalarının oranları gösterilmektedir.

ileri evre kanser hastalarinda germline genetik analizi ve hedefe yonelik tedaviler

Tedavi hedefi olarak kullanılabilirliği belirlemek için rekürrent ya da metastatik hastalığı olan 554 hasta belirlendi. Bu hastaların %45,3’ünün hedefe yönelik tedavi aldığı görüldü. BRCA 1/2 için %50,9; LS için %58,3; PALB2 için %41,7; RAD51 C/D için %36,8; ATM için %19,3 idi. PARP-İ tedavi verilmiş BRCA 1/2 varyant hastalarda %55,1 oranında meme ve over kanseri mevcuttu. PARP-İ almış PALB2 varyant hastaların %53,3’ünde meme ya da pankreas kanseri mevcuttu.

Çalışmadan çıkarılması gereken ana mesaj, ileri evre kanser hastalarında antikanser tedavi seçiminde germline genetik panelin daha yaygın olarak kullanılması ve bu yönde gelecekte yapılacak çalışmaların gerekliliğidir.

İlgili Konu:

- Meme kanseri riski için çoklu gen testleri, BRCA testlerinin yerini mi alıyor?