İmmünoterapiler, bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri tanımasını sağlayarak etkili bir tedavi olanağı sunmaktadır. Şimdiye kadar FDA onaylı Spliuecel T dendritik hücre aşısı dışında, immün tedavilerin prostat kanserinde yaşam sürelerini artırdığına dair bir çalışma bulunmamaktaydı. ASCO 2018'de sunulan araştırmada ilk defa bir bağışıklık sistemi kontrol noktası inhibitörünün prostat kanserli hastalarda fayda sağladığı gösterildi.

- İlgili konu: Sipuleucel-T (Provenge) prostat kanseri aşısı nasıl çalışır, hangi hastalar için uygundur?

Çalışma, Londrada bulunan Kanser Araştırma Enstitüsü'nde, hem dosetaksel adlı kemoterapiye hem kastrasyona (hormon baskılamaya) dirençli 258 prostat kanserli hastada gerçekleştirildi. Klinik araştırmada hastalara pembrolizumab (Keytruda) adlı, PD-1'e karşı bağışıklık sistemi kontrol noktası inhibitörü verildi.

Araştırma sonucunda; 

  • Prostat kanseri hastalarının pembrolizumab ile tedavi edildiğinde daha uzun yaşam süresine sahip olduğu gözlemlendi. 
  • Mevcut tedavilere dirençli böyle bir hasta grubunun % 38'inin 1 yılın sonunda halen yaşamlarını sürdürdüğü görüldü. % 11'inde tümör ilerlemesi ve büyümesi görülmedi. 
  • PD-L1'in pozitif veya negatif olması, pembrolizumaba yanıtı anlamlı bir şekilde etkilemedi.
  • Hastaların % 5'inde tedavi sonrasında tümörün tama yakın küçüldüğü veya yök olduğu gözlemlendi. Bu hastalarda, DNA tamir genlerinde mutasyon olduğu tespit edildi. Araştırmacılara göre bu tip mutasyona sahip kanser hücreleri bağışıklık sistemi tarafından daha kolay yok ediliyor.

Peki bu çalışma bize ne ifade ediyor? 

  • Prostat kanserinde, yeni nesil immünoterapiler olan bağışıklık sistemi kontrol noktası inhibitörlerinin fayda sağladığını gösteren ilk çalışmadır. 
  • Prostat kanseri gibi solid (katı, organ) tümörlerde immünoterapiler hastaların yarıya yakınında fayda sağlayamamaktadır. Bunun sebebi, tümör mikroçevresindeki bağışıklık sistemini baskılayan hücrelerin varlığıdır. Bu çalışmada, ilaca yanıt veren hastaların genetik yapıları incelenerek, biyobelirteçler belirlenebilir. Bu sayede, ımmunoterapilerin hangi hastada fayda sağlayacağı önceden tahmin edilebilir.
  • DNA tamir genlerindeki mutasyonlara sahip hastalarda immünoterapilerin fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple, kontrol noktası inhibitörleri ve DNA tamir protein inhibitörleri kombinasyonu etkili bir tedavi stratejisi olabilir. İleri klinik çalışmalarla bu durumun doğrulanması gerekmektedir. 

İlgili Konular:

- Prostat biyopsilerinin %40'tan fazlası, yeni bir kan testi ile önlenebilir

- Yeni tanı 4. evre prostat kanserinde hangi tedavi seçilmeli?

- Prostat kanseri tedavisinde yenilikler – 2017 ve 2018